Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemijoen vesistö
Kemijoki oy:n suunnittelema pumppuvoimalahanke lähes kolminkertaistaisi Kemijoesta saatavan säätövoiman määrän – jätti-investointia puoltavat monet tekijät
Pääkirjoitus

Ke­mi­jo­ki oy:n suun­nit­te­le­ma pump­pu­voi­ma­la­han­ke lähes kol­min­ker­tais­tai­si Ke­mi­joes­ta saa­ta­van sää­tö­voi­man määrän – jät­ti-in­ves­toin­tia puol­ta­vat monet tekijät

28.04.2023 19:05 15
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joen va­lu­ma-alueen vesistö hyö­ty­käyt­töön – kes­kus­te­lun aika on nyt

20.07.2022 05:00 2
Tilaajille
Joen valjastamisesta on seurannut sukupolvien trauma – oman perheen kokemukset Vanttauskoskelta ovat Outi Auttin ja Kaisa Kerättären tutkimustyön kimmokkeina

Joen val­jas­ta­mi­ses­ta on seu­ran­nut su­ku­pol­vien trauma – oman perheen ko­ke­muk­set Vant­taus­kos­kel­ta ovat Outi Auttin ja Kaisa Ke­rät­tä­ren tut­ki­mus­työn kim­mok­kei­na

07.01.2022 15:44 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Siitä hul­luu­des­ta, millä maail­maa hal­li­taan

01.10.2020 05:00
Tilaajille
Kemijoki Oy:n mielestä Kemijoen vesistöön on mahdotonta luoda täysin luonnonvaraisia vaelluskalakantoja

Ke­mi­jo­ki Oy:n mie­les­tä Ke­mi­joen ve­sis­töön on mah­do­ton­ta luoda täysin luon­non­va­rai­sia vael­lus­ka­la­kan­to­ja

10.08.2020 10:33 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­nen uskon asia

27.07.2020 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi lohi ei nouse?

20.07.2020 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pa­lau­te­taan lohi Ke­mi­jo­keen

11.07.2020 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitäs me vuo­tos­te­li­jat

18.06.2020 11:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­lat Lapin mat­kai­lu­stra­te­giaan

08.10.2019 19:48
Tilaajille