pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Verot

Verot
Laskimme yhteen viiden vuoden tulot – Yliniemi tienannut 10,5 miljoonaa euroa, naisia ei juuri ole Lapin kovatuloisimpien joukossa
Tilaajille

Las­kim­me yhteen viiden vuoden tulot – Y­li­nie­mi tie­nan­nut 10,5 mil­joo­naa euroa, naisia ei juuri ole Lapin ko­va­tu­loi­sim­pien jou­kos­sa

09.11.2022 16:29 4
Lapin matkailualan yrittäjistä kaksi nousi miljoonatuloisiin – toinenkaan koronavuosi ei vienyt yrittäjien omia tuloja

Lapin mat­kai­lu­alan yrit­tä­jis­tä kaksi nousi mil­joo­na­tu­loi­siin – toi­nen­kaan ko­ro­na­vuo­si ei vienyt yrit­tä­jien omia tuloja

09.11.2022 13:04 11
Tilaajille
Kaivokset nousivat verokärkeen Lapissa – katso tästä oman kuntasi kovimmat yhteisöveron maksajat

Kai­vok­set nou­si­vat ve­ro­kär­keen Lapissa – katso tästä oman kuntasi ko­vim­mat yh­tei­sö­ve­ron mak­sa­jat

09.11.2022 18:30 17
Tilaajille
Lapissa ennätysmäärä miljoonatuloisia, joukossa tuttuja toimijoita matkailu- ja kaivosalalta sekä vasta yrityskauppoja tehneitä

Lapissa en­nä­tys­mää­rä mil­joo­na­tu­loi­sia, jou­kos­sa tuttuja toi­mi­joi­ta mat­kai­lu- ja kai­vosalal­ta sekä vasta yri­tys­kaup­po­ja teh­nei­tä

09.11.2022 16:22 18
Tilaajille
Lapin kaivoksien ja teollisuuden johtajista parhaat pääsivät miljoonaluokkaan tuloissaan

Lapin kai­vok­sien ja teol­li­suu­den joh­ta­jis­ta parhaat pää­si­vät mil­joo­na­luok­kaan tu­lois­saan

09.11.2022 09:39 1
Tilaajille
Jukka Kriston  tulot saman tasoiset kuin edellisvuonna – maksoi veroja hyvin alhaisella prosentilla

Jukka Kriston tulot saman ta­soi­set kuin edel­lis­vuon­na – maksoi veroja hyvin al­hai­sel­la pro­sen­til­la

09.11.2022 08:37 11
Tilaajille