Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Pääkirjoitus: Ko­ti­mais­ta mar­ja-alaa ra­vis­tel­lut ri­kos­tut­kin­ta on valmis ja siirtyy nyt syy­te­har­kin­taan – mai­ne­hait­ta on jo varma, eikä sen kor­jaan­tu­mi­ses­ta ole takeita

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Huol­to­var­muus­kes­kuk­sen val­von­nas­sa on ris­tik­käis­kyt­kös: "Ei se ole lain­kaan on­gel­mal­lis­ta"

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet valvovat toisiaan ristiin HVK:n ja Finnveran hallituksissa.

Kiinasta saapui hengityssuojaimia HVK:n varastoihin 15. huhtikuuta.
Kiinasta saapui hengityssuojaimia HVK:n varastoihin 15. huhtikuuta.
Kuva: Mauri Ratilainen

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM:n) ylijohtajalla Antti Neimalalla on täysi luottamus Huoltovarmuuskeskuksen (HVK:n) hallitukseen. Neimala sanoo Lännen Medialle, että HVK:n hallitus on toiminut suojainkauppojen suhteen huolellisesti. Neimala vastaa HVK:n omistajaohjauksesta ja valvonnasta ministeriössä.

HVK:n toiminnasta alkoi laaja julkinen keskustelu epäselvien suojainkauppojen jälkeen. Keskusrikospoliisin esitutkinnassa selvitetään parhaillaan HVK:n ja tavarantoimittajien välisten sopimusten sisältöä. Kyse on siitä, olivatko suojaintoimitukset sopimusten mukaisia.

HVK:n hallitusta johtaa Neimalan kollega, TEM:n osastopäällikkö Ilona Lundström. Neimala on puolestaan varapuheenjohtajana valtion erityisrahoitusyhtiön Finnveran hallituksessa, jonka omistajaohjauksesta ja valvonnasta vastaa ministeriössä Ilona Lundströmin johtama osasto. Neimala ei näe ongelmallisena sitä, että hän valvoo kollegansa toimia ja Lundström valvoo hänen toimiaan.

– Ei se ole lainkaan ongelmallista. Omistajaohjauksella ja laitoksen hallituksella on omat roolinsa. Hallituksen roolina on toimia sen operatiivisen toiminnan valvojana ja omistajaohjaus taas vastaa omassa tehtävässään koko toiminnan tavoitteista ja tuloksellisuudesta, Neimala sanoo.

"Nämä on eriytetty"

Osastopäällikkö Ilona Lundström muistuttaa, että kaikissa TEM:n omistamissa organisaatioissa, virastoissa tai laitoksissa on ministeriön edustaja hallituksessa tai johtokunnassa.

– Nämä on eriytetty sillä tavalla toisistaan, että tulosohjauksesta vastaava virkamies ei istu samalla itse siellä hallituksessa tai johtokunnassa. Tietenkin voidaan perustellusti kysyä, että riittääkö se, kun olemme kuitenkin samassa ministeriössä, Lundström sanoo.

Neimala katsoo, että HVK:n hallituksen ministeriölle antama selvitys on riittävä. HVK:n hallitus on toiminut suojainkaupoissa hänen mukaansa huolellisesti.

– Nyt keskitytään siihen, että HVK:n toiminta on luotettavaa ja tuloksellista, Neimala sanoo.

Onni Sarmasteen ja Tiina Jylhän nimet eivät tulleet suojainkauppojen yhteydessä HVK:n hallituksen tietoon, Lundström sanoo. Asiamies Kari Uotin mukaan Tiina Jylhää ei epäillä rikoksesta suojainkauppoihin liittyen. HVK:n hallitus antoi toimivalle johdolle valtuudet tehdä suojainkauppoja, mutta yksityiskohtiin ei Lundströmin mukaan menty.

– Valtuutuksessa ei otettu kantaa kauppatoimien sisältöön. Hallitus antoi siinä toimitusjohtajalle valtuudet toteuttaa toimeksiantoon liittyvät kauppatoimet. Se on lain ja asetuksen mukainen tapa toimia, Lundström sanoo.

Poikkeuksellisia hankintoja

HVK:n hallituksen ministeriölle antaman selvityksen mukaan suojavälinehankintoihin liittyvät pyynnöt ovat olleet määrällisesti poikkeuksellisen suuria. Hankinnat tehtiin myös kiireessä. HVK:lla ei ole ollut operatiivisia edellytyksiä toimeenpanna suojavarushankintoja ministeriöiltä tulleiden tukipyyntöjen mukaisesti, käy ilmi selvityksestä.

"HVK:n toimiva johto on tukipyyntöjä toimeenpannessaan poikennut hankintalaista sekä HVK:n työjärjestyksessä ja taloussäännössä määritellystä ohjeistuksesta merkittävästi ja toistuvasti. HVK:n hallitus ei ole tiennyt julkisuudessa olleista suojainvälineiden kaupoista ennen niiden toteuttamista.", selvityksessä sanotaan.

HVK:n toimitusjohtaja Tomi Lounema erosi kauppojen seurauksena tehtävästään. Myös HVK:n perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola ja hallintojohtaja Asko Harjula irtisanottiin. Oikeuskanslerille lähettämään vastauksessa HVK toteaa, että se ei ole oma-aloitteisesti tehnyt johdon menettelyyn liittyvää tutkintapyyntöä poliisille tai käynnistänyt johtoa koskevaa vahingonkorvaus- tai muutakaan prosessia.

Fakta

HVK

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa sen hallitus.

Toiminnan perustana on valtion talousarvion ulkopuolinen huoltovarmuusrahasto.