Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Ylioppilasjuhlat
Lukiostipendisäätiö muisti opiskelijoita stipendein

Lu­kio­sti­pen­di­sää­tiö muisti opis­ke­li­joi­ta sti­pen­dein

08.06.2022 18:58
Simossa erikoinen ratkaisu, Gaudeamus Igitur ja Suvivirsi lauletaan autoissa

Simossa eri­koi­nen rat­kai­su, Gau­dea­mus Igitur ja Su­vi­vir­si lau­le­taan au­tois­sa

02.06.2021 09:23
Kemissä tehtiin viimein päätös: lakkiaiset pidetään lukuvuoden päätteeksi – Sairaanhoitopiiri suositteli siirtoa syksyyn

Kemissä tehtiin viimein päätös: lak­kiai­set pi­de­tään lu­ku­vuo­den päät­teek­si – Sai­raan­hoi­to­pii­ri suo­sit­te­li siirtoa syksyyn

19.05.2021 15:21 2
Tilaajille
Tornio, Ylitornio ja Keminmaa siirtävät lakkiaiset elokuun loppuun – Toiveissa juhla vailla tiukkoja rajoituksia ja koronasuojatoimia

Tornio, Yli­tor­nio ja Ke­min­maa siir­tä­vät lak­kiai­set elokuun loppuun – Toi­veis­sa juhla vailla tiuk­ko­ja ra­joi­tuk­sia ja ko­ro­na­suo­ja­toi­mia

14.05.2021 15:54
Tilaajille
Pääsykokeissa käyminen ei ole este ylioppilasjuhliin osallistumiselle – Näin Rovaniemen kaupungin häiriötilanteen johtoryhmä linjasi

Pää­sy­ko­keis­sa käy­mi­nen ei ole este yli­op­pi­las­juh­liin osal­lis­tu­mi­sel­le – Näin Ro­va­nie­men kau­pun­gin häi­riö­ti­lan­teen joh­to­ryh­mä linjasi

10.05.2021 14:00
Tilaajille
Rovaniemellä on jo toiveissa melko tavalliset lakkiaiset, Meri-Lapissa suositellaan juhlien siirtoa syksyyn

Ro­va­nie­mel­lä on jo toi­veis­sa melko ta­val­li­set lak­kiai­set, Me­ri-La­pis­sa suo­si­tel­laan juhlien siirtoa syksyyn

05.05.2021 19:30 2
Tilaajille
Kevään ylioppilaita juhlitaan tulevana viikonloppuna eri puolilla Lappia – Vieraiden määrää on rajoitettu ja juhlissa istutaan perhekunnittain

Kevään yli­op­pi­lai­ta juh­li­taan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na eri puo­lil­la Lappia – Vie­rai­den määrää on ra­joi­tet­tu ja juh­lis­sa is­tu­taan per­he­kun­nit­tain

27.08.2020 20:26
Tilaajille