Työtaistelut: SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kansanvalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka maksaa vel­kam­me?

01.09.2023 05:00 1
Hävettää tunnustaa, mutta en pysty katsomaan tv:n vaaliväittelyitä
Kolumni

Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

01.04.2023 06:00 31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lue­val­ta vai kan­san­val­ta?

29.03.2023 05:30
Piilevä äänikynnys on Lapissa tasolla, missä se on vakava uhka kansanvallan toteutumiselle – kynnystä on alennettava mahdollisimman pian
Pääkirjoitus

Piilevä ää­ni­kyn­nys on Lapissa ta­sol­la, missä se on vakava uhka kan­san­val­lan to­teu­tu­mi­sel­le – kyn­nys­tä on alen­net­ta­va mah­dol­li­sim­man pian

27.12.2022 19:30 7
Tilaajille
Vaikka äänestysprosentti jäi aluevaaleissa alhaiseksi, kansanvalta toteutui jälleen – uurnainto ei elvy taikatempuilla
Pääkirjoitus

Vaikka ää­nes­tys­pro­sent­ti jäi alue­vaa­leis­sa al­hai­sek­si, kan­san­val­ta to­teu­tui jälleen – uur­na­in­to ei elvy tai­ka­tem­puil­la

24.01.2022 20:00 4
Tilaajille
Uurnankarttajien puolueen etenemisen pysäyttäminen vaatii muutoksia vaalisysteemiin ja politiikan sisältöön
Pääkirjoitus

Uur­nan­kart­ta­jien puo­lueen ete­ne­mi­sen py­säyt­tä­mi­nen vaatii muu­tok­sia vaa­li­sys­tee­miin ja po­li­tii­kan si­säl­töön

15.06.2021 16:30 7
Tilaajille
Jos haluat muutosta kuntasi johtamistyyliin, äänestämistä tehokkaampaa keinoa ei löydy
Pääkirjoitus

Jos haluat muu­tos­ta kuntasi joh­ta­mis­tyy­liin, ää­nes­tä­mis­tä te­hok­kaam­paa keinoa ei löydy

07.06.2021 16:00
Tilaajille
Demokraattisia kysymyksiä
Kolumni

De­mo­kraat­ti­sia ky­sy­myk­siä

10.11.2020 06:30 1
Tilaajille