Rovaniemen kaupunginkirjasto
Suomea kiertävä Helsingin Sanomien 130-vuotisjuhlanäyttely saapuu Rovaniemelle elokuussa

Suomea kier­tä­vä Hel­sin­gin Sa­no­mien 130-vuo­tis­juh­la­näyt­te­ly saapuu Ro­va­nie­mel­le elo­kuus­sa

30.07.2020 09:47 0
Juho Nevalainen jättää kameransa metsään ja palaa vuoden kuluttua katsomaan, onko kuva onnistunut

Juho Ne­va­lai­nen jättää ka­me­ran­sa metsään ja palaa vuoden ku­lut­tua kat­so­maan, onko kuva on­nis­tu­nut

17.07.2020 18:15 0
Tilaajille
Rovaniemen Musiikkikirjastoa remontoidaan kesän ajan

Ro­va­nie­men Mu­siik­ki­kir­jas­toa re­mon­toi­daan kesän ajan

22.05.2020 13:34 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginkirjasto sai uuden johtajan ja sitten korona sulki ovet: Lukeva ihminen pärjää vaikka poikkeustilassa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­to sai uuden joh­ta­jan ja sitten korona sulki ovet: Lukeva ihminen pärjää vaikka poik­keus­ti­las­sa

05.04.2020 17:51 0
Tilaajille
Lauantaivieras: Usko unelmiin, yli viisikymppinen!
Kolumni Tiina Mäntylä

Lauan­tai­vie­ras: Usko unel­miin, yli vii­si­kymp­pi­nen!

13.03.2020 10:05 0
Rovaniemi aikoo korvata kaksi kirjastoautoa yhdellä – kulut putoaisivat yli 20 000 euroa

Ro­va­nie­mi aikoo korvata kaksi kir­jas­to­au­toa yhdellä – kulut pu­toai­si­vat yli 20 000 euroa

05.02.2020 10:13 0

Nina Sipola valittu Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­ton joh­ta­jak­si

29.01.2020 13:28 0
Tilaajille
Lukijalta: Huolia lukunurkkauksessa
Lukijalta Mielipide Taina Lehtinen

Lu­ki­jal­ta: Huolia lu­ku­nurk­kauk­ses­sa

15.01.2020 05:30 0
Tilaajille
Kirjastolla pikatreffit runojen äärellä – 15 minuuttia aikaa runolle ja keskustelulle

Kir­jas­tol­la pi­ka­tref­fit runojen äärellä – 15 mi­nuut­tia aikaa runolle ja kes­kus­te­lul­le

15.11.2019 12:59 0
Rovaniemen kirjastolla on heijastinpuu

Ro­va­nie­men kir­jas­tol­la on hei­jas­tin­puu

15.11.2019 12:47 0
Luento kaupunginkirjastolla: Melkein itsenäinen Grönlanti

Luento kau­pun­gin­kir­jas­tol­la: Melkein it­se­näi­nen Grön­lan­ti

15.11.2019 12:25 0
Kun postilakko pysäytti kirjepostin, kaupunki aikoo soittaa tärkeistä asioista asiakkaille

Kun pos­ti­lak­ko py­säyt­ti kir­je­pos­tin, kau­pun­ki aikoo soittaa tär­keis­tä asiois­ta asiak­kail­le

12.11.2019 14:40 0
Oulun musiikkivideofestarit vierailee Rovaniemellä – torstaina live-keikkaa, perjantaina videoita

Oulun mu­siik­ki­vi­deo­fes­ta­rit vie­rai­lee Ro­va­nie­mel­lä – tors­tai­na li­ve-keik­kaa, per­jan­tai­na vi­deoi­ta

05.11.2019 12:34 0
Pyhäinpäivä muuttaa kirjastojen aukioloaikoja Rovaniemellä

Py­häin­päi­vä muuttaa kir­jas­to­jen au­ki­olo­ai­ko­ja Ro­va­nie­mel­lä

30.10.2019 11:07 0

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to pa­laut­ti or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le uu­des­taan val­mis­tel­ta­vak­si

21.10.2019 20:20 0
Tilaajille
Levoton meno sulki iltakirjaston Ounasrinteellä

Levoton meno sulki il­ta­kir­jas­ton Ou­nas­rin­teel­lä

16.10.2019 14:24 0
Marko Jouste luennoi Rovaniemellä saamelaisesta nykymusiikista

Marko Jouste luennoi Ro­va­nie­mel­lä saa­me­lai­ses­ta ny­ky­mu­sii­kis­ta

15.10.2019 13:41 0
Rovaniemen kaupunginkirjasto julkistaa Jorma Etto -kokoelman: sisältää noin 2000 teosta

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­to jul­kis­taa Jorma Etto -ko­koel­man: si­säl­tää noin 2000 teosta

04.10.2019 14:34 0
Siperian kautta Grönlantiin: luentosarja juhlistaa Rovaniemen kirjaston Grönlanti-kokoelmaa

Si­pe­rian kautta Grön­lan­tiin: luen­to­sar­ja juh­lis­taa Ro­va­nie­men kir­jas­ton Grön­lan­ti-ko­koel­maa

02.10.2019 13:52 0