Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Liikunta & Harrastus

Kä­ve­lys­tä on tullut suo­sit­tua poik­keus­ai­ka­na – Sen ris­tik­käis­liik­keet ovat suoraan yh­tey­des­sä hah­mot­ta­mi­seem­me, sanoo psy­ko­lo­gi Ari-Pek­ka Skarp

13.05.2020 09:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kaikki oppivat skeit­ta­maan, jos jak­sa­vat har­joi­tel­la

06.01.2020 10:08
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­le iso tun­nus­tus: Kau­pun­ki on Eu­ro­pean city of sport en­sim­mäi­se­nä poh­jois­mai­se­na kau­pun­ki­na

06.11.2019 15:41
Tilaajille

Sel­kä­ki­vut ovat monen suo­ma­lai­sen riesana – lue asian­tun­ti­jan vinkit selän hy­vin­voin­tiin

05.11.2019 08:17

Aa­mu­yöl­lä iskenyt ai­vo­in­fark­ti pakotti Minna Aallon hi­das­ta­maan työ­tah­tiaan: "Hy­väk­syn nyt, että jak­sa­mi­se­ni rajat ovat 12 tuntia vii­kos­sa"

28.10.2019 07:00
Tilaajille

Sami Jau­ho­jär­vi lah­joit­taa po­kaa­lin­sa lasten ja nuorten ki­soi­hin: "Vuo­sien saa­tos­sa on aika monta start­tia pitänyt näi­den­kin po­kaa­lien saa­vut­ta­mi­sek­si ottaa"

23.10.2019 21:06
Tilaajille

Kär­si­väl­li­ses­ti kohti ko­vem­pia koi­tok­sia

23.10.2019 20:03
Tilaajille

Latu kestää nyt hiihtoa Saa­ri­se­läl­lä, luon­non­lu­mi auttaa ty­kit­tä­jiä

23.10.2019 18:32
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sil­ta: Jää­kiek­ko on mukava har­ras­tus

22.10.2019 06:00
Tilaajille

Pai­kal­li­sil­le tukea las­ket­te­luun rin­ne­kes­kuk­sis­sa

21.10.2019 20:19
Tilaajille

Me­ri-La­pin ul­ko­lii­kun­ta­pai­kat hou­kut­te­le­vat kun­toi­le­maan: Joel Niemelä näyt­tää, miten ulkona voi tree­na­ta

13.09.2019 15:01

Tehokas ke­hon­pai­no­tree­ni eläin­liik­keil­lä – Karhu, possu, lisko ja mit­ta­ri­ma­to li­sää­vät voimaa ja pa­ran­ta­vat liik­ku­vuut­ta

24.08.2017 13:52
Tilaajille

Tuo­hes­ta voi tehdä muu­ta­kin kuin virsut ja kontin – toi­mit­ta­ja tes­ta­si, kuinka ma­te­riaa­li taipuu aloit­te­li­jan käsissä

24.08.2017 08:42
Tilaajille

4 000 metriä arjen ylä­puo­lel­la – Las­ku­var­jo­hyp­pää­mi­nen vaatii kes­kit­ty­mis­tä, mutta pal­kit­see ad­re­na­lii­ni­ryö­pyl­lä

23.08.2017 09:08
Tilaajille

Asta Se­ve­rin­kan­gas on voit­ta­nut 30 maail­man­mes­ta­ruut­ta yli vii­si­kymp­pi­se­nä – eikä hänestä edes pitänyt tulla kil­pa­ur­hei­li­jaa

18.08.2017 13:43
Tilaajille

Jo­han­nes Lin­na­ma, 21, teki mo­bii­li­pe­lin, josta tuli hitti: "Saan tuhat la­taus­ta sillä välin, kun vien roskat ulos."

18.08.2017 13:31
Tilaajille

Milla Heik­ki­nen opis­ke­lee japania ja iiriä omaksi ilok­seen – "Vasta kielen kautta voi ym­mär­tää kult­tuu­ria"

18.08.2017 13:29
Tilaajille

Li­has­voi­maa mum­mil­le

26.08.2016 14:39
Tilaajille

Met­säl­le mieli? – Ko­ko­sim­me oppaan met­säs­tyk­seen pariin ha­mua­val­le

26.08.2016 14:13
Tilaajille

Ryh­mä­lii­kun­nan syö­ve­reis­sä – Se­li­tim­me kah­dek­san oudon kuu­lois­ta ryh­mä­lii­kun­ta­tun­tia Lapista

25.08.2016 12:41
Tilaajille