Kuntien talous
Kunnat käyttivät satoja tuhansia euroja tulvantorjuntaan – Kustannukset olivat suurimmat Rovaniemellä, Tornio jakoi kulut Haaparannan kanssa

Kunnat käyt­ti­vät satoja tu­han­sia euroja tul­van­tor­jun­taan – Kus­tan­nuk­set olivat suu­rim­mat Ro­va­nie­mel­lä, Tornio jakoi kulut Haa­pa­ran­nan kanssa

25.09.2020 19:30 7
Tilaajille
Kemijärvi on lakkauttamassa latuja, leikkipuistoja ja luistelukenttiä

Ke­mi­jär­vi on lak­kaut­ta­mas­sa latuja, leik­ki­puis­to­ja ja luis­te­lu­kent­tiä

23.06.2020 10:51 0
Tilaajille

Haa­pa­ran­nan ti­lin­pää­tös oli 30,4 mil­joo­naa kruunua plussan puo­lel­la

09.03.2020 13:03 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Köyhien kuntien talousahdinkoa veronkorotukset auttavat aiempaa vähemmän. Prosentit eivät kerro veroista koko totuutta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Köyhien kuntien ta­lous­ah­din­koa ve­ron­ko­ro­tuk­set aut­ta­vat aiempaa vä­hem­män. Pro­sen­tit eivät kerro ve­rois­ta koko to­tuut­ta

01.02.2020 10:47 0
Tilaajille
Vain yksi Lapin kunta sai harkinnanvaraista – viisi talousvaikeuksissa painivaa jäi ilman

Vain yksi Lapin kunta sai har­kin­nan­va­rais­ta – viisi ta­lous­vai­keuk­sis­sa pai­ni­vaa jäi ilman

27.12.2019 13:56 0
Tilaajille
Kemin kaupunginorkesterin kohtalo jäi vieläkin auki – valtuusto hyväksyi tiukan säästöbudjetin

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin kohtalo jäi vie­lä­kin auki – val­tuus­to hy­väk­syi tiukan sääs­tö­bud­je­tin

09.12.2019 20:03 0
Tilaajille
Enontekiön kunnanhallitus esittää valtuustolle alijäämäistä budjettia – kunnanjohtaja antaa talouden kunnostamiselle viisi vuotta aikaa

Enon­te­kiön kun­nan­hal­li­tus esittää val­tuus­tol­le ali­jää­mäis­tä bud­jet­tia – kun­nan­joh­ta­ja antaa ta­lou­den kun­nos­ta­mi­sel­le viisi vuotta aikaa

29.11.2019 14:02 0
Tilaajille

Posion kunta hakee teol­li­suus­alueel­le uusia yri­tyk­siä

27.11.2019 10:12 0
Tilaajille
Pelkosenniemi ei muuta verolinjaansa

Pel­ko­sen­nie­mi ei muuta ve­ro­lin­jaan­sa

05.11.2019 20:26 0
Tilaajille
Lukijalta: Estäisikö tuulivoima veronkorotukset?
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Es­täi­si­kö tuu­li­voi­ma ve­ron­ko­ro­tuk­set?

24.10.2019 05:30 0
Tilaajille