Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Rovaniemen kaupunginkirjasto
Viimeisin 24 tuntia
Kansien välissä: Arktisen lumo – norjalaismaalari löysi napapiirin pohjoispuolen jo 1800-luvulla

Kansien vä­lis­sä: Ark­ti­sen lumo – nor­ja­lais­maa­la­ri löysi na­pa­pii­rin poh­jois­puo­len jo 1800-lu­vul­la

26.02.2024 11:19
Tilaajille
Vanhemmat
Kansien välissä: Kirottu on vauhdikas ja karmaiseva kauhukirja yläkouluikäisille

Kansien vä­lis­sä: Kirottu on vauh­di­kas ja kar­mai­se­va kau­hu­kir­ja ylä­kou­lu­ikäi­sil­le

07.02.2024 15:29
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginkirjastossa ylitettiin miljoonan lainan raja – uusi kirjastoauto on ollut erityisen suosittu

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa yli­tet­tiin mil­joo­nan lainan raja – uusi kir­jas­to­au­to on ollut eri­tyi­sen suo­sit­tu

30.01.2024 10:04 2
Tilaajille
Kansien välissä: Kuvakirja kertoo herkän lapsen tavasta kokea maailmaa

Kansien vä­lis­sä: Ku­va­kir­ja kertoo herkän lapsen tavasta kokea maail­maa

26.01.2024 12:59
Tilaajille
Kansien välissä: Maailman turvallisin paikka? norjalaisvetoinen megahanke säilyttää ihmiskunnan ravinnon geeniperimää holvissa Huippuvuorilla

Kansien vä­lis­sä: Maail­man tur­val­li­sin paikka? nor­ja­lais­ve­toi­nen me­ga­han­ke säi­lyt­tää ih­mis­kun­nan ra­vin­non gee­ni­pe­ri­mää hol­vis­sa Huip­pu­vuo­ril­la

18.01.2024 12:37 1
Tilaajille
Kansien välissä: Mokoma joulu! Joulua inhoavan Ärjylin rinnassa alkaa kaihertaa epäilys

Kansien vä­lis­sä: Mokoma joulu! Joulua in­hoa­van Ärjylin rin­nas­sa alkaa kai­her­taa epäilys

27.12.2023 14:56
Tilaajille
Tiesitkö, että Lapin kirjaston tunnuksilla voi katsoa kymmenen elokuvaa kuussa? UR:n kriitikko poimi suoratoistopalvelusta neljä katselun arvoista elämystä

Tie­sit­kö, että Lapin kir­jas­ton tun­nuk­sil­la voi katsoa kym­me­nen elo­ku­vaa kuussa? UR:n krii­tik­ko poimi suo­ra­tois­to­pal­ve­lus­ta neljä kat­se­lun ar­vois­ta elä­mys­tä

26.12.2023 08:00
Tilaajille
Kansien välissä: Sarjakuvaseikkailu haltian matkassa

Kansien vä­lis­sä: Sar­ja­ku­va­seik­kai­lu haltian mat­kas­sa

20.12.2023 14:33
Tilaajille
Kansien välissä: Valoa pimeyteen – Nämä pienet asiat on koskettava kertomus myötätunnosta, toivosta ja moraalista

Kansien vä­lis­sä: Valoa pi­mey­teen – Nämä pienet asiat on kos­ket­ta­va ker­to­mus myö­tä­tun­nos­ta, toi­vos­ta ja mo­raa­lis­ta

14.12.2023 11:04
Tilaajille
Kansien välissä: Koskettava teos traumojen kehistä ja äidistä, joka pelkää menettävänsä lapsensa

Kansien vä­lis­sä: Kos­ket­ta­va teos trau­mo­jen kehistä ja äi­dis­tä, joka pelkää me­net­tä­vän­sä lap­sen­sa

05.12.2023 16:10
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoasemasta suunnitellaan väistötilaa pääkirjastolle yli vuoden ajaksi – odotustilasta voi tulla ensi vuonna myös lukusali

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­mas­ta suun­ni­tel­laan väis­tö­ti­laa pää­kir­jas­tol­le yli vuoden ajaksi – odo­tus­ti­las­ta voi tulla ensi vuonna myös lu­ku­sa­li

24.11.2023 05:00 11
Tilaajille
Kansien välissä: Zonin tarina on maailman raskain sarjakuva – kivielementit sisältävät huikean määrän yksityiskohtia

Kansien vä­lis­sä: Zonin tarina on maail­man raskain sar­ja­ku­va – ­ki­vie­le­men­tit si­säl­tä­vät huikean määrän yk­si­tyis­koh­tia

14.11.2023 09:52
Tilaajille
Ernst Lange maalasi Rovaniemen näkymiä ennen hävitystä – pienoisnäyttely tuo saksalaistaiteilijan teokset ensi kertaa yleisön eteen

Ernst Lange maalasi Ro­va­nie­men näkymiä ennen hä­vi­tys­tä – pie­nois­näyt­te­ly tuo sak­sa­lais­tai­tei­li­jan teokset ensi kertaa yleisön eteen

12.10.2023 14:21 1
Tilaajille
Saarenkyläläisiä palvelee heinäkuun ajan Rovaniemen kirjastoauto – Saarenkylän kirjastolla vaihdetaan hyllyjä ja järjestystä

Saa­ren­ky­lä­läi­siä pal­ve­lee hei­nä­kuun ajan Ro­va­nie­men kir­jas­to­au­to – Saa­ren­ky­län kir­jas­tol­la vaih­de­taan hyllyjä ja jär­jes­tys­tä

07.07.2023 15:00 2
Tilaajille
Kansien välissä: Koiria, koiria ja vielä enemmän koiria – Suomen koirat on valtava tietokirja karvakuonoista

Kansien vä­lis­sä: Koiria, koiria ja vielä enemmän koiria – Suomen koirat on valtava tie­to­kir­ja kar­va­kuo­nois­ta

05.07.2023 15:20
Tilaajille
Avoin mikki päättää runo- ja musiikki-illan – Eino Leinon päivää vietetään Rovaniemen musiikkikirjastossa paikallisen sana- ja säveltaiteen merkeissä

Avoin mikki päättää runo- ja mu­siik­ki-il­lan – Eino Leinon päivää vie­te­tään Ro­va­nie­men mu­siik­ki­kir­jas­tos­sa pai­kal­li­sen sana- ja sä­vel­tai­teen mer­keis­sä

05.07.2023 10:00
Tilaajille
Karmaisevan trillerisarjan avausosa pitää otteessaan vaaralliseen loppuun saakka

Kar­mai­se­van tril­le­ri­sar­jan avaus­osa pitää ot­tees­saan vaa­ral­li­seen loppuun saakka

30.06.2023 17:01
Tilaajille
Kansien välissä: Kun kukaan ei näe

Kansien vä­lis­sä: Kun kukaan ei näe

10.06.2023 09:25
Tilaajille
Kansien välissä: Sarvijumalan jännitys vetää puoleensa – unet ovat kiihkeän levottomia ja toisinaan pelottavia

Kansien vä­lis­sä: Sar­vi­ju­ma­lan jän­ni­tys vetää puo­leen­sa – unet ovat kiih­keän le­vot­to­mia ja toi­si­naan pe­lot­ta­via

08.06.2023 12:04
Tilaajille
Kansien välissä: Valon lapset Walhallassa – Tiutun laulun kieli on paikoin kuin runoa

Kansien vä­lis­sä: Valon lapset Wal­hal­las­sa – Tiutun laulun kieli on paikoin kuin runoa

25.05.2023 12:10
Tilaajille