jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Hygienia
Äärirajoille viety hygieenisyys voi aiheuttaa haittaa lasten terveydelle – Lastenlääkäri: "Lapsen pitääkin altistua kaikelle, myös viruksille"

Ää­ri­ra­joil­le viety hy­giee­ni­syys voi ai­heut­taa haittaa lasten ter­vey­del­le – Las­ten­lää­kä­ri: "Lapsen pi­tää­kin al­tis­tua kai­kel­le, myös vi­ruk­sil­le"

05.07.2021 09:35
Tilaajille
Kolumni: Vuosisadan viimeiset kädenpuristukset – kuinka epähygieenisiä ennen oltiinkin jopa lääkärin vastaanotolla
Kolumni

Ko­lum­ni: Vuo­si­sa­dan vii­mei­set kä­den­pu­ris­tuk­set – kuinka epä­hy­giee­ni­siä ennen ol­tiin­kin jopa lää­kä­rin vas­taan­otol­la

09.03.2021 14:55
"Joka kuukausi jouduin miettimään, ostanko ruokaa vai siteitä" – kuukautisköyhyys ja kuukautisiin liittyvä häpeä ovat ilmiöitä, joihin halutaan päättäjiltä toimia

"Joka kuu­kau­si jouduin miet­ti­mään, ostanko ruokaa vai si­tei­tä" – kuu­kau­tis­köy­hyys ja kuu­kau­ti­siin liit­ty­vä häpeä ovat il­miöi­tä, joihin ha­lu­taan päät­tä­jil­tä toimia

05.02.2021 10:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Älä anna koiran nuolla naa­maa­si

12.12.2020 05:20 1
Tilaajille
"Kättely on maailman tyhmin tapa, nyrkkitervehdys olisi parempi" – vai onko kädenanto sittenkin suomalaisille sopiva sosiaalinen ele, jota on vaikea korvata?

"Kät­te­ly on maail­man tyhmin tapa, nyrk­ki­ter­veh­dys olisi pa­rem­pi" – vai onko kä­den­an­to sit­ten­kin suo­ma­lai­sil­le sopiva so­siaa­li­nen ele, jota on vaikea kor­va­ta?

24.10.2020 08:00 2
Tilaajille
Päivittäistavarakauppa: Koronatartuntoja ei ole Suomessa voitu juurikaan jäljittää ruokakauppaan, turvaohjeiden noudattaminen yhä tärkeämpää

Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa: Ko­ro­na­tar­tun­to­ja ei ole Suo­mes­sa voitu juu­ri­kaan jäl­jit­tää ruo­ka­kaup­paan, tur­va­oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen yhä tär­keäm­pää

01.10.2020 08:15
Kauppakeskukset luopuneet puhaltavista käsienkuivaimista – "Hygienian näkökulmasta ei paras vaihtoehto"

Kaup­pa­kes­kuk­set luo­pu­neet pu­hal­ta­vis­ta kä­sien­kui­vai­mis­ta – "Hy­gie­nian nä­kö­kul­mas­ta ei paras vaih­toeh­to"

21.08.2020 20:23
Tilaajille
Näin poikkeusolosuhteet otetaan huomioon Varjo-festivaaleilla – "Me voimme vain tehdä parhaamme asiakkaiden turvallisuuden eteen, mutta loppupeleissä asiakas itse määrittää sen käyttäytymisellään"

Näin poik­keus­olo­suh­teet otetaan huo­mioon Var­jo-fes­ti­vaa­leil­la – "Me voimme vain tehdä par­haam­me asiak­kai­den tur­val­li­suu­den eteen, mutta lop­pu­pe­leis­sä asiakas itse mää­rit­tää sen käyt­täy­ty­mi­sel­lään"

07.08.2020 09:56
Tilaajille
Koronaepidemia voi auttaa vähentämään myös flunssia ja turhien antibioottien käyttöä – Kädet pitäisi pestä vähintään kymmenen kertaa päivässä

Ko­ro­na­epi­de­mia voi auttaa vä­hen­tä­mään myös fluns­sia ja turhien an­ti­bioot­tien käyttöä – Kädet pitäisi pestä vä­hin­tään kym­me­nen kertaa päi­väs­sä

06.04.2020 10:39
Tilaajille
Käsien pesemistä ja sauvanmitan verran väliä muihin ladulla – Kysyimme lappilaisilta ja Lapissa käymässä olevilta, miten koronavirus on vaikuttanut heidän arkeensa, näin he vastasivat

Käsien pe­se­mis­tä ja sau­van­mi­tan verran väliä muihin ladulla – Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta ja Lapissa käy­mäs­sä ole­vil­ta, miten ko­ro­na­vi­rus on vai­kut­ta­nut heidän ar­keen­sa, näin he vas­ta­si­vat

12.03.2020 06:30
Tilaajille