somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

KRP sel­vit­tää Husin kil­pai­lu­tuk­ses­sa pal­jas­tu­nei­ta epä­sel­vyyk­siä – mark­ki­na­oi­keus määräsi sai­raan­hoi­to­pii­ril­le 50 000 euron seu­raa­mus­mak­sun han­kin­ta­lain rik­ko­mi­ses­ta

Kilpailuttamattomia hankintoja on ollut vuositasolla 40 miljoonan euron edestä, kertoi Hus viime vuonna.

Helsinki

Markkinaoikeus (MAO) on määrännyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (Hus) 50 000 euron seuraamusmaksun kilpailutuksen laiminlyönnistä. Oikeuden mukaan Hus toimi hankintasäännösten vastaisesti, kun se hankki jätesäkkejä ja pehmopaperia ilman kilpailutusta vuosina 2018–2019. Kilpailuttamatta tehtyjen hankintojen arvo oli noin puolitoista miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 loppuun Husin toimitusjohtajana ollut, nykyinen SDP:n kansanedustaja Aki Lindén sanoi STT:lle viime vuoden kesäkuussa, ettei sisäinen valvonta ole täysin pelannut Husin hajautetun hankinnan toimintakulttuurissa.

– Hankinnan toimintakulttuuri ei ollut ehkä yksi yhteen hankintalain kanssa, Lindén sanoi.

Myös keskusrikospoliisi (KRP) selvittää Husin hankintoihin liittyviä epäselvyyksiä. Tutkinnanjohtaja ei kommentoi, onko selvityksessä tarkentunut jo mahdollinen rikosnimike tai mahdolliset rikoksesta epäillyt.

– Asia on minulla selvittelyssä, mutta tämän tarkemmin en ota asiaan kantaa tässä vaiheessa, KRP:n rikostarkastaja Teemu Jokinen kertoo STT:lle sähköpostitse.

STT uutisoi Husin sisäisen tarkastuksen havaitsemista kilpailutuksen puutteista kesäkuussa 2019. Hus tiedotti saman vuoden elokuussa, että kilpailuttamattomia hankintoja on ollut kymmenien miljoonien edestä vuosittain.

– On selvää, että Husissa käytetty hajautettu hankintamalli ei ole toiminut eikä tarjonnut riittävää läpinäkyvyyttä. Euromääräisesti hankinnoissa, joita ei ole kilpailutettu lainkaan, puhutaan vuositasolla ainakin 40 miljoonasta. Se on meille vakava peiliin katsomisen paikka, sanoi tiedotteessa Lindénin seuraajaksi tullut toimitusjohtaja Juha Tuominen.

KKV: Hankintojen organisoimissa järjestelmällisiä puutteita

Sanktioita markkinaoikeudessa Husille on ajanut Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). Se kertoi viime marraskuussa vaativansa Husille yhteensä 160 000 euron seuraamusmaksuja useiden miljoonien eurojen kilpailuttamattomista hankinnoista.

– Husin sopimustenhallinnassa ja hankintojen organisoimisessa vaikuttaa olleen järjestelmällisiä puutteita. Sopimustenhallinta on julkisissa hankinnoissa äärimmäisen tärkeää, jotta hankintayksikkö voi esimerkiksi seurata, milloin kilpailutetut sopimukset ovat päättymässä, perusteli tiedotteessa KKV:n hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson.

Jätesäkkejä ja paperituotteita koskevat päätökset ovat osa tätä vaatimusta. Markkinaoikeudessa on vielä vireillä kaksi kokonaisuutta, jotka koskevat dna-analyysipalveluja ja alipainehoitotuotteita.

Toimitusten jatkosta sovittiin sähköposteissa

Jätesäkkejä ja paperituotteita koskevat tarjouspyynnöt hankinnoista julkaistiin alun perin vuosina 2013 ja 2014. Toisen hankinnan kesto oli kolme vuotta ja toisen kaksi, ja molempiin sisältyi kaksi vuoden mittaista optiokautta. Optiokaudet käytettiin kummassakin ja ne päättyivät eri aikoihin vuonna 2018. Jätesäkkihankinnan kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa oli kolme miljoonaa euroa ja pehmopaperin 2,4 miljoonaa.

Optiokausien päättymisten jälkeen vuonna 2018 Husin hankintayksikkö oli tavarantoimittajiin yhteydessä ja pyysi jatkamaan jätesäkki- ja paperisopimuksia. Toimituksia jatkettiin julkaisematta uusia hankintailmoituksia.

Husin hankintayksikkö toteaa markkinaoikeudelle antamassaan vastauksessa, että kyse on ollut kilpailutettujen sopimusten jatkamisesta sähköpostitse.

– Tilausten toimittaminen vahvistetuilla hinnoilla on vakiintuneessa toiminnassa tulkittava lähinnä sopimuksen täytäntöönpanoon liittyväksi toimeksi. Hankintasopimus on syntynyt sähköpostiviesteistä ja niihin saaduista vahvistuksista.

Markkinaoikeus kuitenkin katsoi, että kyse oli hankintalain rikkomisesta ja määräsi papereista ja jätesäkeistä kummankin osalta Husin maksamaan valtiolle 25 000 euroa.

– Hankintayksikön virhettä ei voida pitää erityisen vähäisenä. Kun otetaan huomioon hankinnan arvo ja hankintayksikön virheen laatu, markkinaoikeus katsoo, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tulee määrätä maksamaan 25 000 euron suuruinen seuraamusmaksu, todetaan kummassakin päätöksessä.