pääkirjoitus: Hal­li­tus­rin­ta­ma repesi ra­ja­var­tio­lain uu­dis­tuk­ses­sa – rat­kai­sua ei saa vii­vyt­tää

Rovaniemen kaupunginkirjasto
Kansien välissä: Nattavaara on dystooppinen kuvaus lähitulevaisuudesta maailmassamme

Kansien vä­lis­sä: Nat­ta­vaa­ra on dys­toop­pi­nen kuvaus lä­hi­tu­le­vai­suu­des­ta maail­mas­sam­me

07.06.2022 14:57
Tilaajille
Kansien välissä: Ken sutta pelkää – Sudenraudat kertoo traagisesta tapahtumasarjasta faktaa ja fiktiota sekoittaen

Kansien vä­lis­sä: Ken sutta pelkää – Su­den­rau­dat kertoo traa­gi­ses­ta ta­pah­tu­ma­sar­jas­ta faktaa ja fik­tio­ta se­koit­taen

31.05.2022 15:16
Tilaajille
Lämmöllä kaikille tytöille, jotka kirjoittavat salaisia päiväkirjojaan

Läm­möl­lä kai­kil­le ty­töil­le, jotka kir­joit­ta­vat sa­lai­sia päi­vä­kir­jo­jaan

25.05.2022 10:48
Tilaajille
Kansien välissä: Campion ja kollegat – Parhaan ohjauksen Oscar on myönnetty vasta kolmelle naiselle

Kansien vä­lis­sä: Campion ja kol­le­gat – Parhaan oh­jauk­sen Oscar on myön­net­ty vasta kol­mel­le nai­sel­le

18.05.2022 08:24
Tilaajille
Nyt pääsee Revontuli-kirjastoon – avajaispäivä toi jonoa ovelle asti

Nyt pääsee Re­von­tu­li-kir­jas­toon – ava­jais­päi­vä toi jonoa ovelle asti

17.05.2022 09:08
Tilaajille
Rovaniemen pääkirjaston muutto viivästyy viikolla – syynä kunta-alan lakko

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­ton muutto vii­väs­tyy vii­kol­la – syynä kun­ta-alan lakko

09.05.2022 15:04
Tilaajille
Kansien välissä: Musiikkikirjasto, maaginen paikka

Kansien vä­lis­sä: Mu­siik­ki­kir­jas­to, maa­gi­nen paikka

26.04.2022 14:50
Kansien välissä: Kaikenkarvaisia eläimiä

Kansien vä­lis­sä: Kai­ken­kar­vai­sia eläimiä

14.04.2022 06:00
Rovaniemen pääkirjasto kesäksi väistötiloihin kauppakeskus Revontuleen

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­to kesäksi väis­tö­ti­loi­hin kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­leen

18.03.2022 08:50 4
Tilaajille
Kansien välissä: Puolustuspuhe ihmisen ja pohjoisen luonnon vapaudelle

Kansien vä­lis­sä: Puo­lus­tus­pu­he ihmisen ja poh­joi­sen luonnon va­pau­del­le

08.03.2022 14:22
Rovaniemen pääkirjastosta voi lainata lumisurffilaudan – paikallisena käsityönä tehty lauta on osa Rovaniemi-tuotesarjaa, jolla kaupunki markkinoi itseään

Ro­va­nie­men pää­kir­jas­tos­ta voi lainata lu­mi­surf­fi­lau­dan – pai­kal­li­se­na kä­si­työ­nä tehty lauta on osa Ro­va­nie­mi-tuo­te­sar­jaa, jolla kau­pun­ki mark­ki­noi itseään

04.03.2022 16:36 2
Tilaajille
Rovaniemi menee tunteisiinkin – luennot avaavat Rovaniemestä erilaisia ja yllättäviä puolia

Ro­va­nie­mi menee tun­tei­siin­kin – luennot avaavat Ro­va­nie­mes­tä eri­lai­sia ja yl­lät­tä­viä puolia

02.03.2022 10:05
Kansien välissä: Retkikipinä syttyy

Kansien vä­lis­sä: Ret­ki­ki­pi­nä syttyy

01.03.2022 14:38
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki ovat ter­ve­tul­lei­ta kir­jas­toon

25.02.2022 05:35
Tilaajille
Rovaniemen kirjastolle nukketeatteriyhdistyksen Vuoden lapanen -palkinto

Ro­va­nie­men kir­jas­tol­le nuk­ke­teat­te­ri­yh­dis­tyk­sen Vuoden lapanen -pal­kin­to

11.02.2022 08:01
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin kirjasto ja taidemuseo lahjoittavat jokaiselle Rovaniemen ekaluokkaiselle kirjan

Ro­va­nie­men kau­pun­gin kir­jas­to ja tai­de­mu­seo lah­joit­ta­vat jo­kai­sel­le Ro­va­nie­men eka­luok­kai­sel­le kirjan

03.02.2022 14:46 1
Tilaajille
Kansien välissä: Talvinen luonto kutsuu tutkimaan

Kansien vä­lis­sä: Tal­vi­nen luonto kutsuu tut­ki­maan

18.01.2022 14:35
Löytyykö seinältäsi täkänä? Rovaniemen kaupunginkirjastossa avattavaan näyttelyyn etsitään täkänöitä

Löy­tyy­kö sei­näl­tä­si täkänä? Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa avat­ta­vaan näyt­te­lyyn et­si­tään tä­kä­nöi­tä

18.01.2022 14:35
Kansien välissä: Elämää Perunkajärvellä – Sylvin ja Kainon tarina kuvaa sota-aikaa kotitanhuvilla ja rintamalla

Kansien vä­lis­sä: Elämää Pe­run­ka­jär­vel­lä – Sylvin ja Kainon tarina kuvaa so­ta-ai­kaa ko­ti­tan­hu­vil­la ja rin­ta­mal­la

12.01.2022 09:18
Kansien välissä: Sarjakuvia pohjoisesta Suomesta

Kansien vä­lis­sä: Sar­ja­ku­via poh­joi­ses­ta Suo­mes­ta

05.01.2022 09:29