Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Lu­kio­sti­pen­di­sää­tiö muisti opis­ke­li­joi­ta sti­pen­dein

Kemin lyseon lukion uusia ylioppilaita.
Kemin lyseon lukion uusia ylioppilaita.

Kesäkuun neljäs oli tänä vuonna todellinen juhlapäivä. Siniristiliput liehuivat saloissa Suomen puolustusvoimien lippujuhlapäivänä kunniaksi, mutta se ei ollut ainoa juhla tuona päivänä, sillä samana päivänä lakitettiin uudet ylioppilaat ja myös monet muut koululaiset viettivät kevätjuhlapäivää vihdoinkin vapaammin ilman kokoontumisrajoituksia.

Perinteiseen tapaan Jorma Koivusen ja Raija Näätsaaren lukiostipendisäätiö muisti juhlapäivänä Kemin lyseon lukion ja Keminmaan lukion opiskelijoita jakamalla stipendejä noin10.000 euroa. Yhteensä stipendin sai 40 opiskelijaa. Kemin lyseon lukion rehtori Pekka Mäkelä ja Keminmaan lukion rehtori Petra Juntura totesivat taas, kuinka onnekkaita kouluja Kemin ja Keminmaan lukiot ovatkaan, kun voivat jakaa merkittävän määrän stipendejä säätiön tuella.

Petra Juntura korosti, miten hienosti säätiön perustajat ovat ohjeistaneet koulujen opettajia stipendin saajia valitessaan, etteivät ne kohdistu pelkästään ylioppilaisiin vaan myös 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoihin ja että parhaimpia arvosanoja saaneiden ohella myös omaa suoritustaan vuoden aikana parantanut opiskelija voi saada stipendin samoin kuin kouluyhteisöä ja opiskelijoita tukevaan toimintaan osallistunut opiskelija.

Stipendin saajien ohella säätiön hallitus onnittelee kaikkia uusia ylioppilaita, kiittää opetushenkilökuntaa kuluneen vuoden yhteistyöstä sekä toivottaa kaikille aurinkoisia lomapäiviä.