Pääkirjoitus: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen jahti on aloi­tet­ta­va Suo­mes­sa mah­dol­li­sim­man pian

Kolumni: Ur­baa­ni­suo­ma­lais­ten li­han­syö­jien it­se­pe­tos etsii ver­tais­taan kaupan li­ha­tis­kil­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

hus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pyyntö lä­het­tei­tä te­ke­vil­le lää­kä­reil­le

24.05.2023 05:00
Tilaajille
"Olisiko teillä siellä Rovaniemellä töitä?" – parjattu Apotti ajoi helsinkiläiset konkarilääkärit eläkkeelle, mutta ura jatkuikin yllättäen Lapissa

"O­li­si­ko teillä siellä Ro­va­nie­mel­lä töitä?" – par­jat­tu Apotti ajoi hel­sin­ki­läi­set kon­ka­ri­lää­kä­rit eläk­keel­le, mutta ura jat­kui­kin yl­lät­täen Lapissa

14.10.2022 17:46 8
Tilaajille
Turhat hälytykset hidastavat kiireelliseen hoitoon pääsyä – Linjajohtaja kertoo, milloin ensihoidon puoleen tulee kääntyä ja milloin ei

Turhat hä­ly­tyk­set hi­das­ta­vat kii­reel­li­seen hoitoon pääsyä – Lin­ja­joh­ta­ja kertoo, milloin en­si­hoi­don puoleen tulee kääntyä ja milloin ei

01.08.2022 12:56 2
Tilaajille
Hallitus varautuu koronalääkkeiden hankintaan – Husille esitetään valtakunnallisen toimijan roolia

Hal­li­tus va­rau­tuu ko­ro­na­lääk­kei­den han­kin­taan – Husille esi­te­tään val­ta­kun­nal­li­sen toi­mi­jan roolia

20.01.2022 21:24
Suomen ensimmäiset koronarokotteet on nyt annettu Helsingissä – "Rokote on ainoa keino nitistää virus"

Suomen en­sim­mäi­set ko­ro­na­ro­kot­teet on nyt annettu Hel­sin­gis­sä – "Rokote on ainoa keino ni­tis­tää virus"

27.12.2020 14:55
HUSin viestinnän mukaan diagnostiikkajohtaja antoi virheellistä tietoa koronarokotteiden saapumisesta

HUSin vies­tin­nän mukaan diag­nos­tiik­ka­joh­ta­ja antoi vir­heel­lis­tä tietoa ko­ro­na­ro­kot­tei­den saa­pu­mi­ses­ta

16.12.2020 19:02

KRP sel­vit­tää Husin kil­pai­lu­tuk­ses­sa pal­jas­tu­nei­ta epä­sel­vyyk­siä – mark­ki­na­oi­keus määräsi sai­raan­hoi­to­pii­ril­le 50 000 euron seu­raa­mus­mak­sun han­kin­ta­lain rik­ko­mi­ses­ta

27.08.2020 08:25