Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kirjasto
Tornion kirjasto palaa Rajakartanoon – kirjaston tilat remontoitiin evakkovuoden aikana 1980-luvulta nykyaikaan

Tornion kir­jas­to palaa Ra­ja­kar­ta­noon – kir­jas­ton tilat re­mon­toi­tiin evak­ko­vuo­den aikana 1980-lu­vul­ta ny­ky­ai­kaan

14.06.2023 20:30
Tilaajille
Kemin kirjastolla poikkeuksellinen tilanne – pelastuslaitos haki sairauskohtauksen saaneen henkilön katolta puomitikasajoneuvon avulla

Kemin kir­jas­tol­la poik­keuk­sel­li­nen tilanne – pe­las­tus­lai­tos haki sai­raus­koh­tauk­sen saaneen hen­ki­lön katolta puo­mi­ti­kas­ajo­neu­von avulla

23.01.2023 15:44
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kemin sydän päästettiin vaaralliseen kammiovärinään

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin sydän pääs­tet­tiin vaa­ral­li­seen kam­mio­vä­ri­nään

27.10.2022 13:31 4
Tilaajille
Rovaniemen pääkirjasto avataankin lokakuussa – remontti viivästyy kolme viikkoa

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­to ava­taan­kin lo­ka­kuus­sa – re­mont­ti vii­väs­tyy kolme viikkoa

28.07.2022 11:01 3
Tilaajille
Kirjasto tuli puistoon – Haaparannalla on satutunteja ja runoterapiaa rannalla

Kir­jas­to tuli puis­toon – Haa­pa­ran­nal­la on sa­tu­tun­te­ja ja ru­no­te­ra­piaa ran­nal­la

25.07.2022 20:59
Tilaajille
Kolarin kirjasto menee remontin takia kiinni kolmeksi viikoksi

Kolarin kir­jas­to menee re­mon­tin takia kiinni kol­mek­si vii­kok­si

04.03.2022 16:47
Tilaajille
Ilmastointi- ja pintaremontin eteneminen ajaa pääkirjaston väistötiloihin kesällä - ”Emme ole vielä löytäneet sopivaa paikkaa”

Il­mas­toin­ti- ja pin­ta­re­mon­tin ete­ne­mi­nen ajaa pää­kir­jas­ton väis­tö­ti­loi­hin kesällä - ”Emme ole vielä löy­tä­neet sopivaa paik­kaa”

17.02.2022 11:59 3
Tilaajille
Kaikki luetaan, mikä vähänkin kiinnostaa – Tornion kirjaston lehtisali on käytössä vielä kaksi viikkoa. Sen jälkeen kirjasto ja lehtisali siirtyvät Sähkötalolle remonttia pakoon.

Kaikki lue­taan, mikä vä­hän­kin kiin­nos­taa – Tornion kir­jas­ton leh­ti­sa­li on käy­tös­sä vielä kaksi viik­koa. Sen jälkeen kir­jas­to ja leh­ti­sa­li siir­ty­vät Säh­kö­ta­lol­le re­mont­tia pakoon.

08.02.2022 16:00
Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot yhdistyivät Pohjoisen eKirjastoksi – kirjoja, lehtiä, elokuvia ja musiikkia kaikille pohjoissuomalaisille

Kai­nuun, Lapin ja Poh­jois-Poh­jan­maan kir­jas­tot yh­dis­tyi­vät Poh­joi­sen eKir­jas­tok­si – kir­jo­ja, lehtiä, elo­ku­via ja mu­siik­kia kai­kil­le poh­jois­suo­ma­lai­sil­le

14.01.2022 10:26 1
Tilaajille
Omatoimikirjasto käyttöön Tornionlaakson kirjaston Pellon ja Ylitornion toimipisteissä

Oma­toi­mi­kir­jas­to käyt­töön Tor­nion­laak­son kir­jas­ton Pellon ja Yli­tor­nion toi­mi­pis­teis­sä

04.12.2021 15:17
Tilaajille
Rovaniemen kirjastoissa voi asioida vain pikaisesti – Lainaukset suositellaan varaamaan etukäteen verkossa

Ro­va­nie­men kir­jas­tois­sa voi asioida vain pi­kai­ses­ti – Lai­nauk­set suo­si­tel­laan va­raa­maan etu­kä­teen ver­kos­sa

08.03.2021 09:37
Tilaajille
Keminmaan kirjastotaloon tarvittiin hissi, ja siitä se idea sitten lähti – Minibudjetilla syntyi moderni näyttämötila, jossa voi striimata liikuntaa, katsoa elokuvia tai vaikka tanssia

Ke­min­maan kir­jas­to­ta­loon tar­vit­tiin hissi, ja siitä se idea sitten lähti – Mi­ni­bud­je­til­la syntyi moderni näyt­tä­mö­ti­la, jossa voi strii­ma­ta lii­kun­taa, katsoa elo­ku­via tai vaikka tanssia

10.02.2021 19:57
Tilaajille
Lukijalta: Ounasvaaran kirjasto pitää säilyttää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­vaa­ran kir­jas­to pitää säi­lyt­tää

02.10.2020 15:13 1
Hyvää ei saa halvalla – paitsi kirjastossa
Kolumni

Hyvää ei saa hal­val­la – paitsi kir­jas­tos­sa

08.09.2020 08:02 1
Tilaajille
Lainoja saa palauttaa Rovaniemen kaupunginkirjastoon taas maanantaina

Lainoja saa pa­laut­taa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­toon taas maa­nan­tai­na

30.04.2020 10:23
Rovaniemen kaupunginkirjasto sai uuden johtajan ja sitten korona sulki ovet: Lukeva ihminen pärjää vaikka poikkeustilassa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­to sai uuden joh­ta­jan ja sitten korona sulki ovet: Lukeva ihminen pärjää vaikka poik­keus­ti­las­sa

05.04.2020 19:48
Tilaajille
Dekkarit hamstrattiin hyllyistä ennen kirjaston sulkemista – nyt on hyvä hetki tutustua kirjaston sähköisiin aineistoihin

Dek­ka­rit hamst­rat­tiin hyl­lyis­tä ennen kir­jas­ton sul­ke­mis­ta – nyt on hyvä hetki tu­tus­tua kir­jas­ton säh­köi­siin ai­neis­toi­hin

20.03.2020 11:26
Arktikumin lasiputki valaistaan tiistaina: Korundi ja Arktikum ovat avoinna toistaiseksi, mutta korona voi muuttaa tilannetta

Ark­ti­ku­min la­si­put­ki va­lais­taan tiis­tai­na: Korundi ja Ark­ti­kum ovat avoinna tois­tai­sek­si, mutta korona voi muuttaa ti­lan­net­ta

16.03.2020 13:02
Tilaajille
Ivalon laulumiehet on reissannut ja levyttänyt latvialaisia lauluja, ainoana suomalaisena kuorona

Ivalon lau­lu­mie­het on reis­san­nut ja le­vyt­tä­nyt lat­via­lai­sia lau­lu­ja, ainoana suo­ma­lai­se­na kuorona

04.03.2020 21:23
Tilaajille
Kirjahankintansa puolittanut Rovaniemen kirjasto sai kirjalahjoituksen – Eino Leinon Seura haluaa huomiota kirjastojen ahdingolle

Kir­ja­han­kin­tan­sa puo­lit­ta­nut Ro­va­nie­men kir­jas­to sai kir­ja­lah­joi­tuk­sen – Eino Leinon Seura haluaa huo­mio­ta kir­jas­to­jen ah­din­gol­le

17.02.2020 08:07
Tilaajille