Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

lakkiaiset
Armeijasta takaisin lakkiaisiin - useat merilappilaiset kevään ylioppilaat saavat valkolakkinsa tänä viikonloppuna.

Ar­mei­jas­ta ta­kai­sin lak­kiai­siin - useat me­ri­lap­pi­lai­set kevään yli­op­pi­laat saavat val­ko­lak­kin­sa tänä vii­kon­lop­pu­na.

25.08.2021 12:25 1
Simossa erikoinen ratkaisu, Gaudeamus Igitur ja Suvivirsi lauletaan autoissa

Simossa eri­koi­nen rat­kai­su, Gau­dea­mus Igitur ja Su­vi­vir­si lau­le­taan au­tois­sa

02.06.2021 09:23
Päiväkirja: Kerran valkolakkia juhlitaan
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kerran val­ko­lak­kia juh­li­taan

02.06.2021 07:00
Tilaajille
Kemissä tehtiin viimein päätös: lakkiaiset pidetään lukuvuoden päätteeksi – Sairaanhoitopiiri suositteli siirtoa syksyyn

Kemissä tehtiin viimein päätös: lak­kiai­set pi­de­tään lu­ku­vuo­den päät­teek­si – Sai­raan­hoi­to­pii­ri suo­sit­te­li siirtoa syksyyn

19.05.2021 15:21 2
Tilaajille
Tornio, Ylitornio ja Keminmaa siirtävät lakkiaiset elokuun loppuun – Toiveissa juhla vailla tiukkoja rajoituksia ja koronasuojatoimia

Tornio, Yli­tor­nio ja Ke­min­maa siir­tä­vät lak­kiai­set elokuun loppuun – Toi­veis­sa juhla vailla tiuk­ko­ja ra­joi­tuk­sia ja ko­ro­na­suo­ja­toi­mia

14.05.2021 15:54
Tilaajille
Pääsykokeissa käyminen ei ole este ylioppilasjuhliin osallistumiselle – Näin Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä linjasi

Pää­sy­ko­keis­sa käy­mi­nen ei ole este yli­op­pi­las­juh­liin osal­lis­tu­mi­sel­le – Näin Ro­va­nie­men kau­pun­gin häi­riö­ti­lan­teen joh­to­ryh­mä linjasi

10.05.2021 14:00
Tilaajille
"Nuoret ovat ylioppilaita ilman juhliakin" – Koronarajoitukset peruivat ylioppilaiden juhlat Meri-Lapissa, muualla kouluissa järjestetään pienimuotoisia juhlia

"Nuoret ovat yli­op­pi­lai­ta ilman juh­lia­kin" – Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set pe­rui­vat yli­op­pi­lai­den juhlat Me­ri-La­pis­sa, muualla kou­luis­sa jär­jes­te­tään pie­ni­muo­toi­sia juhlia

25.11.2020 06:30
Tilaajille
Kevään ylioppilaita juhlitaan tulevana viikonloppuna eri puolilla Lappia – Vieraiden määrää on rajoitettu ja juhlissa istutaan perhekunnittain

Kevään yli­op­pi­lai­ta juh­li­taan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na eri puo­lil­la Lappia – Vie­rai­den määrää on ra­joi­tet­tu ja juh­lis­sa is­tu­taan per­he­kun­nit­tain

27.08.2020 20:26
Tilaajille
"Toivottavasti armeijasta päästetään omiin lakkiaisiin"

"Toi­vot­ta­vas­ti ar­mei­jas­ta pääs­te­tään omiin lak­kiai­siin"

12.05.2020 18:00
Tilaajille
Nuorten raati: Etäopiskelussa on haasteensa ja abia huolettaa, miten käy lakkiaisten

Nuorten raati: Etä­opis­ke­lus­sa on haas­teen­sa ja abia huo­let­taa, miten käy lak­kiais­ten

01.04.2020 11:14
Kolumni: Dystooppiset ylioppilaskokeet suoritettiin meemien voimalla
Kolumni

Ko­lum­ni: Dys­toop­pi­set yli­op­pi­las­ko­keet suo­ri­tet­tiin meemien voi­mal­la

27.03.2020 06:30
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Kuinka sujuivat kirjoitukset pika-aikataululla ja kuinka mahtaa käydä lakkiaisten ja yhteishaun?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Kuinka su­jui­vat kir­joi­tuk­set pi­ka-ai­ka­tau­lul­la ja kuinka mahtaa käydä lak­kiais­ten ja yh­teis­haun?

25.03.2020 15:59