Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Lapin musiikki- ja tanssiopisto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mu­siik­ki­opis­tol­la kan­nus­te­taan lapsia

25.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mu­siik­ki­opis­ton rehtori vastaa: Ketään ei hei­tet­ty ulos kon­ser­tis­ta

21.11.2023 13:11 11
Pähkinänsärkijä tuo Lappia-talon lavalle yli 200 nuorta soittajaa ja tanssijaa – joulusatu nähdään ensimmäistä kertaa Rovaniemellä

Päh­ki­nän­sär­ki­jä tuo Lap­pia-ta­lon lavalle yli 200 nuorta soit­ta­jaa ja tans­si­jaa – jou­lu­sa­tu nähdään en­sim­mäis­tä kertaa Ro­va­nie­mel­lä

03.11.2023 17:11
Tilaajille
Pähkinänsärkijä tuo oppilaiden taidot Lappia-talon suurelle näyttämölle

Päh­ki­nän­sär­ki­jä tuo op­pi­lai­den taidot Lap­pia-ta­lon suu­rel­le näyt­tä­möl­le

02.11.2023 15:11
Tilaajille
"Tunneillani on lupa jännittää", rovaniemeläinen laulunopettaja Aino Vuorenmaa rohkaisee

"Tun­neil­la­ni on lupa jän­nit­tää", ro­va­nie­me­läi­nen lau­lun­opet­ta­ja Aino Vuo­ren­maa roh­kai­see

04.04.2023 17:45
Tilaajille
Lappia-talo täyttyy maksuttomista tapahtumista – avoimia ovia juhlitaan 20.–25. helmikuuta

Lap­pia-ta­lo täyttyy mak­sut­to­mis­ta ta­pah­tu­mis­ta – a­voi­mia ovia juh­li­taan 20.–25. hel­mi­kuu­ta

19.02.2023 08:00
Tilaajille
Rovaniemeläiselle Sari Heikkilälle  Vuoden tanssikasvattaja -palkinto – perusteena pitkäjänteinen omistautuminen tanssiopetukseen

Ro­va­nie­me­läi­sel­le Sari Heik­ki­läl­le Vuoden tans­si­kas­vat­ta­ja -pal­kin­to – ­pe­rus­tee­na pit­kä­jän­tei­nen omis­tau­tu­mi­nen tans­si­ope­tuk­seen

27.11.2022 16:21 1
Tilaajille
"En uskaltanut edes unelmoida palkinnosta" – Rovaniemeläinen Liina Ristolainen, 18, ylsi kolmanneksi Jyväskylän viulukilpailussa

"En us­kal­ta­nut edes unel­moi­da pal­kin­nos­ta" – Ro­va­nie­me­läi­nen Liina Ris­to­lai­nen, 18, ylsi kol­man­nek­si Jy­väs­ky­län viu­lu­kil­pai­lus­sa

06.04.2022 17:30 1
Tilaajille
Toimittajalta: Lappia-talon ovia avataan myös kuvataidekoululle ja Rimpparemmille – tulisiko talosta vihdoin kulttuurin voimalaitos?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lap­pia-ta­lon ovia avataan myös ku­va­tai­de­kou­lul­le ja Rimp­pa­rem­mil­le – tu­li­si­ko talosta vihdoin kult­tuu­rin voi­ma­lai­tos?

23.02.2022 06:00
Tilaajille
Baletissa viehättävät sen kauneus ja pehmeys, mutta tanssilaji vaatii sitoutumista harjoitteluun

Ba­le­tis­sa vie­hät­tä­vät sen kauneus ja peh­meys, mutta tans­si­la­ji vaatii si­tou­tu­mis­ta har­joit­te­luun

02.02.2022 17:48
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto: 18,4 miljoona euroa lisää Rovaniemen käyttötalouden määrärahoihin, Lapin musiikkiopisto ja tanssiopisto yhteen

Ro­va­nie­men val­tuus­to: 18,4 mil­joo­na euroa lisää Ro­va­nie­men käyt­tö­ta­lou­den mää­rä­ra­hoi­hin, Lapin mu­siik­ki­opis­to ja tans­si­opis­to yhteen

13.12.2021 20:23 1
Tilaajille
Lapin tanssi- ja musiikkiopisto ovat todennäköisesti tammikuun alusta alkaen samaa opinahjoa – Oppilaille muutos ei näy

Lapin tanssi- ja mu­siik­ki­opis­to ovat to­den­nä­köi­ses­ti tam­mi­kuun alusta alkaen samaa opin­ah­joa – Op­pi­lail­le muutos ei näy

25.11.2021 07:00 1
Tilaajille