Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

THL:n Sal­mi­nen ja Ter­va­hau­ta HS:ssa: Ko­ro­na­epi­de­mian odo­te­taan laan­tu­van hei­nä­kuu­hun men­nes­sä, mutta ter­vey­den­huol­lon on va­rau­dut­ta­va tu­le­vaan

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja johtaja Mika Salminen katsovat Suomen olevan siirtymässä uuteen vaiheeseen koronaepidemiassa, mutta muistuttavat varautumisesta tulevaan. Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalle lähettämässä kirjeessään Tervahauta ja Salminen pitävät selvänä, että yhteiskuntaa voidaan alkaa avaamaan ja purkamaan rajoituksia hallitusti.

Tervahauta ja Salminen arvioivat koronaepidemian laantuvan Suomessa heinäkuun alkuun mennessä, mutta muistuttavat tartunnan saaneiden ja rokotettujen suojan säilymisen luovan epävarmuutta tulevaan.

– Tästä huolimatta voimme tehdä paljon, jotta voimakkaille, arkea merkittävästi haittaaville ja toisaalta perusoikeuksia kaventaville rajoitustoimille ei olisi enää tarvetta.

Varautuminen edellyttää Tervahaudan ja Salmisen mukaan investointeja ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä. THL-johtajat uskovat vahvasti koronalääkkeiden kehitykseen ja siihen, että jo tämän kevään aikana saataisiin uusia lääkkeitä vakavan koronavirustaudin hoitoon.

– Erilaisiin kehityskulkuihin on kuitenkin varauduttava lääkkeiden ja rokotteiden ohella siten, että terveydenhuoltomme kantokykyä vahvistetaan, Tervahauta ja Salminen kirjoittavat.

THL:n johtajat korostavat myös väestön käyttäytymisen huomioimista epidemian pitkittyessä.

– On tärkeää, että heti kun epidemiatilanne sallii, arki saadaan normalisoitumaan ja poikkeuksellisen tilanteen aiheuttama henkinen kuorma vähenemään. Laajat rajoitukset on säästettävä tilanteisiin, joissa ne ovat välttämättömiä väestön hengen ja terveyden suojaamiseksi. Ihmisillä on oltava kokemus rajoitusten ja suositusten tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta.