kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Diesel
Arktista dieseliä tarvitaan harvoin – "Olen sitä urallani kerran tilannut", sanoo bensiinikauppias, jonka mittari näytti aamulla -44 astetta

Ark­tis­ta die­se­liä tar­vi­taan harvoin – "Olen sitä ural­la­ni kerran ti­lan­nut", sanoo ben­sii­ni­kaup­pias, jonka mittari näytti aamulla -44 astetta

18.01.2024 17:00 8
Tilaajille
Dieselin hinta tulee pysymään bensiiniä kalliimpana – tulevat EU-pakotteet venäläisiä öljytuotteita vastaan voivat kuristaa markkinoita entisestään

Die­se­lin hinta tulee py­sy­mään ben­sii­niä kal­liim­pa­na – tulevat EU-pa­kot­teet ve­nä­läi­siä öl­jy­tuot­tei­ta vastaan voivat ku­ris­taa mark­ki­noi­ta en­ti­ses­tään

18.11.2022 07:48 5
Bensan keskihinta jatkoi laskuaan heinäkuun lopussa – Rovaniemellä on tällä viikolla tankattu ysivitosta selvästi alle 2.30 euron litrahintaan

Bensan kes­ki­hin­ta jatkoi las­kuaan hei­nä­kuun lopussa – Ro­va­nie­mel­lä on tällä vii­kol­la tan­kat­tu ysi­vi­tos­ta sel­väs­ti alle 2.30 euron lit­ra­hin­taan

04.08.2022 14:20 5
Tilaajille
Polttoaineiden pumppuhintojen nousu taittui, syynä jakeluvelvoitteen höllennys ja raakaöljyn hinnanmuutokset – "Näkyy vähittäismyyntihinnoissa nopeastikin"

Polt­to­ai­nei­den pump­pu­hin­to­jen nousu tait­tui, syynä ja­ke­lu­vel­voit­teen höl­len­nys ja raa­ka­öl­jyn hin­nan­muu­tok­set – "Näkyy vä­hit­täis­myyn­ti­hin­nois­sa no­peas­ti­kin"

12.07.2022 14:35 2
Tilaajille
Liikennepolttoaineen jakeluvelvoite lasketaan 12 prosenttiin tämän vuoden ajaksi

Lii­ken­ne­polt­to­ai­neen ja­ke­lu­vel­voi­te las­ke­taan 12 pro­sent­tiin tämän vuoden ajaksi

08.07.2022 14:05
Dieselin hinta vie alan ahtaalle – kuljetusalalla on vähennetty kalustoa ja pantu pillejä pussiin

Die­se­lin hinta vie alan ah­taal­le – kul­je­tus­alal­la on vä­hen­net­ty ka­lus­toa ja pantu pillejä pussiin

05.07.2022 19:33 6
Tilaajille
Polttoaineiden hinnat kohosivat selvästi tammi–toukokuussa – ysivitonen maksaa keskimäärin jo 2,30 euroa

Polt­to­ai­nei­den hinnat ko­ho­si­vat sel­väs­ti tam­mi–­tou­ko­kuus­sa – ysi­vi­to­nen maksaa kes­ki­mää­rin jo 2,30 euroa

31.05.2022 11:15 4
Tilaajille
Hallitukselta kädenojennus kustannuskriisissä kamppailevalle kuljetusalalle – polttoaineen jakeluvelvoitetta höllennetään

Hal­li­tuk­sel­ta kä­den­ojen­nus kus­tan­nus­krii­sis­sä kamp­pai­le­val­le kul­je­tus­alal­le – polt­to­ai­neen ja­ke­lu­vel­voi­tet­ta höl­len­ne­tään

07.04.2022 15:32 1
Tilaajille
Sähköauto käyttötarpeen mukaan – Maulalainen Juhani Järvenpää käy täyssähköautollaan kauppareissut, mutta ei lähde autollaan Etelä-Suomeen

Säh­kö­au­to käyt­tö­tar­peen mukaan – Mau­la­lai­nen Juhani Jär­ven­pää käy täys­säh­kö­au­tol­laan kaup­pa­reis­sut, mutta ei lähde au­tol­laan Ete­lä-Suo­meen

30.03.2022 09:57 2
Lapissa rekat pysyneet vielä liikkeessä, mutta dieselin hinnannousu vyöryy jo kaupan makkarapakettiin

Lapissa rekat py­sy­neet vielä liik­kees­sä, mutta die­se­lin hin­nan­nou­su vyöryy jo kaupan mak­ka­ra­pa­ket­tiin

18.03.2022 06:30 8
Tilaajille
Dieselin hinnan nopea nousu on ajamassa rahtiyritykset kustannuskriisiin – huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää hallitukselta toimenpiteitä
Pääkirjoitus

Die­se­lin hinnan nopea nousu on aja­mas­sa rah­ti­yri­tyk­set kus­tan­nus­krii­siin – huol­to­var­muu­den tur­vaa­mi­nen edel­lyt­tää hal­li­tuk­sel­ta toi­men­pi­tei­tä

15.03.2022 00:00 8
Tilaajille
Polttoainetta ei saa hamstrata kotiin mielin määrin: autotallissa saa säilyttää enintään 60 litraa bensaa ja 200 litraa dieseliä

Polt­to­ai­net­ta ei saa hamst­ra­ta kotiin mielin määrin: au­to­tal­lis­sa saa säi­lyt­tää enin­tään 60 litraa bensaa ja 200 litraa die­se­liä

14.03.2022 08:33 2
Tilaajille
Diesel maksaa monin paikoin jo enemmän kuin bensa – maan kalleinta dieseliä ja Lapin kalleinta bensaa sai keskiviikkona Utsjoelta

Diesel maksaa monin paikoin jo enemmän kuin bensa – maan kal­lein­ta die­se­liä ja Lapin kal­lein­ta bensaa sai kes­ki­viik­ko­na Uts­joel­ta

10.03.2022 11:07 17
Tilaajille
Polttoaineiden kallistuminen kauhistuttaa kone- ja infra-alaa – ala toivoo, että verotuksessa otettaisiin ahdinko huomioon

Polt­to­ai­nei­den kal­lis­tu­mi­nen kau­his­tut­taa kone- ja inf­ra-alaa – ala toivoo, että ve­ro­tuk­ses­sa otet­tai­siin ahdinko huo­mioon

05.03.2022 11:00 3
Tilaajille
Parissa kuukaudessa yli 40 prosenttia! Kallistunut diesel kurittaa kuljetusyrityksiä - tämä verovähennys saattaisi pelastaa kriisistä

Parissa kuu­kau­des­sa yli 40 pro­sent­tia! Kal­lis­tu­nut diesel ku­rit­taa kul­je­tus­yri­tyk­siä - tämä ve­ro­vä­hen­nys saat­tai­si pe­las­taa krii­sis­tä

09.02.2022 19:29 36
Tilaajille
Pienituloiset ja maalla asuvat kärsivät, jos dieselin veroetu poistetaan – "Vaihdan itsekin vähäpäästöisempään, mutta en heti", sanoo vannoutunut dieselautoilija

Pie­ni­tu­loi­set ja maalla asuvat kär­si­vät, jos die­se­lin veroetu pois­te­taan – "Vaih­dan itsekin vä­hä­pääs­töi­sem­pään, mutta en heti", sanoo van­nou­tu­nut die­sel­au­toi­li­ja

07.04.2021 06:30 21
Tilaajille
Dieselautojen myynnistä katosi vuodessa yli kolmannes, mutta tekniikka ei ole katoamassa – Uskaltaako dieselauton vielä ostaa?

Die­sel­au­to­jen myyn­nis­tä katosi vuo­des­sa yli kol­man­nes, mutta tek­niik­ka ei ole ka­toa­mas­sa – Us­kal­taa­ko die­sel­au­ton vielä ostaa?

21.11.2020 07:00 1
Tilaajille
Hyytyikö dieselautosi? Syy voi löytyä tukkoon menneestä hiukkassuodattimesta, jonka voi pestä

Hyy­tyi­kö die­se­lau­to­si? Syy voi löytyä tukkoon men­nees­tä hiuk­kas­suo­dat­ti­mes­ta, jonka voi pestä

14.11.2020 07:56
Tilaajille
Lapin tärkeisiin risteyskohtiin kuusi uutta jakelupistettä – Neste parantaa uusiutuvan dieselin saatavuutta

Lapin tär­kei­siin ris­teys­koh­tiin kuusi uutta ja­ke­lu­pis­tet­tä – Neste pa­ran­taa uu­siu­tu­van die­se­lin saa­ta­vuut­ta

26.05.2020 10:27
Tilaajille
Kinkun- ja kalanrasvat tölkkiin ja auton tankkiin –Neljättä kertaa järjestettävä Kinkkutemppu-kiertotalouskampanja toivoo saavansa mukaan 200 000 kotitaloutta

Kinkun- ja ka­lan­ras­vat tölk­kiin ja auton tank­kiin –Nel­jät­tä kertaa jär­jes­tet­tä­vä Kink­ku­temp­pu-kier­to­ta­lous­kam­pan­ja toivoo saa­van­sa mukaan 200 000 ko­ti­ta­lout­ta

30.11.2019 14:39
Tilaajille