Kemi
Viimeisin 24 tuntia
Talo uhosi kuten koko maakuntalehdistö – Pohjolan Sanomien talo oli aikansa huippu ja edusti valtaa ja voimaa

Talo uhosi kuten koko maa­kun­ta­leh­dis­tö – Poh­jo­lan Sa­no­mien talo oli aikansa huippu ja edusti valtaa ja voimaa

07:36
Tilaajille
Kemin kaupungin ja Kemitiimin yhteistyö vaikeuksissa – säästöjä etsivä kaupunki pohtii oman tapahtumatoimiston perustamista

Kemin kau­pun­gin ja Ke­mi­tii­min yh­teis­työ vai­keuk­sis­sa – sääs­tö­jä etsivä kau­pun­ki pohtii oman ta­pah­tu­ma­toi­mis­ton pe­rus­ta­mis­ta

13.09.2019 19:38
Kuukausi
Majoitusneliöitä reippaasti lisää Meri-Lappiin - alueen kasvava matkailu ja tehdashanke lisäävät alueen vetovoimaa

Ma­joi­tus­ne­li­öi­tä reip­paas­ti lisää Me­ri-Lap­piin - alueen kasvava mat­kai­lu ja teh­das­han­ke li­sää­vät alueen ve­to­voi­maa

13.09.2019 11:54
Omakotitalon ulkoseinä paloi Kemin Tervaharjulla – poliisi tutkii palon syttymissyytä

O­ma­ko­ti­ta­lon ul­ko­sei­nä paloi Kemin Ter­va­har­jul­la – poliisi tutkii palon syt­ty­mis­syy­tä

11.09.2019 08:23
Omakotitalossa syttyi tulipalo Kemin Inankadulla – palokunta sai palon nopeasti sammumaan

O­ma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Kemin I­nan­ka­dul­la – pa­lo­kun­ta sai palon no­pe­as­ti sam­mu­maan

07.09.2019 14:29
Kemin jäähalliin ehkä kasvojen kohotus – jäähalliyhtiö pohtii hallin uudistamista välttämättömän kattoremontin yhteydessä

Kemin jää­hal­liin ehkä kas­vo­jen kohotus – jää­hal­li­yh­ti­ö pohtii hallin uu­dis­ta­mis­ta vält­tä­mät­tö­män kat­to­re­mon­tin yh­tey­des­sä

06.09.2019 18:45
Vanhemmat

Talous uhkaa lipsua sekä Kemissä että Tor­ni­os­sa mil­joo­nil­la eu­roil­la

27.08.2018 14:40

Kemissä jär­jes­te­tään vii­kon­lop­pu­na Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton vuoden suurin jä­sen­ta­pah­tu­ma

22.08.2018 10:32

Kemin kau­pun­gin­ta­lon kat­to­re­mon­tin hinta nousee – ra­ken­tei­ta on vau­ri­oi­tu­nut kor­jaus­kel­vot­to­mik­si

21.08.2018 18:18

Kemissä poh­di­taan tak­si­a­se­man muuttoa pai­kal­le, jossa se si­jait­si 1960-lu­vul­la

21.08.2018 16:10

Kemin Co­ro­na-a­lu­e laa­je­nee kah­del­la ra­ken­nus­hank­keel­la – Prisman viereen tulee uusi au­to­pe­su­la

21.08.2018 14:00

Y­ri­tys­tont­tien kysyntä kasvoi Kemissä – Kaidi ja tuu­li­voi­ma vauh­dit­ta­ji­na

15.08.2018 16:20

Lau­an­tai­na Kemissä start­taa­va hy­vän­te­ke­väi­syys­juok­su Sa­ta­ma­Run täyttää jo viisi vuotta

05.07.2018 16:03

Miksi Kemissä va­lit­tiin reh­to­rik­si ko­ke­ma­ton hakija?

29.06.2018 14:22

Kemin me­ri­var­ti­o­a­se­ma lak­kau­te­taan ensi vuoden alusta – me­ri­var­ti­jat siir­ty­vät Vir­pi­nie­meen

28.06.2018 12:40

Kemin golf­ken­täl­tä va­ras­tet­tu tavara löytyi, tekijät ovat po­lii­sin tie­dos­sa

27.06.2018 09:25

Kemin las­ten­kult­tuu­ri­vii­kol­la ra­ken­ne­taan ju­han­nuk­sen jälkeen di­no­lan­di­aa

20.06.2018 14:01
Kemin Vähähaaran sillan peruskorjaus etenee aikataulussa

Kemin Vä­hä­haa­ran sillan pe­rus­kor­jaus etenee ai­ka­tau­lus­sa

01.06.2018 20:50

Kier­to­ta­lou­den opeista vien­ti­tuo­te - Kemissä pe­rus­tet­tu Kier­to­ta­lous­kes­kus johtaa e­ko­te­ol­li­suus­puis­to­jen ver­kos­ton työtä

25.05.2018 19:20

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­laan val­mis­tel­laan la­si­kat­tois­ta si­sä­pi­haa po­ti­lai­den ja hen­ki­lö­kun­nan o­les­ke­lu­ti­lak­si

25.05.2018 15:34