kolumni: Kan­nat­taa­ko päih­teis­tä kertoa lää­kä­ril­le?

pääkirjoitus: Saa­me­lais­pa­lis­kun­tien enem­mis­tön lähtö Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­ses­tä on kova isku po­rol­lis­ten edun­val­vo­jal­le – mitä läh­ti­jät vies­ti­vät teol­laan?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin vaalipiiri
Markus Lohen lähes 68 000 euron vaalikampanja oli Lapin kallein – SDP:n Johanna Ojala-Niemelä käytti läpimenneistä vähiten rahaa kampanjointiin

Markus Lohen lähes 68 000 euron vaa­li­kam­pan­ja oli Lapin kallein – SDP:n Johanna Oja­la-Nie­me­lä käytti lä­pi­men­neis­tä vähiten rahaa kam­pan­join­tiin

06.06.2023 08:43 9
Tilaajille
Bensapumpuilla vai ruokakaupassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ben­sa­pum­puil­la vai ruo­ka­kau­pas­sa?

13.04.2023 05:03 2
Tilaajille
Suomalainen vaalijärjestelmä on pääpiirteittäin hyvä, mutta pientä säätöä se kaipaa, sanoo ministeri Lauri Tarasti – hän yhdistäisi Lapin ja Oulun vaalipiirit

Suo­ma­lai­nen vaa­li­jär­jes­tel­mä on pää­piir­teit­täin hyvä, mutta pientä säätöä se kaipaa, sanoo mi­nis­te­ri Lauri Tarasti – hän yh­dis­täi­si Lapin ja Oulun vaa­li­pii­rit

09.04.2023 18:20 6
Miksi perussuomalaiset kampesi ohi keskustan ja miten sujui Sara Seppäsen vaaliyö? Podcastin päätösjaksossa pestään vaalien jälkipyykki

Miksi pe­rus­suo­ma­lai­set kampesi ohi kes­kus­tan ja miten sujui Sara Sep­pä­sen vaa­liyö? Pod­cas­tin pää­tös­jak­sos­sa pestään vaalien jäl­ki­pyyk­ki

06.04.2023 05:00 24
Punavihreä vaaliliitto olisi saanut Lapista kansanedustajan läpi – "Mahdollisuus oli keskusteluissa"

Pu­na­vih­reä vaa­li­liit­to olisi saanut Lapista kan­san­edus­ta­jan läpi – "Mah­dol­li­suus oli kes­kus­te­luis­sa"

04.04.2023 19:32 15
Tilaajille
Sara Seppänen oli maan toiseksi kovin ääniharava –  keräsi 11,4 prosenttia vaalipiirin äänistä, Sanna Marin 11,5 prosenttia

Sara Sep­pä­nen oli maan toi­sek­si kovin ää­ni­ha­ra­va – keräsi 11,4 pro­sent­tia vaa­li­pii­rin ää­nis­tä, Sanna Marin 11,5 pro­sent­tia

04.04.2023 16:12 22
Tilaajille
Terttu Juujärvi ennusti perussuomalaisen ääniharavan nousun – Ikänsä politiikkaa seurannut kemiläinen ennakoi Lapin poliittisen kentän muutoksen

Terttu Juu­jär­vi ennusti pe­rus­suo­ma­lai­sen ää­ni­ha­ra­van nousun – Ikänsä po­li­tiik­kaa seu­ran­nut ke­mi­läi­nen ennakoi Lapin po­liit­ti­sen kentän muu­tok­sen

04.04.2023 05:00 8
Tilaajille
Perussuomalaiset päätti keskustan vuosikymmeniä jatkuneen valtakauden Pohjois-Suomessa – romahdusta on turha selitellä hallitusvastuulla
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set päätti kes­kus­tan vuo­si­kym­me­niä jat­ku­neen val­ta­kau­den Poh­jois-Suo­mes­sa – ro­mah­dus­ta on turha se­li­tel­lä hal­li­tus­vas­tuul­la

03.04.2023 20:00 15
Kun Höpömasa pui lomautustaan Tiktokissa, neljä puoluetta pyysi häntä ehdolle – kemiläinen Matti Määttä nousi Lapin vaalien yllättäjäksi

Kun Hö­pö­ma­sa pui lo­mau­tus­taan Tik­to­kis­sa, neljä puo­luet­ta pyysi häntä ehdolle – ke­mi­läi­nen Matti Määttä nousi Lapin vaalien yl­lät­tä­jäk­si

03.04.2023 16:40 7
Tilaajille
Perussuomalaisten piirijohtaja ei näe Sara Seppäsen yllä loikkarin viittaa – "Perussuomalaisena perussuomalaisten joukossa"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pii­ri­joh­ta­ja ei näe Sara Sep­pä­sen yllä loik­ka­rin viittaa – "Pe­rus­suo­ma­lai­se­na pe­rus­suo­ma­lais­ten jou­kos­sa"

03.04.2023 15:51 5
Tilaajille
Keskusta kompastui omiin virheisiinsä, sanoo Lapin piirin puheenjohtaja – "Luottamus on murentunut, ja loppulasku on tässä"

Kes­kus­ta kom­pas­tui omiin vir­hei­siin­sä, sanoo Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja – "Luot­ta­mus on mu­ren­tu­nut, ja lop­pu­las­ku on tässä"

03.04.2023 14:35 37
Tilaajille
Lapin vasemmistossa ihmetellään, mihin katosi kolmannes kannatuksesta – "Meni huonommin kuin kamalimmissakaan painajaisissa"

Lapin va­sem­mis­tos­sa ih­me­tel­lään, mihin katosi kol­man­nes kan­na­tuk­ses­ta – "Meni huo­nom­min kuin ka­ma­lim­mis­sa­kaan pai­na­jai­sis­sa"

03.04.2023 14:11 26
Tilaajille
Vanhin Lappi pysyi keskustalaisena, perussuomalaiset valloittivat kasvukunnat
Kolumni

Vanhin Lappi pysyi kes­kus­ta­lai­se­na, pe­rus­suo­ma­lai­set val­loit­ti­vat kas­vu­kun­nat

03.04.2023 12:46 19
Apilanvihreä sai väistyä, kun perussininen aalto vyöryi – katso, kuinka Lapin kunnissa äänestettiin ja perussuomalaiset nousi suurimmaksi

Api­lan­vih­reä sai väis­tyä, kun pe­rus­si­ni­nen aalto vyöryi – katso, kuinka Lapin kun­nis­sa ää­nes­tet­tiin ja pe­rus­suo­ma­lai­set nousi suu­rim­mak­si

03.04.2023 12:24 9
Tilaajille
Historiallisia muutoksia Lappiin: perussuomalaiset nousi keskustan ohi suurimmaksi ja vasemmistoliitto menetti ainoan edustajansa

His­to­rial­li­sia muu­tok­sia Lap­piin: pe­rus­suo­ma­lai­set nousi kes­kus­tan ohi suu­rim­mak­si ja va­sem­mis­to­liit­to menetti ainoan edus­ta­jan­sa

03.04.2023 05:00 13
Tilaajille
Lappilaisten vahva tuki toi hymyn Katri Kulmunin kasvoille – "On ollut vaikea vaalikausi niin puolueelle kuin itsellenikin"

Lap­pi­lais­ten vahva tuki toi hymyn Katri Kul­mu­nin kas­voil­le – "On ollut vaikea vaa­li­kau­si niin puo­lueel­le kuin it­sel­le­ni­kin"

02.04.2023 22:34 2
Tilaajille
Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirkka Aalto jäi ilman paikkaa – keräsi 283 ääntä Oulun vaalipiirissä

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirkka Aalto jäi ilman paikkaa – keräsi 283 ääntä Oulun vaa­li­pii­ris­sä

02.04.2023 23:57 2
Vasemmistoliiton väki etsii Lapin vaalikatastrofiin syitä Natosta, hoitajien pakkolaista ja taktisesta äänestämisestä

Va­sem­mis­to­lii­ton väki etsii Lapin vaa­li­ka­tast­ro­fiin syitä Na­tos­ta, hoi­ta­jien pak­ko­lais­ta ja tak­ti­ses­ta ää­nes­tä­mi­ses­tä

02.04.2023 21:39 21
Tilaajille
Lähes 70 prosenttia lappilaisista äänioikeutetuista äänesti – korkeinta aktiivisuus oli Savukoskella, matalinta Sallassa

Lähes 70 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta äänesti – kor­kein­ta ak­tii­vi­suus oli Sa­vu­kos­kel­la, ma­ta­lin­ta Sal­las­sa

02.04.2023 21:13
Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi asetteli puolueelle suuntaviitat oppositioon – oma vaalitulos ilahduttaa, keskustan tappio Lapissa harmittaa

Kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Markus Lohi aset­te­li puo­lueel­le suun­ta­vii­tat op­po­si­tioon – oma vaa­li­tu­los ilah­dut­taa, kes­kus­tan tappio Lapissa har­mit­taa

02.04.2023 23:21 6
Tilaajille