Poliisitehtävät: Nelikko yritti anastaa jou­lu­kuu­sen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta, si­vul­li­sen huuto esti yri­tyk­sen

Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 4. päivän luukku tästä

Asuinalueet
Puuvaraston tilalle kerrostaloja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puu­va­ras­ton tilalle ker­ros­ta­lo­ja

13.07.2022 05:30 2
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto linjasi: Pöyliövaaran asuinalueiden suunnittelua voidaan jatkaa

Ro­va­nie­men val­tuus­to lin­ja­si: Pöy­liö­vaa­ran asuin­aluei­den suun­nit­te­lua voidaan jatkaa

11.04.2022 19:22 15
Tilaajille
Jyväskylän Kankaasta mallia Rovaniemelle – Ihmislähtöinen kaavoitus luo edellytykset lähipalveluille, lähiluonnolle ja liikennemeluttomuudelle
Kolumni

Jy­väs­ky­län Kan­kaas­ta mallia Ro­va­nie­mel­le – Ih­mis­läh­töi­nen kaa­voi­tus luo edel­ly­tyk­set lä­hi­pal­ve­luil­le, lä­hi­luon­nol­le ja lii­ken­ne­me­lut­to­muu­del­le

22.06.2021 14:32
Vaaranlammen koulun sijoituspäätös syyskuussa – Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta joutuu valitsemaan kahden sijoituspaikan väliltä

Vaa­ran­lam­men koulun si­joi­tus­pää­tös syys­kuus­sa – Ro­va­nie­men kau­pun­gin si­vis­tys­lau­ta­kun­ta joutuu va­lit­se­maan kahden si­joi­tus­pai­kan väliltä

11.08.2020 07:00 4
Tilaajille