Yrittäjä
Kaksikymmentä vuotta Tornion kaupunginarkkitehtinä toiminut Jarmo Lokio jätti virkatehtävänsä: "Nyt tuli aika toteuttaa haaveet ja kokeilla yrittäjyyttä."

Kak­si­kym­men­tä vuotta Tornion kau­pun­gin­ark­ki­teh­ti­nä toi­mi­nut Jarmo Lokio jätti vir­ka­teh­tä­vän­sä: "Nyt tuli aika to­teut­taa haaveet ja ko­keil­la yrit­tä­jyyt­tä."

04.08.2020 07:30 0
Tilaajille
Joulupukilta klooni tai 24h vuorokauteen

Jou­lu­pu­kil­ta klooni tai 24h vuo­ro­kau­teen

23.07.2020 10:00 0
Ei mikään tavallisen ladun kiertäjä - seitsemän lapsen isä Keijo Kurttila on entinen sprintteritykki, nykyinen rehulinko ja hotellinomistaja

Ei mikään ta­val­li­sen ladun kier­tä­jä - seit­se­män lapsen isä Keijo Kurt­ti­la on entinen sprint­te­ri­tyk­ki, ny­kyi­nen re­hu­lin­ko ja ho­tel­lin­omis­ta­ja

26.04.2020 17:00 0
Tilaajille
Tornio helpottaa yritysten vuokria - Business Tornio auttaa yrityksiä tukien haussa

Tornio hel­pot­taa yri­tys­ten vuokria - Bu­si­ness Tornio auttaa yri­tyk­siä tukien haussa

30.03.2020 21:22 0
Tilaajille