Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Verot

Verot
Jäteveroa korotetaan jo ensi vuonna – tavoitteena on edistää jätteiden hyödyntämistä
Tilaajille

Jä­te­ve­roa ko­ro­te­taan jo ensi vuonna – ta­voit­tee­na on edistää jät­tei­den hyö­dyn­tä­mis­tä

22.09.2022 14:23 1
1,7 miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia keskiviikkona – mätkyjä menee maksuun elokuussa 108 miljoonaa euroa

1,7 mil­joo­naa suo­ma­lais­ta saa ve­ron­pa­lau­tuk­sia kes­ki­viik­ko­na – mätkyjä menee maksuun elo­kuus­sa 108 mil­joo­naa euroa

01.08.2022 14:36 1
Tilaajille
Lapin pelastuslaitos hankki työntekijöilleen työsuhdepolkupyörät – Suomessa on noin 14 000 polkupyöräedun saajaa

Lapin pe­las­tus­lai­tos hankki työn­te­ki­jöil­leen työ­suh­de­pol­ku­pyö­rät – Suo­mes­sa on noin 14 000 pol­ku­pyö­rä­edun saajaa

31.07.2022 19:30 5
Tilaajille
Myöhässä maksettujen verojen koroista kertyi viime vuonna valtiolle miljoonapotti

Myö­häs­sä mak­set­tu­jen verojen ko­rois­ta kertyi viime vuonna val­tiol­le mil­joo­na­pot­ti

27.07.2022 08:58 1
Verottajalta puuttuu etenkin ensi kertaa veronpalautusta saavien tilinumeroita lähes 30 000 – keskiviikkona on viimeinen päivä jättää tilitietonsa elokuun alun palautuksia varten

Ve­rot­ta­jal­ta puuttuu etenkin ensi kertaa ve­ron­pa­lau­tus­ta saavien ti­li­nu­me­roi­ta lähes 30 000 – kes­ki­viik­ko­na on vii­mei­nen päivä jättää ti­li­tie­ton­sa elokuun alun pa­lau­tuk­sia varten

25.07.2022 13:11
Ensin työpaikka , sitten huvit
Pääkirjoitus Jouni Valikainen/Lounais-Lappi

Ensin työ­paik­ka , sitten huvit

07.07.2022 12:00
Vastaa kyselyyn:  Lisää palkkaa hoitajille? Entä opettajille? Oletko valmis maksamaan lisää veroja ja kuinka paljon?

Vastaa ky­se­lyyn: Lisää palkkaa hoi­ta­jil­le? Entä opet­ta­jil­le? Oletko valmis mak­sa­maan lisää veroja ja kuinka paljon?

07.04.2022 06:30 64
Keminmaan kunta teki yllättävän hyvän tuloksen – verotulot kasvoivat 2,5 miljoonalla eurolla viime vuonna

Ke­min­maan kunta teki yl­lät­tä­vän hyvän tu­lok­sen – ve­ro­tu­lot kas­voi­vat 2,5 mil­joo­nal­la eurolla viime vuonna

29.03.2022 15:34
Tilaajille
Pelkosenniemi verottaa ankarimmin – Lapin kevyin verotaakka on Inarissa, Rovaniemi sijoittuu keskikastiin

Pel­ko­sen­nie­mi ve­rot­taa an­ka­rim­min – Lapin kevyin ve­ro­taak­ka on Ina­ris­sa, Ro­va­nie­mi si­joit­tuu kes­ki­kas­tiin

16.02.2022 19:30 4
Tilaajille
Veronmaksajat tukee työmatkakulujen helpotusta: esittää verovähennyksen omavastuun alentamista 600 euroon

Ve­ron­mak­sa­jat tukee työ­mat­ka­ku­lu­jen hel­po­tus­ta: esittää ve­ro­vä­hen­nyk­sen oma­vas­tuun alen­ta­mis­ta 600 euroon

16.02.2022 13:00 4
Tilaajille
Kokoomus: Ulkomaiset rekat verolle, suomalaisille kuljetusyrityksille uusi verovähennys dieselistä

Ko­koo­mus: Ul­ko­mai­set rekat ve­rol­le, suo­ma­lai­sil­le kul­je­tus­yri­tyk­sil­le uusi ve­ro­vä­hen­nys die­se­lis­tä

09.02.2022 17:29 2
Tilaajille
Suomalaisten verokorttien tulorajat paukkuivat yli vuonna 2021 – "Joulukuun tilipäivä on ollut monessa taloudessa ikävä yllätys"

Suo­ma­lais­ten ve­ro­kort­tien tu­lo­ra­jat pauk­kui­vat yli vuonna 2021 – "Jou­lu­kuun ti­li­päi­vä on ollut monessa ta­lou­des­sa ikävä yl­lä­tys"

04.01.2022 09:33 1
Tilaajille
Uusi vuosi tuo kotitalousvähennysten korotukset – korotuksen saa öljylämmityksen vaihtamisesta  ilmastoystävällisempään sekä kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä

Uusi vuosi tuo ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­ten ko­ro­tuk­set – ­ko­ro­tuk­sen saa öl­jy­läm­mi­tyk­sen vaih­ta­mi­ses­ta il­mas­to­ys­tä­väl­li­sem­pään sekä ko­ti­ta­lous-, hoiva- ja hoi­to­työs­tä

01.01.2022 09:32 2
Viime vuoden verotuksesta julkaistaan lisätietoja – tilastot kertovat, mitkä tulo- ja ikäluokat menestyivät ja millä postinumeroalueilla tienattiin eniten

Viime vuoden ve­ro­tuk­ses­ta jul­kais­taan li­sä­tie­to­ja – ti­las­tot ker­to­vat, mitkä tulo- ja ikä­luo­kat me­nes­tyi­vät ja millä pos­ti­nu­me­ro­alueil­la tie­nat­tiin eniten

09.12.2021 07:00 1
Tilaajille
Inari pitää veroprosentit ennallaan

Inari pitää ve­ro­pro­sen­tit en­nal­laan

12.11.2021 10:20
Tilaajille
Analyysi: Verolistoja hyödyllisempi tapa tarkastella rikkautta voi olla varallisuus – Pohjois- ja Itä-Suomi romahti varallisuustilastossa

Ana­lyy­si: Ve­ro­lis­to­ja hyö­dyl­li­sem­pi tapa tar­kas­tel­la rik­kaut­ta voi olla va­ral­li­suus – Poh­jois- ja Itä-Suo­mi romahti va­ral­li­suus­ti­las­tos­sa

11.11.2021 18:00 2
Tilaajille
Vaurastuminen ei ole vain yksityisasia, vaan sillä on myös yleistä merkitystä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Vau­ras­tu­mi­nen ei ole vain yk­si­tyi­sa­sia, vaan sillä on myös yleistä mer­ki­tys­tä

10.11.2021 19:58 1
Tilaajille
Vuoden 2020 verotiedot kertovat, että Lapissa kuntavaalien ääniharava on keskiluokkainen palkansaaja – johtopaikalla tulotaso kovempi

Vuoden 2020 ve­ro­tie­dot ker­to­vat, että Lapissa kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­va on kes­ki­luok­kai­nen pal­kan­saa­ja – joh­to­pai­kal­la tu­lo­ta­so kovempi

10.11.2021 16:52 3
Tilaajille
Lapin matkailun kärkinimet tienasivat hyvin myös koronavuonna – Henkilökohtaiseen tilipussiin ei tullut isoa lovea, vaikka bisnes sakkasi

Lapin mat­kai­lun kär­ki­ni­met tie­na­si­vat hyvin myös ko­ro­na­vuon­na – Hen­ki­lö­koh­tai­seen ti­li­pus­siin ei tullut isoa lovea, vaikka bisnes sakkasi

10.11.2021 16:09 8
Tilaajille
Voiko Suomessa rikastua työnteolla? Asiantuntija kertoo, mitä voimme päätellä eniten ansainneiden listasta

Voiko Suo­mes­sa ri­kas­tua työn­teol­la? Asian­tun­ti­ja kertoo, mitä voimme pää­tel­lä eniten an­sain­nei­den lis­tas­ta

10.11.2021 14:02 2
Tilaajille
Tähtijalkapalloilijoita mittaavan yrityksen johtaja nousi uutena tulokärjen joukkoon – "Verot totta kai Suomeen"

Täh­ti­jal­ka­pal­loi­li­joi­ta mit­taa­van yri­tyk­sen johtaja nousi uutena tu­lo­kär­jen jouk­koon – "Verot totta kai Suo­meen"

10.11.2021 11:44
Tilaajille
Antti Tuisku menestyi myös korona-aikana – tienasi lähes 190 000 euroa

Antti Tuisku me­nes­tyi myös ko­ro­na-ai­ka­na – tienasi lähes 190 000 euroa

10.11.2021 11:30 1
Tilaajille
Ristomatti Hakola kasasi MM-mitalieväät 30 000 euroa Iivo Niskasta pienemmillä tuloilla

Ris­to­mat­ti Hakola kasasi MM-mi­ta­li­eväät 30 000 euroa Iivo Nis­kas­ta pie­nem­mil­lä tu­loil­la

10.11.2021 11:05
"Mörkö" Anttilalla ja Jesse Joensuulla jättitulot KHL-Jokereissa – myös Kärpissä voi tienata mukavasti

"Mörkö" Ant­ti­lal­la ja Jesse Joen­suul­la jät­ti­tu­lot KHL-Jo­ke­reis­sa – myös Kär­pis­sä voi tienata mu­ka­vas­ti

10.11.2021 11:04
Olympiamitalistit valmistautuivat Tokion kisoihin murusilla - Mattssonilla ja Potkosella alle kymppitonnin tulot

Olym­pia­mi­ta­lis­tit val­mis­tau­tui­vat Tokion ki­soi­hin mu­ru­sil­la - Matts­so­nil­la ja Pot­ko­sel­la alle kymp­pi­ton­nin tulot

10.11.2021 10:08
Suomen viime vuoden tulokuninkaat olivat Mikko Kodisoja ja Ilkka Paananen

Suomen viime vuoden tu­lo­ku­nin­kaat olivat Mikko Ko­di­so­ja ja Ilkka Paa­na­nen

10.11.2021 09:11 1
Tulokärjen top sataseen mahtui viime vuonna alle kymmenen naista

Tu­lo­kär­jen top sa­ta­seen mahtui viime vuonna alle kym­me­nen naista

10.11.2021 09:02
Pertti Yliniemi jatkaa Lapin miljoonakerhon kuninkaana, maksoi myös miljoona euroa veroja

Pertti Yli­nie­mi jatkaa Lapin mil­joo­na­ker­hon ku­nin­kaa­na, maksoi myös mil­joo­na euroa veroja

10.11.2021 19:49 40
Tilaajille
Verotiedot vuodelta 2020 on julkistettu, katso tästä Lapin ja koko maan suurituloisimmat

Ve­ro­tie­dot vuo­del­ta 2020 on jul­kis­tet­tu, katso tästä Lapin ja koko maan suu­ri­tu­loi­sim­mat

10.11.2021 09:39 25
Tilaajille
Analyysi: Rikkain suomalainen puuttuu tulokärjistä, kun verotiedot valtaavat taas median keskiviikkona

Ana­lyy­si: Rikkain suo­ma­lai­nen puuttuu tu­lo­kär­jis­tä, kun ve­ro­tie­dot val­taa­vat taas median kes­ki­viik­ko­na

10.11.2021 06:30 2
Tilaajille