Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Kuntien talous

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus pa­laut­ti osa­vuo­si­kat­sauk­sen uu­del­leen val­mis­te­luun: "Pe­rus­kau­pun­gin ta­lou­den to­teu­tu­ma si­säl­tää uhkia mää­rä­ra­ho­jen yli­tyk­sis­tä"

30.08.2021 22:06 3
Tilaajille

Ke­mi­jär­ven kiin­teis­tö­kau­pat tak­kua­vat – Tohmon koulun myynti jäi pöy­däl­le

24.08.2021 11:20 1
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki hakee har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta

24.08.2021 11:17
Tilaajille

Tar­jol­la yh­dek­sän yksiötä ja oma pla­ne­taa­rio - Muonio myy viimein Kielan

15.04.2021 14:35
Tilaajille

Kemi siirtää ylä­kou­lun Ka­ri­haa­ras­ta kau­pun­gin kes­kus­taan – val­tuus­to äänesti myös li­sä­ra­haa teat­te­ril­le

15.12.2020 10:59 2
Tilaajille

Tervola pitää ve­ro­pro­sent­tin­sa en­nal­laan ja säi­lyt­tää vau­va­ra­han – nuorten ke­sä­työ­se­te­li saa jatkoa

10.12.2020 13:48
Tilaajille

Kemin talous aiotaan nostaa mudasta – "Ensi vuonna valtio maksaa vielä ko­ro­na­tu­kia, mutta seu­raa­vas­ta tulee vai­keam­pi"

10.12.2020 06:30
Tilaajille

Kunnat käyt­ti­vät satoja tu­han­sia euroja tul­van­tor­jun­taan – Kus­tan­nuk­set olivat suu­rim­mat Ro­va­nie­mel­lä, Tornio jakoi kulut Haa­pa­ran­nan kanssa

25.09.2020 19:30 7
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi on lak­kaut­ta­mas­sa latuja, leik­ki­puis­to­ja ja luis­te­lu­kent­tiä

23.06.2020 10:51
Tilaajille

Haa­pa­ran­nan ti­lin­pää­tös oli 30,4 mil­joo­naa kruunua plussan puo­lel­la

09.03.2020 13:03
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Köyhien kuntien ta­lous­ah­din­koa ve­ron­ko­ro­tuk­set aut­ta­vat aiempaa vä­hem­män. Pro­sen­tit eivät kerro ve­rois­ta koko to­tuut­ta

01.02.2020 10:47
Tilaajille

Vain yksi Lapin kunta sai har­kin­nan­va­rais­ta – viisi ta­lous­vai­keuk­sis­sa pai­ni­vaa jäi ilman

27.12.2019 13:56
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin kohtalo jäi vie­lä­kin auki – val­tuus­to hy­väk­syi tiukan sääs­tö­bud­je­tin

09.12.2019 20:03
Tilaajille

Enon­te­kiön kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le ali­jää­mäis­tä bud­jet­tia – kun­nan­joh­ta­ja antaa ta­lou­den kun­nos­ta­mi­sel­le viisi vuotta aikaa

29.11.2019 14:02
Tilaajille

Posion kunta hakee teol­li­suus­alueel­le uusia yri­tyk­siä

27.11.2019 10:12
Tilaajille

Pel­ko­sen­nie­mi ei muuta ve­ro­lin­jaan­sa

05.11.2019 20:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Es­täi­si­kö tuu­li­voi­ma ve­ron­ko­ro­tuk­set?

24.10.2019 05:30
Tilaajille