Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Finnvera
Matkailu investoi muiden alojen kärvistellessä – "Siellä on suunnitelmia satojen tuhansien investoinneista jopa kymmeniin miljooniin"

Mat­kai­lu in­ves­toi muiden alojen kär­vis­tel­les­sä – "Siellä on suun­ni­tel­mia satojen tu­han­sien in­ves­toin­neis­ta jopa kym­me­niin mil­joo­niin"

22.08.2023 17:15 3
Tilaajille
Kokenut lääkäri perusti vastaanoton Tunturi-Lappiin – koronan jälkeen liiketoiminnasta oli jäljellä vain jättimäiset velat: "Onneksi olen työkykyinen, mutta häpeä ja tunne epäonnistumisesta vaivaavat"

Kokenut lääkäri perusti vas­taan­oton Tun­tu­ri-Lap­piin – ­ko­ro­nan jälkeen lii­ke­toi­min­nas­ta oli jäl­jel­lä vain jät­ti­mäi­set velat: "On­nek­si olen työ­ky­kyi­nen, mutta häpeä ja tunne epä­on­nis­tu­mi­ses­ta vai­vaa­vat"

22.02.2023 19:45 4
Tilaajille
Finnveran rahoitus lappilaisille yrityksille romahti neljänneksellä – matkailuyritykset eivät vielä investoi entiseen malliin

Finn­ve­ran ra­hoi­tus lap­pi­lai­sil­le yri­tyk­sil­le romahti nel­jän­nek­sel­lä – ­mat­kai­luy­ri­tyk­set eivät vielä in­ves­toi en­ti­seen malliin

21.02.2023 10:38 1
Tilaajille
Lappilaisten yrittäjien positiiviset suhdannenäkymät kääntyivät laskuun Ukrainan sodan takia – myös osaavan työvoiman puute vaivaa edelleen

Lap­pi­lais­ten yrit­tä­jien po­si­tii­vi­set suh­dan­ne­nä­ky­mät kään­tyi­vät laskuun Uk­rai­nan sodan ta­kia – ­myös osaavan työ­voi­man puute vaivaa edel­leen

07.09.2022 10:01
Tilaajille

Finn­ve­ran ra­hoit­ta­mien in­ves­toin­tien arvo on pu­don­nut lähes puoleen – "­Näyt­tää siltä, että Lapin mat­kai­lu­alan yri­tyk­set sel­vi­si­vät ko­ro­na­pan­de­mias­ta, mutta eivät ilman kol­hu­ja"

23.02.2022 13:02 2
Tilaajille
Yrittäjien odotukset paranivat Lapissa – työvoiman saatavuusongelmat ja vähäinen halukkuus investointeihin hidastavat kasvua maakunnan pk-yrityksissä

Yrit­tä­jien odo­tuk­set pa­ra­ni­vat Lapissa – työ­voi­man saa­ta­vuus­on­gel­mat ja vä­häi­nen ha­luk­kuus in­ves­toin­tei­hin hi­das­ta­vat kasvua maa­kun­nan pk-yri­tyk­sis­sä

14.02.2022 16:00 4
Tilaajille
Oikeus antoi kaksi Uros-ratkaisua – Finnvera on joutunut maksamaan Oulun Osuuspankille Uroksen takauskorvauksia

Oikeus antoi kaksi Uros-rat­kai­sua – Finn­ve­ra on jou­tu­nut mak­sa­maan Oulun Osuus­pan­kil­le Uroksen ta­kaus­kor­vauk­sia

03.12.2021 20:53 2
Tilaajille
Finnveran rahoitus väheni Lapissa yli 50 prosenttia: "Tämä on positiivinen uutinen" – Matkailualalla edessä kriittinen talvi

Finn­ve­ran ra­hoi­tus väheni Lapissa yli 50 pro­sent­tia: "Tämä on po­si­tii­vi­nen uu­ti­nen" – Mat­kai­lu­alal­la edessä kriit­ti­nen talvi

18.08.2021 16:38
Tilaajille
Korona tuo miljoonien tappioita myös pankeille – "Keinot alkavat olla jo tosi vähissä"

Korona tuo mil­joo­nien tap­pioi­ta myös pan­keil­le – "Keinot alkavat olla jo tosi vä­his­sä"

12.04.2021 06:30 4
Tilaajille
Yrittäjien suhdanneodotukset romahtivat Lapissa – Pk-yritysbarometrin mukaan maakunnan näkymät ovat Suomen synkimmät

Yrit­tä­jien suh­dan­ne­odo­tuk­set ro­mah­ti­vat Lapissa – Pk-yri­tys­ba­ro­met­rin mukaan maa­kun­nan näkymät ovat Suomen syn­kim­mät

09.09.2020 10:30 2
Tilaajille
Olisiko HVK:n ja Finnveran hallitusten ristikkäisvalvonta voitu toteuttaa muulla tavalla, kysyy julkisjohtamisen professori: "On erityisen suuri merkitys, miten niitä ohjataan ja valvotaan"

Olisiko HVK:n ja Finn­ve­ran hal­li­tus­ten ris­tik­käis­val­von­ta voitu to­teut­taa muulla ta­val­la, kysyy jul­kis­joh­ta­mi­sen pro­fes­so­ri: "On eri­tyi­sen suuri mer­ki­tys, miten niitä oh­ja­taan ja val­vo­taan"

27.05.2020 19:11
Huoltovarmuuskeskuksen valvonnassa on ristikkäiskytkös: "Ei se ole lainkaan ongelmallista"

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen val­von­nas­sa on ris­tik­käis­kyt­kös: "Ei se ole lain­kaan on­gel­mal­lis­ta"

23.05.2020 06:00