Verenluovutus

Ro­va­nie­mel­lä voi luo­vut­taa verta tänään vielä muu­ta­man tunnin ajan – Varaa aika etu­kä­teen

30.03.2021 11:08

Kak­si­vuo­tias Su­lo-koi­ra olisi kuollut ilman va­paa­eh­tois­koi­ran luo­vut­ta­maa verta – Lapissa ve­ren­siir­to­ja tehdään yleensä vain yk­si­tyi­sil­lä eläin­lää­kä­ri­ase­mil­la

05.02.2021 18:30
Tilaajille

Koronan sai­ras­ta­neen va­ro­ai­ka ve­ren­luo­vu­tuk­seen lyheni kahteen viik­koon

15.01.2021 09:25
Tilaajille

Ve­ren­luo­vu­tuk­seen va­rat­ta­va edel­leen aika – Käy­tän­tö jää­mäs­sä py­sy­väk­si

28.08.2020 10:31 1
Tilaajille

Yli 200 ve­ren­luo­vu­tus­ker­taa takana – "Jos omalla teolla voi pe­las­taa yhden ih­mis­hen­gen, niin onhan se aika mahtava homma"

30.06.2020 06:00
Tilaajille

Sai­raa­loi­den ve­ren­tar­ve pa­lau­tu­nut ko­ro­na­vi­rus­ta edel­tä­väl­le tasolle – eri­tyi­ses­ti ju­han­nuk­sen jälkeen kai­va­taan ve­ren­luo­vut­ta­jia

18.06.2020 16:26
Tilaajille

Ve­ren­luo­vut­ta­jien tarve pa­laa­mas­sa koronaa edel­tä­väl­le tasolle – satoja luo­vut­ta­jia tar­vi­taan joka ar­ki­päi­vä

15.06.2020 21:54

Ve­ren­luo­vut­ta­jia tar­vi­taan myös epi­de­mian aikana – "Luo­vu­tus­pai­kois­sa kiin­ni­te­tään nyt paljon huo­mio­ta hy­gie­niaan"

17.03.2020 17:25
Tilaajille

Ve­ren­luo­vut­ta­jia tar­vi­taan myös joulun vä­li­päi­vi­nä – ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään Ro­va­nie­mel­lä ja Tor­nios­sa

23.12.2019 09:10
Tilaajille

Miesten vä­li­seen seksiin liit­ty­vä ve­ren­luo­vu­tus­kiel­to saattaa ly­hen­tyä ensi vuonna: "Luo­vu­tu­ses­tei­den tulee mu­kau­tua ajan­koh­tai­seen tietoon ja näyt­töön"

22.11.2019 08:11

Yleisen ve­ri­ryh­män luo­vut­ta­ja on tärkeä, koska isolla osalla po­ti­lais­ta on yleinen ve­ri­ryh­mä – Ro­va­nie­mel­lä on jälleen mah­dol­li­suus luo­vut­taa verta

06.11.2019 10:12
Tilaajille