Rovaniemen kaupunginkirjasto
Kuukausi

Kir­jas­to alkaa lai­naa­maan kau­pun­ki­lai­sil­le ur­hei­lu­vä­li­nei­tä – pian hyl­lys­tä löy­ty­vät pe­tank­ki, mölkky ja kah­va­kuu­lat

10.06.2021 10:40

Kansien vä­lis­sä: Ruh­ti­naan­pop­pe­li ja muita puu­jät­ti­läi­siä – Suomen suu­rim­pia puita esit­te­le­vä kirja kertoo myös Sai­raa­lan­nie­mes­sä kas­va­van pop­pe­lin koor­di­naa­tit

08.06.2021 15:00 1

Kansien vä­lis­sä: Pimeys, joka nu­jer­tui –Ker­ron­nal­li­ses­ti vie­hät­tä­vä tie­to­kir­ja haastaa lukijan poh­ti­maan omiakin pel­ko­jaan

01.06.2021 14:25

Kansien vä­lis­sä: Ly­rii­kan ja ro­maa­nin mie­len­kiin­toi­nen koh­taa­mi­nen

31.05.2021 10:54

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­to vä­hen­tää muovin käyttöä – "Mer­kit­tä­vä osa uu­tuus­kir­jois­ta ti­la­taan ilman muo­vi­tus­ta"

27.05.2021 13:12 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Ko­lum­ni: Aar­tei­ta ros­ka­la­val­la – ris­paan­tu­nei­ta kir­jo­ja­kin puo­lus­te­taan, mutta kuka puo­lus­tai­si kult­tuu­rin te­ki­jöi­tä?

04.05.2021 13:52

Pöllö va­lit­tiin Lapin kir­jas­ton lu­ku­mas­ko­tik­si – Na­pa­pii­rin päi­vä­ko­din Tont­tu­set kek­si­vät pöl­löl­le Hiih­ku-ni­men

29.04.2021 09:45

Uusia ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia Ro­va­nie­mel­lä: Kir­jas­toon asiaa vain var­tik­si, ui­ma­hal­lin saunat pysyvät kylminä

09.03.2021 14:54

Ro­va­nie­men kir­jas­tois­sa voi asioida vain pi­kai­ses­ti – Lai­nauk­set suo­si­tel­laan va­raa­maan etu­kä­teen ver­kos­sa

08.03.2021 09:37
Tilaajille

Sei­nä­jo­ki meni edelle – Ro­va­nie­meä ei valittu Alvar Aalto -koh­tei­siin, joita Suomi esittää Unescon maail­man­pe­rin­tö­luet­te­loon

12.02.2021 09:51 2

"En muista sen kirjan nimeä mutta kansi oli pu­nai­nen..." – Ro­va­nie­men kir­jas­ton pöy­däs­tä tuli so­me­hit­ti

14.12.2020 14:45

Ar­vos­te­lu: Kau­ko­mat­ka unel­ma­lai­val­la

13.11.2020 20:00
Tilaajille

Kir­jas­ton ti­lai­suu­det siir­ty­vät verk­koon tai pe­ru­taan Ro­va­nie­mel­lä

02.11.2020 15:02
Tilaajille

Kiivas kes­kus­te­lu Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­ses­ta ja­los­tuu kes­kus­te­lu­sar­jak­si – En­sim­mäi­se­nä pu­hu­taan Ruo­ka­sen­ka­dus­ta

29.10.2020 14:13 2

Lapin radion taa­juuk­sil­ta tutun Esko Rannan elä­män­ta­ri­na jul­kais­taan ensi vii­kol­la – Mukana myös ker­to­mus Rannan suvusta

29.10.2020 13:09

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­tyi jo ta­pah­tu­mien pe­ru­mis­aal­to – "En halua joutua miet­ti­mään sitä, että minun toi­min­nan takia joku me­net­tää hen­ken­sä"

20.10.2020 14:59 1

Re­mon­toi­tu mu­siik­ki­kir­jas­to tarjoaa Ro­va­nie­mel­lä tiloja sekä soit­ta­mi­seen että muuhun työs­ken­te­lyyn – Per­jan­tain ava­jai­sis­sa mukana muu­sik­ko Sami Yaffa

10.09.2020 17:30
Tilaajille

Edessä melkein nor­maa­li kult­tuu­ri­syk­sy: Teat­te­rien­si-il­to­ja, kon­sert­te­ja, näyt­te­ly­jä – mutta myös paljon ra­joi­tuk­sia

17.08.2020 12:36 1

Suomea kier­tä­vä Hel­sin­gin Sa­no­mien 130-vuo­tis­juh­la­näyt­te­ly saapuu Ro­va­nie­mel­le elo­kuus­sa

30.07.2020 09:47

Juho Ne­va­lai­nen jättää ka­me­ran­sa metsään ja palaa vuoden ku­lut­tua kat­so­maan, onko kuva on­nis­tu­nut

17.07.2020 18:15
Tilaajille