Tilaajille

Ke­mi­jo­ki Oy:n mie­les­tä Ke­mi­joen ve­sis­töön on mah­do­ton­ta luoda täysin luon­non­va­rai­sia vael­lus­ka­la­kan­to­ja

Ely-keskuksen mielestä voimalaitosten kalatalousvelvoitteet eivät tällä hetkellä vastaa kalakannoille ja kalastukselle aiheutettuja haittoja.

Kemijoki Oy:n varatoimitusjohtaja Timo Torvinen ei usko, että 75 prosenttia Kemijokeen pyrkivistä lohista saadaan millään keinolla nousemaan Valajaskosken voimalaitoksen yli niin kuin Lapin ely-keskus vaatii.
Kemijoki Oy:n varatoimitusjohtaja Timo Torvinen ei usko, että 75 prosenttia Kemijokeen pyrkivistä lohista saadaan millään keinolla nousemaan Valajaskosken voimalaitoksen yli niin kuin Lapin ely-keskus vaatii.
Kuva: Jouni Porsanger

Kemijoki Oy ja Pohjolan Voima katsovat, että Lapin ely-keskus vaatii vesivoimayhtiöiltä mahdottomia.

Ely-keskus on esittänyt, että yhdeksään Kemijoen vesistön voimalaitokseen tulisi rakentaa hyvin toimivat kalatiet sekä poikasten alasvaellusreitit. Ely-keskus on lisäksi esittänyt voimayhtiöille useita muita velvoitteita, jotka tukisivat vaelluskalojen luonnollisen elinkierron palauttamista.