Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Korundi
Arvio: Mesikämmen marjamailla – Hanna Kannon sarkasmia pulppuavassa näyttelyssä luontosuhteemme näyttäytyy raadollisena

Arvio: Me­si­käm­men mar­ja­mail­la – Hanna Kannon sar­kas­mia pulp­pua­vas­sa näyt­te­lys­sä luon­to­suh­teem­me näyt­täy­tyy raa­dol­li­se­na

24.11.2023 17:30
Tilaajille
Korundijazz syntyy rakkaudesta lajiin – festareilla ei pääse hyvää musiikkia pakoon, nokkamies Tapio Maunuvaara lupaa

Ko­run­di­jazz syntyy rak­kau­des­ta lajiin – fes­ta­reil­la ei pääse hyvää mu­siik­kia pakoon, nok­ka­mies Tapio Mau­nu­vaa­ra lupaa

02.10.2023 17:30
Tilaajille
Hanna Kanto asui vuoden ulkomailla, missä mustikoita sai poimia vain litran päivässä – siitä urkeni taiteelle uusi suunta, jonka Kiasma palkitsi ostamalla taulun

Hanna Kanto asui vuoden ul­ko­mail­la, missä mus­ti­koi­ta sai poimia vain litran päi­väs­sä – siitä urkeni tai­teel­le uusi suunta, jonka Kiasma pal­kit­si os­ta­mal­la taulun

22.09.2023 17:30 3
Tilaajille
Kokemuksen kirkastama ensikonsertti 2.0 – John Storgårdsin ja Jouko Laivuoren vakuuttavassa resitaalikonsertissa kuului kaksikon pitkä historia ja rakkaus musiikkiin

Ko­ke­muk­sen kir­kas­ta­ma en­si­kon­sert­ti 2.0 – John Storgård­sin ja Jouko Lai­vuo­ren va­kuut­ta­vas­sa re­si­taa­li­kon­ser­tis­sa kuului kak­si­kon pitkä his­to­ria ja rakkaus mu­siik­kiin

26.08.2023 15:55
Tilaajille
Näyttelyarvio: Uskonpuhdistuksen aika – Lapista katsottuna Kompassissa pohjoinen ei kerro kovinkaan paljoa pohjoisesta kuvataiteesta

Näyt­te­lyar­vio: Us­kon­puh­dis­tuk­sen aika – Lapista kat­sot­tu­na Kom­pas­sis­sa poh­joi­nen ei kerro ko­vin­kaan paljoa poh­joi­ses­ta ku­va­tai­tees­ta

23.08.2023 17:00
Tilaajille
Lapin kamariorkesterin syyskausi alkaa kyläkonserteilla – syksyn ohjelmistossa yli 30 konserttia

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin syys­kau­si alkaa ky­lä­kon­ser­teil­la – syksyn oh­jel­mis­tos­sa yli 30 kon­sert­tia

02.08.2023 14:50
Tilaajille
Konserttoja on sävelletty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Hammond-uruille – Lapin kamariorkesterin lavalla soi perjantaina rokkilavojen soundi

Kon­sert­to­ja on sä­vel­let­ty vaikka mille, mutta ei ehkä koskaan aiemmin Ham­mond-uruil­le – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lavalla soi per­jan­tai­na rok­ki­la­vo­jen soundi

31.05.2023 17:30
Tilaajille
Konserttiarvio: Tasalaatua vehreiden nuottilehvästöjen alla – Lapin kamariorkesterin kantavierailijan, brittiläisen huippuoboisti Nicholas Danielin vierailu oli takuuvarma ja täyteläinen

Kon­sert­tiar­vio: Ta­sa­laa­tua veh­rei­den nuot­ti­leh­väs­tö­jen alla – Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kan­ta­vie­rai­li­jan, brit­ti­läi­sen huip­pu­obois­ti Ni­cho­las Da­nie­lin vie­rai­lu oli ta­kuu­var­ma ja täy­te­läi­nen

26.05.2023 14:52
Tilaajille
Korundin uusi näyttely kääntää katseen suunnan pohjoiseen – tässä jutussa kittiläläinen Raisa Raekallio ja viisi muuta taiteilijaa esittelee teoksensa

Ko­run­din uusi näyt­te­ly kääntää katseen suunnan poh­joi­seen – tässä jutussa kit­ti­lä­läi­nen Raisa Rae­kal­lio ja viisi muuta tai­tei­li­jaa esit­te­lee teok­sen­sa

15.05.2023 18:04
Tilaajille
Konsettiarvio: Leikkisän vikkelät teokset tekivät Lapin kamariorkesterin konsertista hyväntuulisen kevätkimaran

Kon­set­tiar­vio: Leik­ki­sän vik­ke­lät teokset tekivät Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin kon­ser­tis­ta hy­vän­tuu­li­sen ke­vät­ki­ma­ran

28.04.2023 11:18
Tilaajille
Kuraattorikierros Korundissa – Tuija Hautala-Hirvioja esittelee keskiviikkona suomalaisesta eskpressionismista kokoamansa näyttelyn

Ku­raat­to­ri­kier­ros Ko­run­dis­sa – Tuija Hau­ta­la-Hir­vi­oja esit­te­lee kes­ki­viik­ko­na suo­ma­lai­ses­ta eskp­res­sio­nis­mis­ta ko­koa­man­sa näyt­te­lyn

13.03.2023 13:26
Tilaajille
Näyttelyarvio: Liekki, joka hehkuu pimeässä – Wihurin kokoelman poiminnoista on koottu omalaatuinen kokonaisuus

Näyt­te­lyar­vio: Liekki, joka hehkuu pi­meäs­sä – Wihurin ko­koel­man poi­min­nois­ta on koottu oma­laa­tui­nen ko­ko­nai­suus

12.03.2023 16:32
Tilaajille
Näyttelyarvio: Iso-Kalle kulttuurin omatuntona – 75-juhlavuoden teoksissa on kyse siitä, miten nuoret taiteilijat ja kollegat näkevät Kalervo Palsan

Näyt­te­lyar­vio: Iso-Kal­le kult­tuu­rin oma­tun­to­na – 75-juh­la­vuo­den teok­sis­sa on kyse siitä, miten nuoret tai­tei­li­jat ja kol­le­gat näkevät Kalervo Palsan

19.02.2023 11:00 1
Tilaajille
Apassien jäljillä – taidehistoria on ollut oleellinen osa emeritaprofessori Tuija Hautala-Hirviojan elämää yli 40 vuoden ajan

Apas­sien jäl­jil­lä – tai­de­his­to­ria on ollut oleel­li­nen osa eme­ri­ta­pro­fes­so­ri Tuija Hau­ta­la-Hir­vi­ojan elämää yli 40 vuoden ajan

10.02.2023 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Tunteen paloa suomalaiseen tapaan – ekspressionismi ei ole taiteilijan holtitonta riehumista, jossa puolet väreistä löytyy taiteilijan paidalta

Näyt­te­lyar­vio: Tunteen paloa suo­ma­lai­seen tapaan – eks­pres­sio­nis­mi ei ole tai­tei­li­jan hol­ti­ton­ta rie­hu­mis­ta, jossa puolet vä­reis­tä löytyy tai­tei­li­jan pai­dal­ta

10.02.2023 17:30
Tilaajille
Yhdessä koottu – Sarjamaisen kerronnan inspiroima Ding Dong -näyttely esittelee nykytaidetta Rovaniemen taidemuseossa

Yhdessä koottu – ­Sar­ja­mai­sen ker­ron­nan ins­pi­roi­ma Ding Dong -näyt­te­ly esit­te­lee ny­ky­tai­det­ta Ro­va­nie­men tai­de­mu­seos­sa

03.02.2023 17:34
Tilaajille
Rovaniemi aikoo remontoida Korundin – hinta-arvio vajaa kaksi miljoonaa euroa

Ro­va­nie­mi aikoo re­mon­toi­da Ko­run­din – hin­ta-ar­vio vajaa kaksi mil­joo­naa euroa

08.12.2022 14:16 5
Tilaajille
Muutama vuosi sitten Danny teki jäähyväiskiertueen, mutta kiertue ei ollutkaan viimeinen – artisti esiintyy Rovaniemellä torstaina

Muutama vuosi sitten Danny teki jää­hy­väis­kier­tueen, mutta kiertue ei ol­lut­kaan vii­mei­nen – ar­tis­ti esiin­tyy Ro­va­nie­mel­lä tors­tai­na

23.11.2022 14:28 2
Tilaajille
Arvio: Tulevan päävierailijan täystehonäyttöjä – Monitoimimuusikko Olli Mustonen tarjoili Lapin kamariorkesterin kevätkauden päätteeksi taiteellisesti triplatäytteisen runsaudensarven

Arvio: Tulevan pää­vie­rai­li­jan täys­te­ho­näyt­tö­jä – Mo­ni­toi­mi­muu­sik­ko Olli Mus­to­nen tar­joi­li Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin ke­vät­kau­den päät­teek­si tai­teel­li­ses­ti trip­la­täyt­tei­sen run­sau­den­sar­ven

28.05.2022 16:04 1
Tilaajille
Arvio: Lopuksi kajautettiin Ukrainan kansallislaulu – sotilasmuusikot esittivät raskaahkon ohjelman, jossa Šostakovitšin musiikki edusti keveintä antia

Arvio: Lopuksi ka­jau­tet­tiin Uk­rai­nan kan­sal­lis­lau­lu – so­ti­las­muu­si­kot esit­ti­vät ras­kaah­kon oh­jel­man, jossa Šos­ta­ko­vi­tšin mu­siik­ki edusti ke­vein­tä antia

07.05.2022 16:00
Tilaajille