Kirjasto
Rovaniemen kirjastoissa voi asioida vain pikaisesti – Lainaukset suositellaan varaamaan etukäteen verkossa

Ro­va­nie­men kir­jas­tois­sa voi asioida vain pi­kai­ses­ti – Lai­nauk­set suo­si­tel­laan va­raa­maan etu­kä­teen ver­kos­sa

08.03.2021 09:37
Tilaajille
Keminmaan kirjastotaloon tarvittiin hissi, ja siitä se idea sitten lähti – Minibudjetilla syntyi moderni näyttämötila, jossa voi striimata liikuntaa, katsoa elokuvia tai vaikka tanssia

Ke­min­maan kir­jas­to­ta­loon tar­vit­tiin hissi, ja siitä se idea sitten lähti – Mi­ni­bud­je­til­la syntyi moderni näyt­tä­mö­ti­la, jossa voi strii­ma­ta lii­kun­taa, katsoa elo­ku­via tai vaikka tanssia

10.02.2021 19:57
Tilaajille
Lukijalta: Ounasvaaran kirjasto pitää säilyttää
Lukijalta Mielipide Ounasrinteen koulun vanhempaintoimikunta

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­vaa­ran kir­jas­to pitää säi­lyt­tää

02.10.2020 15:13 1
Hyvää ei saa halvalla – paitsi kirjastossa
Kolumni Henripekka Kallio

Hyvää ei saa hal­val­la – paitsi kir­jas­tos­sa

08.09.2020 08:02 1
Tilaajille
Lainoja saa palauttaa Rovaniemen kaupunginkirjastoon taas maanantaina

Lainoja saa pa­laut­taa Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­toon taas maa­nan­tai­na

30.04.2020 10:23
Rovaniemen kaupunginkirjasto sai uuden johtajan ja sitten korona sulki ovet: Lukeva ihminen pärjää vaikka poikkeustilassa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­to sai uuden joh­ta­jan ja sitten korona sulki ovet: Lukeva ihminen pärjää vaikka poik­keus­ti­las­sa

05.04.2020 19:48
Tilaajille
Dekkarit hamstrattiin hyllyistä ennen kirjaston sulkemista – nyt on hyvä hetki tutustua kirjaston sähköisiin aineistoihin

Dek­ka­rit hamst­rat­tiin hyl­lyis­tä ennen kir­jas­ton sul­ke­mis­ta – nyt on hyvä hetki tu­tus­tua kir­jas­ton säh­köi­siin ai­neis­toi­hin

20.03.2020 11:26
Arktikumin lasiputki valaistaan tiistaina: Korundi ja Arktikum ovat avoinna toistaiseksi, mutta korona voi muuttaa tilannetta

Ark­ti­ku­min la­si­put­ki va­lais­taan tiis­tai­na: Korundi ja Ark­ti­kum ovat avoinna tois­tai­sek­si, mutta korona voi muuttaa ti­lan­net­ta

16.03.2020 13:02
Tilaajille
Ivalon laulumiehet on reissannut ja levyttänyt latvialaisia lauluja, ainoana suomalaisena kuorona

Ivalon lau­lu­mie­het on reis­san­nut ja le­vyt­tä­nyt lat­via­lai­sia lau­lu­ja, ainoana suo­ma­lai­se­na kuorona

04.03.2020 21:23
Tilaajille
Kirjahankintansa puolittanut Rovaniemen kirjasto sai kirjalahjoituksen – Eino Leinon Seura haluaa huomiota kirjastojen ahdingolle

Kir­ja­han­kin­tan­sa puo­lit­ta­nut Ro­va­nie­men kir­jas­to sai kir­ja­lah­joi­tuk­sen – Eino Leinon Seura haluaa huo­mio­ta kir­jas­to­jen ah­din­gol­le

17.02.2020 08:07
Tilaajille
Ounasrinteen omatoimikirjaston aukioloajat palaavat ennalleen Rovaniemellä – "Häiriökäyttäytymisestä on käyty rakentavaa keskustelua"

Ou­nas­rin­teen oma­toi­mi­kir­jas­ton au­ki­olo­ajat pa­laa­vat en­nal­leen Ro­va­nie­mel­lä – "Häi­riö­käyt­täy­ty­mi­ses­tä on käyty ra­ken­ta­vaa kes­kus­te­lua"

15.11.2019 19:36
Tilaajille
Levoton meno sulki iltakirjaston Ounasrinteellä

Levoton meno sulki il­ta­kir­jas­ton Ou­nas­rin­teel­lä

16.10.2019 14:24
Legendaarisen kirjastonjohtajan kotikirjasto lahjoitettiin Rovaniemen kaupunginkirjastolle – Osa teoksista on jatkuvasti esillä Lapponica-salissa

Le­gen­daa­ri­sen kir­jas­ton­joh­ta­jan ko­ti­kir­jas­to lah­joi­tet­tiin Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tol­le – Osa teok­sis­ta on jat­ku­vas­ti esillä Lap­po­ni­ca-sa­lis­sa

10.10.2019 18:42
Tilaajille
Pieni ja mahtava saamelainen erikoiskirjasto – Kokoelmaan kuuluu ensipainoksia 1500–1600 -luvuilta lähtien

Pieni ja mahtava saa­me­lai­nen eri­kois­kir­jas­to – Ko­koel­maan kuuluu en­si­pai­nok­sia 1500–1600 -lu­vuil­ta lähtien

07.10.2019 18:53
Tilaajille

Kir­jas­to­mak­su­ja voi nyt maksaa verk­ko­mak­sui­na

18.09.2019 10:08