Korkalovaara
Lukijalta: Ei enää uutta koulurakennusta – Vaaranlammen koulu pitäisi purkaa kerroksittain tutkimalla
Lukijalta Mielipide Jääskeläinen Leena

Lu­ki­jal­ta: Ei enää uutta kou­lu­ra­ken­nus­ta – Vaa­ran­lam­men koulu pitäisi purkaa ker­rok­sit­tain tut­ki­mal­la

26.09.2020 11:07 1

Vä­li­ai­kai­nen nuo­ri­so­ti­la avataan Kor­ka­lo­vaa­ras­sa Ro­va­nie­mel­lä

24.09.2020 19:52 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ran­lam­men koulu ny­ky­pai­kal­le

23.09.2020 05:25 0
Tilaajille
Esitys: Uusi koulu vanhan Vaaranlammen koulun tontille

Esitys: Uusi koulu vanhan Vaa­ran­lam­men koulun ton­til­le

18.09.2020 15:40 0
Lukijalta: Vaaranlammen koulun sijainti ratkaiseva Korkalovaaran elinvoimaisuudelle
Mielipide Piia Hanni

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ran­lam­men koulun si­jain­ti rat­kai­se­va Kor­ka­lo­vaa­ran elin­voi­mai­suu­del­le

16.09.2020 14:36 0
Koulukuja vai Heposuo? Uuden Vaaranlammen koulun sijainti ratkennee syyskuussa

Kou­lu­ku­ja vai He­po­suo? Uuden Vaa­ran­lam­men koulun si­jain­ti rat­ken­nee syys­kuus­sa

26.08.2020 12:22 1
Tä!-kulttuuriklubi  jalkautuu Korkalovaaraan: Työmaa tarjoaa taiteellisen tutkimusmatkan kasvavan kaupunginosan metsikköön

Tä!-kult­tuu­rik­lu­bi jal­kau­tuu Kor­ka­lo­vaa­raan: Työmaa tarjoaa tai­teel­li­sen tut­ki­mus­mat­kan kas­va­van kau­pun­gin­osan met­sik­köön

14.08.2020 15:04 0
Riikka Vuorenmaa hämmästeli liikenneympyrää, joka syntyi keskelle suomaisemaa: Mitä tapahtuu Korkalovaaran länsilaidalla?

Riikka Vuo­ren­maa häm­mäs­te­li lii­ken­neym­py­rää, joka syntyi kes­kel­le suo­mai­se­maa: Mitä ta­pah­tuu Kor­ka­lo­vaa­ran län­si­lai­dal­la?

19.07.2020 17:00 1
Tilaajille
Rovaniemen lasten liikennepuisto avataan sittenkin kesäksi - Puistossa voi huoltaa omia pyöriä ja potkulautoja

Ro­va­nie­men lasten lii­ken­ne­puis­to avataan sit­ten­kin kesäksi - Puis­tos­sa voi huoltaa omia pyöriä ja pot­ku­lau­to­ja

29.05.2020 12:49 0
Lukijalta: Luistinrata Vaaranlammen kentälle
Lukijalta Mielipide Ossi Vuorilampi

Lu­ki­jal­ta: Luis­tin­ra­ta Vaa­ran­lam­men ken­täl­le

03.03.2020 09:14 0
Kaupunki piirsi Mäntyvaaraan tontin koululle – Se saattaa korvata Vaaranlammen koulun

Kau­pun­ki piirsi Män­ty­vaa­raan tontin kou­lul­le – Se saattaa korvata Vaa­ran­lam­men koulun

25.02.2020 14:40 0
Lukijalta: Korkalovaaran kehitys on arvovalintoja
Lukijalta Mielipide Jyri Ruutu

Lu­ki­jal­ta: Kor­ka­lo­vaa­ran kehitys on ar­vo­va­lin­to­ja

17.02.2020 20:10 0
Tilaajille
Toimittajalta: Muutakin kuin koulu – paitsioon jäänyt Korkalovaara kaipaa nyt oikeita ratkaisuja
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Muu­ta­kin kuin koulu – pait­sioon jäänyt Kor­ka­lo­vaa­ra kaipaa nyt oikeita rat­kai­su­ja

18.12.2019 10:34 0
Vaaranlammen koulu Kiveliöntielle? Uuden koulun paikka jakaa mielipiteitä Korkalovaarassa

Vaa­ran­lam­men koulu Ki­ve­liön­tiel­le? Uuden koulun paikka jakaa mie­li­pi­tei­tä Kor­ka­lo­vaa­ras­sa

17.12.2019 15:29 0
Kerrostaloasuntojen hinta romahti Korkalovaarassa – Välittäjien mukaan kyse on muustakin kuin alueen maineesta

Ker­ros­ta­lo­asun­to­jen hinta romahti Kor­ka­lo­vaa­ras­sa – Vä­lit­tä­jien mukaan kyse on muus­ta­kin kuin alueen mai­nees­ta

27.11.2019 10:32 0