Koronalääkkeet
Suomalaista koronalääkettä tutkitaan yhä, vaikka WHO ei huolinut sitä – Lääkkeellä voi olla käyttöä tulevaisuudessa jonkin toisen taudin hoidossa

Suo­ma­lais­ta ko­ro­na­lää­ket­tä tut­ki­taan yhä, vaikka WHO ei huo­li­nut sitä – Lääk­keel­lä voi olla käyttöä tu­le­vai­suu­des­sa jonkin toisen taudin hoi­dos­sa

12.11.2020 07:00 0
Trump ylisti kokeellista lääkettä, yhtiö haki poikkeuslupaa vain tunteja myöhemmin – osakekurssi lähti nousuun

Trump ylisti ko­keel­lis­ta lää­ket­tä, yhtiö haki poik­keus­lu­paa vain tunteja myö­hem­min – osa­ke­kurs­si lähti nousuun

08.10.2020 08:30 0
Sairaanhoitopiirit voivat jo käyttää koronalääkettä, jonka tehosta ei ole varmuutta – uusien lääkkeiden tutkiminen alkaa Suomessa syksyllä

Sai­raan­hoi­to­pii­rit voivat jo käyttää ko­ro­na­lää­ket­tä, jonka tehosta ei ole var­muut­ta – uusien lääk­kei­den tut­ki­mi­nen alkaa Suo­mes­sa syk­syl­lä

27.08.2020 06:01 0