Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Rovaniemen kaupunginkirjasto
Kuukausi

Kansien vä­lis­sä: Uusia ääniä erä­ta­ri­noi­hin

22.09.2021 09:43

Kansien vä­lis­sä: Tut­kiel­ma luon­to­suh­tees­ta – Miksi arvot ja toi­min­ta ovat ris­ti­rii­das­sa?

15.09.2021 09:15

Kansien vä­lis­sä: Arjen vink­sah­duk­sia sal­la­lais­läh­töi­sen kir­jai­li­jan esi­koi­ses­sa

09.09.2021 11:48

Kansien vä­lis­sä: Kermi siellä, kulju täällä – Tun­net­ko jo nämä suo­tyy­pit?

01.09.2021 10:47
Vanhemmat

Kansien vä­lis­sä: Kauhua 1930-lu­vul­ta – Kum­mi­tus­ju­tuis­sa rie­kon­pyyn­ti­kin saa yli­luon­nol­li­sia sävyjä

11.08.2021 10:59

Kansien vä­lis­sä: Eve­lii­na Muot­ka­vaa­ran esi­koi­nen on ku­va­kir­ja kau­neim­mil­laan

03.08.2021 12:32

Kansien vä­lis­sä: La­pin-lo­ma vie ku­vi­tel­lun ja toden ra­joil­le

22.06.2021 15:31

Kir­jas­to alkaa lai­naa­maan kau­pun­ki­lai­sil­le ur­hei­lu­vä­li­nei­tä – pian hyl­lys­tä löy­ty­vät pe­tank­ki, mölkky ja kah­va­kuu­lat

10.06.2021 10:40

Kansien vä­lis­sä: Ruh­ti­naan­pop­pe­li ja muita puu­jät­ti­läi­siä – Suomen suu­rim­pia puita esit­te­le­vä kirja kertoo myös Sai­raa­lan­nie­mes­sä kas­va­van pop­pe­lin koor­di­naa­tit

08.06.2021 15:00 1

Kansien vä­lis­sä: Pimeys, joka nu­jer­tui –Ker­ron­nal­li­ses­ti vie­hät­tä­vä tie­to­kir­ja haastaa lukijan poh­ti­maan omiakin pel­ko­jaan

01.06.2021 14:25

Kansien vä­lis­sä: Ly­rii­kan ja ro­maa­nin mie­len­kiin­toi­nen koh­taa­mi­nen

31.05.2021 10:54

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­to vä­hen­tää muovin käyttöä – "Mer­kit­tä­vä osa uu­tuus­kir­jois­ta ti­la­taan ilman muo­vi­tus­ta"

27.05.2021 13:12 2
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Aar­tei­ta ros­ka­la­val­la – ris­paan­tu­nei­ta kir­jo­ja­kin puo­lus­te­taan, mutta kuka puo­lus­tai­si kult­tuu­rin te­ki­jöi­tä?

04.05.2021 13:52

Pöllö va­lit­tiin Lapin kir­jas­ton lu­ku­mas­ko­tik­si – Na­pa­pii­rin päi­vä­ko­din Tont­tu­set kek­si­vät pöl­löl­le Hiih­ku-ni­men

29.04.2021 09:45

Uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia Ro­va­nie­mel­lä: Kir­jas­toon asiaa vain var­tik­si, ui­ma­hal­lin saunat pysyvät kylminä

09.03.2021 14:54

Ro­va­nie­men kir­jas­tois­sa voi asioida vain pi­kai­ses­ti – Lai­nauk­set suo­si­tel­laan va­raa­maan etu­kä­teen ver­kos­sa

08.03.2021 09:37
Tilaajille

Sei­nä­jo­ki meni edelle – Ro­va­nie­meä ei valittu Alvar Aalto -koh­tei­siin, joita Suomi esittää Unescon maail­man­pe­rin­tö­luet­te­loon

12.02.2021 09:51 2

"En muista sen kirjan nimeä mutta kansi oli pu­nai­nen..." – Ro­va­nie­men kir­jas­ton pöy­däs­tä tuli so­me­hit­ti

14.12.2020 14:45

Ar­vos­te­lu: Kau­ko­mat­ka unel­ma­lai­val­la

13.11.2020 20:00
Tilaajille

Kir­jas­ton ti­lai­suu­det siir­ty­vät verk­koon tai pe­ru­taan Ro­va­nie­mel­lä

02.11.2020 15:02
Tilaajille