Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Viikkoraati
Viikkoraati: Eu-miljardeilla Rovaniemestä pohjolan Dubai? Mitä tarkoittaa ravintolasulku ja miten ravintoloitsijoita tuetaan nyt? Miksi radiosta tulee hiljaisuutta? – Haastattelussa Katja Gauriloff

Viik­ko­raa­ti: Eu-mil­jar­deil­la Ro­va­nie­mes­tä poh­jo­lan Dubai? Mitä tar­koit­taa ra­vin­to­la­sul­ku ja miten ra­vin­to­loit­si­joi­ta tuetaan nyt? Miksi ra­dios­ta tulee hil­jai­suut­ta? – Haas­tat­te­lus­sa Katja Gau­ri­loff

11.03.2021 15:36
Viikkoraati: Haastattelussa kovassa nosteessa oleva Rosa Coste Rovaniemeltä ja raadittavana miljarditehdas, surkeassa maineessa olevat kuntapäättäjät ja nuorisomuotipaniikit kautta vuosikymmenten

Viik­ko­raa­ti: Haas­tat­te­lus­sa kovassa nos­tees­sa oleva Rosa Coste Ro­va­nie­mel­tä ja raa­dit­ta­va­na mil­jar­di­teh­das, sur­keas­sa mai­nees­sa olevat kun­ta­päät­tä­jät ja nuo­ri­so­muo­ti­pa­nii­kit kautta vuo­si­kym­men­ten

11.02.2021 16:54
Viikkoraati-podcastin aiheina:  Salla 2032, Skabmagovat, trendinä Lappiin muutto, laittomat kaatopaikat ja syväluotaus suureen Rollo-kirjaan, haastattelussa Tommi Liimatta

Viik­ko­raa­ti-pod­cas­tin ai­hei­na: Salla 2032, Skab­ma­go­vat, tren­di­nä Lappiin muutto, lait­to­mat kaa­to­pai­kat ja sy­vä­luo­taus suureen Rol­lo-kir­jaan, haas­tat­te­lus­sa Tommi Lii­mat­ta

28.01.2021 17:38
Kuuntele Viikkoraati: Kaupunki sijoittaa, mutta kuka vastaa? Mistä Lapin Kansa vaikeni veropäivänä? Miksi kirkkoherran vaalissa puhuttaa nyt uskonasiat? Presidentinvaalit Yhdysvalloissa, tulos epävarma?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kau­pun­ki si­joit­taa, mutta kuka vastaa? Mistä Lapin Kansa vaikeni ve­ro­päi­vä­nä? Miksi kirk­ko­her­ran vaa­lis­sa pu­hut­taa nyt us­ko­na­siat? Pre­si­den­tin­vaa­lit Yh­dys­val­lois­sa, tulos epä­var­ma?

04.11.2020 14:20
Kuuntele Viikkoraati: Dramaattisessa haastattelussa Sanna Kärkkäinen "Elämme joka päivä matkailun historiaa, niitä hetkiä kun alasajetaan vuosikymmenten työtä"

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Dra­maat­ti­ses­sa haas­tat­te­lus­sa Sanna Kärk­käi­nen "Elämme joka päivä mat­kai­lun his­to­riaa, niitä hetkiä kun ala­sa­je­taan vuo­si­kym­men­ten työtä"

09.10.2020 14:23
Kuuntele Viikkoraati: Miksi media kuvailee Kulmunia jääkuningattareksi ja Saarikkoa Muumimammaksi? Maskitko kaikkien kasvoille? RoPS rypee alamaissa, missä vika?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Miksi media ku­vai­lee Kul­mu­nia jää­ku­nin­gat­ta­rek­si ja Saa­rik­koa Muu­mi­mam­mak­si? Mas­kit­ko kaik­kien kas­voil­le? RoPS rypee ala­mais­sa, missä vika?

07.08.2020 10:23
Kuuntele Viikkoraati: Kasvaako naisviha Lapin kunnissa? salaliittoteoria Kulmunin eron ja Olof Palmen murhan takana, vieraana viikonloppuna lavoille palaava Jaakko Laitinen

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kas­vaa­ko nais­vi­ha Lapin kun­nis­sa? sa­la­liit­to­teo­ria Kul­mu­nin eron ja Olof Palmen murhan takana, vie­raa­na vii­kon­lop­pu­na la­voil­le palaava Jaakko Lai­ti­nen

11.06.2020 16:21 1
Päiväkirja: Sinustako podcastaaja?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Si­nus­ta­ko pod­cas­taa­ja?

15.11.2019 07:00
Tilaajille
Kuuntele Viikkoraati: Pyydettiikö Juha Sipilää hakemaan Rovaniemen kaupunginjohtajaksi? Ketä Mikko Kärnä äänesti? -Kouvolan puoluekokouksen lappilaiskulisseissa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Pyy­det­tii­kö Juha Sipilää ha­ke­maan Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jak­si? Ketä Mikko Kärnä ää­nes­ti? -Kou­vo­lan puo­lue­ko­kouk­sen lap­pi­lais­ku­lis­seis­sa

13.09.2019 13:47