Jutta Urpilainen

Jutta Ur­pi­lai­nen hoiti EU:n suh­tei­ta 126 kump­pa­ni­maa­han ke­vääl­lä Kok­ko­las­ta – Kump­pa­nuus­ko­mis­saa­rin vas­tuul­la on, miten EU tukee maail­man köy­him­piä maita ko­ro­na­krii­sis­sä

01.01.2021 12:00 1
Tilaajille

Jutta Ur­pi­lai­nen ja muut poh­jois­mai­set Eu­roo­pan ko­mis­sion jä­se­net: "Koko EU hyötyy el­py­mis­pa­ke­tis­ta – ko­ro­na­krii­sis­tä on nous­ta­va yh­des­sä"

13.06.2020 07:00
Tilaajille

Ko­ro­na­vi­rus on kuin rönt­gen­sä­de, joka lä­pi­va­lai­see yh­teis­kun­tien vah­vuu­det ja heik­kou­det, sanoo ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen – ko­ro­na-avun an­ta­mi­nen Af­rik­kaan hyö­dyt­tää myös EU:ta

09.05.2020 08:00 1
Tilaajille

EU-ko­mis­saa­ri Ur­pi­lai­nen ke­hot­taa luot­ta­maan asian­tun­ti­ja­tie­toon kriisin kes­kel­lä – "pää on pi­det­tä­vä kyl­mä­nä"

22.04.2020 08:03

"Vaa­lei­hin on pitkä aika", Ur­pi­lai­nen kuittaa ja suit­sut­taa ole­van­sa nyt erit­täin mo­ti­voi­tu­nut – ko­mis­saa­ri­kau­den alku on mennyt Af­rik­ka-suh­tei­den parissa

16.02.2020 07:00
Tilaajille

Päi­vä­kir­ja: Kyllä opet­ta­ja olisi ylpeä

28.11.2019 06:00
Tilaajille

"Jutta meni te­ke­mään kar­di­naa­li­mo­kan" – Antti Rinne pal­jas­taa uu­tuus­kir­jas­sa Jutta Ur­pi­lai­sen syr­jäyt­tä­mi­sen taustat omasta nä­kö­kul­mas­taan

24.10.2019 12:22

Ko­mis­saa­ri­pe­li on EU-par­la­men­tin voi­man­näyt­tö – Jutta Ur­pi­lais­ta koh­del­tiin hel­läs­ti, mutta suh­mu­roin­tiin lan­gen­nei­den kohtalo voi olla karu

06.10.2019 07:00

"Olen tot­tu­nut mur­ta­maan la­si­kat­to­ja" – Suomen en­sim­mäi­nen nais­ko­mis­saa­ri­eh­do­kas pääsi ten­tis­sä hel­pol­la, mutta maa­han­muut­to puhutti

01.10.2019 13:17

Ko­mis­saa­ri­gril­li läm­pe­nee Brys­se­lis­sä – Ur­pi­lai­nen sel­vin­nee vä­häl­lä, mutta Unkarin ja Ro­ma­nian eh­dok­kaat ovat vai­keuk­sis­sa jo etu­kä­teen

30.09.2019 07:00

Miksi Afrikka on niin tärkeä, että EU tukee sitä vuo­sit­tain mil­jar­deil­la? – Ur­pi­lai­sel­la on edes­sään teh­tä­vä, jonka epä­on­nis­tu­mi­nen näkyisi Eu­roo­pan ra­joil­la

16.09.2019 07:00
Tilaajille