Kemi
Viimeisin 4 tuntia
Auto pyörähti katolleen moottoritiellä Kemissä – tiellä sohjoista lunta

Auto pyö­räh­ti ka­tol­leen moot­to­ri­tiel­lä Kemissä – tiellä soh­jois­ta lunta

09:58
Viikko
Lapin ja Kainuun ortodoksit menettävät kirkkoherransa, Oulu johtaa uutta suurseurakuntaa

Lapin ja Kainuun or­to­dok­sit me­net­tä­vät kirk­ko­her­ran­sa, Oulu johtaa uutta suur­seu­ra­kun­taa

10.12.2019 18:30
Tilaajille
Kemissä 23 valtuutettua allekirjoitti aloitteen päättäjien kaksoisroolien kieltämiseksi

Kemissä 23 val­tuu­tet­tua al­le­kir­joit­ti aloit­teen päät­tä­jien kak­sois­roo­lien kiel­tä­mi­sek­si

10.12.2019 14:15
Kemin kaupunginorkesterin kohtalo jäi vieläkin auki – valtuusto hyväksyi tiukan säästöbudjetin

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin kohtalo jäi vie­lä­kin auki – val­tuus­to hy­väk­syi tiukan sääs­tö­bud­je­tin

09.12.2019 20:03
Mies yritti tunkeutua tuttavansa asuntoon Kemissä – hakkasi ovia ja ikkunoita, taskusta löytyi puukko

Mies yritti tun­keu­tua tut­ta­van­sa asun­toon Kemissä – hakkasi ovia ja ik­ku­noi­ta, tas­kus­ta löytyi puukko

08.12.2019 12:55
Vahva kulttuuriosaaminen näkyi 150 vuotta viettävän Kemin itsenäisyyspäiväjuhlassa

Vahva kult­tuu­ri­osaa­mi­nen näkyi 150 vuotta viet­tä­vän Kemin it­se­näi­syys­päi­vä­juh­las­sa

06.12.2019 15:50

Päih­ty­nyt rek­ka­kus­ki pakeni po­lii­sia autonsa oh­jaa­moon Kemissä

06.12.2019 09:37
Kemin Matkailu maksoi Sampo-velkansa – tarkastuslautakunta näki tytäryhtiöissä riskejä jo toissa vuonna

Kemin Mat­kai­lu maksoi Sam­po-vel­kan­sa – tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta näki ty­tär­yh­tiöis­sä riskejä jo toissa vuonna

05.12.2019 17:35
Kuukausi ja vanhemmat
Kemi tuplaa viemäriremontit, jotta Peurasaareen voidaan rakentaa uusi jätevedenpuhdistamo

Kemi tuplaa vie­mä­ri­re­mon­tit, jotta Peu­ra­saa­reen voidaan ra­ken­taa uusi jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo

02.12.2019 15:58
Kemin kaupunginorkesterin puolustajat yrittävät vielä vedota suoraan kaupunginvaltuustoon

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin puo­lus­ta­jat yrit­tä­vät vielä vedota suoraan kau­pun­gin­val­tuus­toon

02.12.2019 10:23
Kemin kilpailutus tipautti hoivayritykset polvilleen

Kemin kil­pai­lu­tus ti­paut­ti hoi­va­yri­tyk­set pol­vil­leen

30.11.2019 10:00
Kemi aikoo jäädyttää menot, ettei päätyisi kriisikunnaksi – "Tilanne on vakava"

Kemi aikoo jää­dyt­tää menot, ettei pää­tyi­si krii­si­kun­nak­si – "Ti­lan­ne on vakava"

26.11.2019 19:09
Kemin Pelastakaa Lapset nosti Tornion Kamraatti-hankkeen Vuoden lapselliseksi teoksi

Kemin Pe­las­ta­kaa Lapset nosti Tornion Kam­raat­ti-hank­keen Vuoden lap­sel­li­sek­si teoksi

25.11.2019 17:49
Kemin Vasemmistoliitto nuorensi johtoaan – 17 vuotta Kemin vasemmistoa johtanut Pasoja sivuun

Kemin Va­sem­mis­to­liit­to nuo­ren­si joh­toaan – 17 vuotta Kemin va­sem­mis­toa joh­ta­nut Pasoja sivuun

25.11.2019 17:46

Kii­na­lai­sia mat­kan­jär­jes­tä­jiä pal­kit­tiin Kemissä – iltaa isännöi Kemin Mat­kai­lu Lu­mi­lin­nas­sa

25.11.2019 13:49
Metsä meidän jälkeemme voitti Tieto-Finlandian yleisöäänestyksen – kirjailijat tänään Kemin kirjastossa

Metsä meidän jäl­keem­me voitti Tie­to-Fin­lan­dian ylei­sö­ää­nes­tyk­sen – kir­jai­li­jat tänään Kemin kir­jas­tos­sa

25.11.2019 13:18
Uutisanalyysi: Kemin matkailuyhtiö käyttää kaupungin satamaa vippikassana

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin mat­kai­lu­yh­tiö käyttää kau­pun­gin satamaa vip­pi­kas­sa­na

24.11.2019 20:43
Kemissä tehtiin merkittävä huumetakavarikko: Poliisi löysi ryöstöä selvitellessään asunnosta suuren määrän amfetamiinia

Kemissä tehtiin mer­kit­tä­vä huu­me­ta­ka­va­rik­ko: Poliisi löysi ryöstöä sel­vi­tel­les­sään asun­nos­ta suuren määrän am­fe­ta­mii­nia

24.11.2019 10:45
Mahdollinen jättitehdas muuttaa Karihaaran liikennejärjestelyjä: Uudet ehdotukset tulevat nähtäville

Mah­dol­li­nen jät­ti­teh­das muuttaa Ka­ri­haa­ran lii­ken­ne­jär­jes­te­ly­jä: Uudet eh­do­tuk­set tulevat näh­tä­vil­le

22.11.2019 20:47
Uutisanalyysi: Kemin matkailuyhtiö käyttää kaupungin satamaa vippikassana

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kemin mat­kai­lu­yh­tiö käyttää kau­pun­gin satamaa vip­pi­kas­sa­na

21.11.2019 20:39