Kolumni: Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

Työllisyys: Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

Yhteisöllisyys
Päiväkirja: Tuhat ja yksi tarinaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tuhat ja yksi tarinaa

14.04.2022 05:00
Tilaajille
Keminmaalainen Sonja Alm, 31 saa netin vertaistuesta voimia arjen pyörityksessä – "Sekoaisin, jos olisin ihan vain omien ajatusteni kanssa neljän seinän sisällä"

Ke­min­maa­lai­nen Sonja Alm, 31 saa netin ver­tais­tues­ta voimia arjen pyö­ri­tyk­ses­sä – "Se­koai­sin, jos olisin ihan vain omien aja­tus­te­ni kanssa neljän seinän si­säl­lä"

29.01.2022 07:00
Tilaajille
Pedagogisia keinoja löytyy
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­da­go­gi­sia keinoja löytyy

23.01.2022 20:50
Tilaajille
Haalarit kertovat opiskelijan elämästä – juhlapuku voi paljastaa yksityiskohtia kantajansa huumorintajusta ja ihmissuhteista

Haa­la­rit ker­to­vat opis­ke­li­jan elä­mäs­tä – juh­la­pu­ku voi pal­jas­taa yk­si­tyis­koh­tia kan­ta­jan­sa huu­mo­rin­ta­jus­ta ja ih­mis­suh­teis­ta

11.10.2021 09:08 6
Tilaajille
”Mitä sitä kotona tekkee” – hyvät säät ja säännöllinen ohjelma ovat saaneet Rovaniemen kauppatorin kuhisemaan kävijöitä

”Mitä sitä kotona tekkee” – hyvät säät ja sään­nöl­li­nen ohjelma ovat saaneet Ro­va­nie­men kaup­pa­to­rin ku­hi­se­maan kä­vi­jöi­tä

04.08.2021 13:00
Näin nähtävyyttä hoidetaan talkoovoimin – "Kun tulee käymään täällä helteillä, hiidenkirnuista hohkaa kylmää ilmaa"

Näin näh­tä­vyyt­tä hoi­de­taan tal­koo­voi­min – "Kun tulee käymään täällä hel­teil­lä, hii­den­kir­nuis­ta hohkaa kylmää ilmaa"

06.07.2021 21:28 2
Tilaajille
Luulin, että en voisi asua kommuunissa, koska oma seurani on parempaa kuin muiden
Kolumni

Luulin, että en voisi asua kom­muu­nis­sa, koska oma seurani on pa­rem­paa kuin muiden

06.07.2021 13:35
Kuntosali muutakin kuin ähkimistä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun­to­sa­li muu­ta­kin kuin äh­ki­mis­tä

01.07.2021 05:50 1
Tilaajille
Naisten puutarha näyttää mallia – "Yhdessä tekeminen on ollut parasta"

Naisten puu­tar­ha näyttää mallia – "Yh­des­sä te­ke­mi­nen on ollut pa­ras­ta"

17.06.2021 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katse yh­tei­sön tu­le­vai­suu­teen

27.05.2021 05:30
Tilaajille
Yhteisyys on vahvuutta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­tei­syys on vah­vuut­ta

19.05.2021 12:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teol­li­suus kävi Me­ri-La­pis­sa?

28.04.2021 08:00
Tilaajille
Rakkaudesta latuun – Talkoina hiihtolatuja tekevät miehet ajavat talven aikana tuhansia kilometrejä lana perässään

Rak­kau­des­ta latuun – Tal­koi­na hiih­to­la­tu­ja tekevät miehet ajavat talven aikana tu­han­sia ki­lo­met­re­jä lana pe­räs­sään

27.01.2021 18:55 5
Tilaajille
"Hoitokokouksissa on kyse vallasta" – Erkki Hurtig suljettiin vanhoillislestadiolaisen yhteisön ulkopuolelle, syitä ei kerrottu koskaan

"Hoi­to­ko­kouk­sis­sa on kyse val­las­ta" – Erkki Hurtig sul­jet­tiin van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­sen yh­tei­sön ul­ko­puo­lel­le, syitä ei ker­rot­tu koskaan

14.01.2021 06:00 7
Tilaajille
Hoitokokouksiksi koettuja tilaisuuksia on yhä pidetty vanhoillislestadiolaisuudessa – SRK:n puheenjohtaja: Painostaminen ei ole koskaan oikein

Hoi­to­ko­kouk­sik­si koet­tu­ja ti­lai­suuk­sia on yhä pidetty van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­suu­des­sa – SRK:n pu­heen­joh­ta­ja: Pai­nos­ta­mi­nen ei ole koskaan oikein

13.01.2021 15:25 12
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: "Asuin yksin vähän aikaa ja huomasin, että yksinäisyys on tylsää" – Antti Suutari-Jääskö asuu kommuunissa

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Asuin yksin vähän aikaa ja huo­ma­sin, että yk­si­näi­syys on tylsää" – Antti Suu­ta­ri-Jääs­kö asuu kom­muu­nis­sa

17.02.2021 12:09
Talkoilu herätti Kittilässä kylän eloon: Ensin pantiin kuntoon luontokohteet, sitten kaivettiin maahan nopea netti – "Jos haluat jotain niin se pitää tehdä"

Tal­koi­lu herätti Kit­ti­läs­sä kylän eloon: Ensin pantiin kuntoon luon­to­koh­teet, sitten kai­vet­tiin maahan nopea netti – "Jos haluat jotain niin se pitää tehdä"

28.07.2020 07:00
Tilaajille
Sodankylä, et(i)äisesti
Kolumni

So­dan­ky­lä, et(i)äi­ses­ti

14.06.2020 17:06
Tilaajille
Toimittajalta: Kukaan ei ole suojassa kolhuilta – koronakriisi näyttää yhteiskunnan turvaverkon tarpeellisuuden
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kukaan ei ole suo­jas­sa kol­huil­ta – ko­ro­na­krii­si näyttää yh­teis­kun­nan tur­va­ver­kon tar­peel­li­suu­den

29.04.2020 09:10
Kolumni: Perjantai kolmastoista – (epä)onnenpäivä?
Kolumni

Ko­lum­ni: Per­jan­tai kol­mas­tois­ta – (e­pä)on­nen­päi­vä?

17.03.2020 14:05