Kemi
Viimeisin 12 tuntia
Aasialaisten kato tekee ison loven Kemin matkailuun – kaupungin matkailuyhtiö kohdistaa nyt markkinointia kotimaahan ja muualle Eurooppaan

Aa­sia­lais­ten kato tekee ison loven Kemin mat­kai­luun – kau­pun­gin mat­kai­lu­yh­tiö koh­dis­taa nyt mark­ki­noin­tia ko­ti­maa­han ja muualle Eu­roop­paan

27.02.2020 19:17
Tilaajille
Viikko
Kemillä, Kokkolalla ja Kotkalla on paljon yhteistä

Ke­mil­lä, Kok­ko­lal­la ja Kot­kal­la on paljon yh­teis­tä

26.02.2020 17:56
Kemin röyhkeä omakotitaloon murtautuja saatiin kiinni

Kemin röyhkeä oma­ko­ti­ta­loon mur­tau­tu­ja saatiin kiinni

24.02.2020 12:44
Röyhkeä varas penkoi avaimet talosta asukkaiden vielä nukkuessa ja vei Mersun pihasta Kemissä

Röyhkeä varas penkoi avaimet talosta asuk­kai­den vielä nuk­kues­sa ja vei Mersun pihasta Kemissä

23.02.2020 15:43
Lääkäripulasta kärsivässä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kommentoida asioita julkisuuteen

Lää­kä­ri­pu­las­ta kär­si­väs­sä Kemissä puhkesi riita siitä, kuka saa kom­men­toi­da asioita jul­ki­suu­teen

21.02.2020 06:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lapin AMK keskitti Kemin toimintansa yhteen paikkaan kampusalueelle – oppilaitos laittoi neljä rakennustaan myyntiin

Lapin AMK kes­kit­ti Kemin toi­min­tan­sa yhteen paik­kaan kam­pus­alueel­le – op­pi­lai­tos laittoi neljä ra­ken­nus­taan myyn­tiin

20.02.2020 19:30
Yhteistyö Tornion kanssa voi pelastaa Kemin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin lo­pet­ta­mi­sel­ta, josta kau­pun­gin­val­tuus­to tekee päätöksen maaliskuussa

Yh­teis­työ Tornion kanssa voi pe­las­taa Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin lo­pet­ta­mi­sel­ta, josta kau­pun­gin­val­tuus­to tekee pää­tök­sen maa­lis­kuus­sa

19.02.2020 16:35
Jäniksen vuosi loikkii Kemin kaupunginteatterissa nykyaikaan

Jä­nik­sen vuosi loikkii Kemin kau­pun­gin­teat­te­ris­sa ny­ky­ai­kaan

18.02.2020 18:07
Kemin kaupungintalon vesisäiliöihin asennettiin ultraviolettivalolla toimiva pöpöntappaja

Kemin kau­pun­gin­ta­lon ve­si­säi­liöi­hin asen­net­tiin ult­ra­vio­let­ti­va­lol­la toimiva pö­pön­tap­pa­ja

18.02.2020 15:40
Kemin kaupunki hakee Junkohallia pyörittävää yhtiötä konkurssiin

Kemin kau­pun­ki hakee Jun­ko­hal­lia pyö­rit­tä­vää yhtiötä kon­kurs­siin

18.02.2020 10:59
Tornion Lappiahalli nousi arvoonsa, kun Kemin Junkohalli on poissa käytöstä

Tornion Lap­pia­hal­li nousi ar­voon­sa, kun Kemin Jun­ko­hal­li on poissa käy­tös­tä

17.02.2020 19:30
Sula Perämeri pyöräytti harvinaisen talvi-ilmiön: Meri-Lapissa salamoi ja jyrähteli sunnuntai-iltana

Sula Pe­rä­me­ri pyö­räyt­ti har­vi­nai­sen tal­vi-il­miön: Me­ri-La­pis­sa salamoi ja jy­räh­te­li sun­nun­tai-il­ta­na

17.02.2020 10:18
Kaksi miestä pahoinpiteli kolmannen ravintolassa Kemissä

Kaksi miestä pa­hoin­pi­te­li kol­man­nen ra­vin­to­las­sa Kemissä

16.02.2020 15:38
Poikkeuksellinen asuntomurto Kemissä: Murtautujajoukko pahoinpiteli asukkaan

Poik­keuk­sel­li­nen asun­to­mur­to Ke­mis­sä: Mur­tau­tu­ja­jouk­ko pa­hoin­pi­te­li asuk­kaan

16.02.2020 10:23
Amfetamiinia käyttänyt autoilija jäi kiinni Kemissä

Am­fe­ta­mii­nia käyt­tä­nyt au­toi­li­ja jäi kiinni Kemissä

15.02.2020 16:01
Poika pahoinpiteli isäänsä Kemissä – Isä väitti poliiseille kaatuneensa portaissa

Poika pa­hoin­pi­te­li isäänsä Kemissä – Isä väitti po­lii­seil­le kaa­tu­neen­sa por­tais­sa

15.02.2020 11:24
Kemin yhdyskuntatekniikan päivystysnumero joutunut vääriin käsiin – epäilyttäviä puheluita ympäri maata

Kemin yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan päi­vys­tys­nu­me­ro jou­tu­nut vääriin käsiin – epäi­lyt­tä­viä pu­he­lui­ta ympäri maata

15.02.2020 10:30
Kemin kirvesryöstäjien tuomio koveni hovissa, miehen pahoinpidellyt pariskunta sai saaliikseen kännykän

Kemin kir­ves­ryös­tä­jien tuomio koveni ho­vis­sa, miehen pa­hoin­pi­del­lyt pa­ris­kun­ta sai saa­liik­seen kän­ny­kän

14.02.2020 14:53
Haistakaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun museoida?
Kolumni Taisto Saari

Hais­ta­kaa Pasko! - voisiko "rahan" hajun mu­seoi­da?

12.02.2020 09:59
"Kymmenen vuotta sitten teollisuus olisi noussut takajaloilleen" – EU:n vihreää ohjelmaa puitiin Kemissä

"Kym­me­nen vuotta sitten teol­li­suus olisi noussut ta­ka­ja­loil­leen" – EU:n vihreää oh­jel­maa puitiin Kemissä

11.02.2020 16:20