Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

Elokuvat: Aki Kau­ris­mäen pal­kit­tu elokuva saa en­si­esi­tyk­sen­sä So­dan­ky­läs­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Voimalaitokset
Joka syksy Kemijoelle pyrkivät nahkiaiset pakataan peräkärryyn ja kyyditään voimalaitospadon ylitse – Avusta huolimatta ikiaikaisten merten asukkien määrä on romahtanut viimeisten 20 vuoden aikana

Joka syksy Ke­mi­joel­le pyr­ki­vät nah­kiai­set pa­ka­taan pe­rä­kär­ryyn ja kyy­di­tään voi­ma­lai­tos­pa­don ylitse – Avusta huo­li­mat­ta iki­ai­kais­ten merten asuk­kien määrä on ro­mah­ta­nut vii­meis­ten 20 vuoden aikana

24.09.2022 06:30 3
Tilaajille
Kolme vaihtoehtoa Kemijoen ennallistamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kolme vaih­to­eh­toa Ke­mi­joen en­nal­lis­ta­mi­seen

26.03.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lo­hi­ku­vat puhuvat Ke­mi­joen puo­les­ta

04.02.2021 09:46
Tilaajille
Lukijan juttu: Muistan, kun vesi nousi – "Se oli mykistävää, sitä seurattiin kuin keväistä jäiden lähtöä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan juttu: Muis­tan, kun vesi nousi – "Se oli my­kis­tä­vää, sitä seu­rat­tiin kuin ke­väis­tä jäiden lähtöä"

09.11.2020 09:09
60 vuotta sitten maisema muuttui pysyvästi – Katso, miltä kaupunki näytti ennen Valajaskosken voimalaitoksen rakentamista ja vedenpinnan nousua

60 vuotta sitten maisema muuttui py­sy­väs­ti – Katso, miltä kau­pun­ki näytti ennen Va­la­jas­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­ta­mis­ta ja ve­den­pin­nan nousua

28.10.2020 11:40 6
Kemijoen voimalaitosten läheisyydessä valvotaan kalastusta tehostetusti – Syynä rauhoitetun nahkiaisen pyynti ja lohen sekä meritaimenen rokastaminen

Ke­mi­joen voi­ma­lai­tos­ten lä­hei­syy­des­sä val­vo­taan ka­las­tus­ta te­hos­te­tus­ti – Syynä rau­hoi­te­tun nah­kiai­sen pyynti ja lohen sekä me­ri­tai­me­nen ro­kas­ta­mi­nen

08.09.2020 12:55
Tilaajille
Kemijoki Oy on huolissaan voimalaitoksen tulvayleisöstä, lapsia nostetaan jopa kaiteelle kuohuja katsomaan

Ke­mi­jo­ki Oy on huo­lis­saan voi­ma­lai­tok­sen tul­vay­lei­sös­tä, lapsia nos­te­taan jopa kai­teel­le kuohuja kat­so­maan

28.05.2020 23:01 2
Tilaajille
Vain muutama mereltä Kemijokeen pyrkineistä oli luonnonlohi – Oliko joku niistä Ounasjoen kautta tullut?

Vain muutama mereltä Ke­mi­jo­keen pyr­ki­neis­tä oli luon­non­lo­hi – Oliko joku niistä Ou­nas­joen kautta tullut?

17.04.2020 18:15
Tilaajille
Valvomoiden työntekijät ovat voimalaitoksilla sisäisessä eristyksessä – Energiateollisuus haluaisi oikeuden poiketa työaikapykälistä koronaviruksen vuoksi

Val­vo­moi­den työn­te­ki­jät ovat voi­ma­lai­tok­sil­la si­säi­ses­sä eris­tyk­ses­sä – Ener­gia­teol­li­suus ha­luai­si oi­keu­den poiketa työ­ai­ka­py­kä­lis­tä ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

24.03.2020 09:25
Inari rahoittaisi puolet Kirakkajoen kunnostamisen selvittämisestä, toista puolta kunta hakee ely-keskukselta

Inari ra­hoit­tai­si puolet Ki­rak­ka­joen kun­nos­ta­mi­sen sel­vit­tä­mi­ses­tä, toista puolta kunta hakee ely-kes­kuk­sel­ta

05.11.2019 13:29
Tilaajille
Tengeliön kylässä kuohuu voimalaitoskapina – 79-vuotias kyläpäällikkökin on Jasper Pääkkösen linjoilla: "Pienet joutaisi sulkea"

Ten­ge­liön kylässä kuohuu voi­ma­lai­tos­ka­pi­na – 79-vuo­tias ky­lä­pääl­lik­kö­kin on Jasper Pääk­kö­sen lin­joil­la: "Pienet jou­tai­si sulkea"

05.10.2019 09:21
Tilaajille