tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Verenluovutus
Miesten välisestä seksistä aiheutunut verenluovutusrajoitus poistuu maanantaina

Miesten vä­li­ses­tä sek­sis­tä ai­heu­tu­nut ve­ren­luo­vu­tus­ra­joi­tus poistuu maa­nan­tai­na

03.12.2023 16:02
Lomakaudella tarvitaan 800 verenluovuttajaa päivässä – silti Lapissa ei ole mahdollista luovuttaa verta kuin muutamana päivänä kuukaudessa

Lo­ma­kau­del­la tar­vi­taan 800 ve­ren­luo­vut­ta­jaa päi­väs­sä – silti Lapissa ei ole mah­dol­lis­ta luo­vut­taa verta kuin muu­ta­ma­na päivänä kuu­kau­des­sa

20.07.2023 18:00 1
Tilaajille
Plasmalääkkeisiin tarvittavista verenluovuttajista on pulaa – Euroopan verivarat eivät riitä plasmalääkkeiden tuotantoon

Plas­ma­lääk­kei­siin tar­vit­ta­vis­ta ve­ren­luo­vut­ta­jis­ta on pulaa – Eu­roo­pan ve­ri­va­rat eivät riitä plas­ma­lääk­kei­den tuo­tan­toon

09.10.2022 11:04 2
Kaikkien apu ei kelpaa pelastamaan elämää
Kolumni

Kaik­kien apu ei kelpaa pe­las­ta­maan elämää

16.05.2022 06:00
Tilaajille
Rovaniemellä kaivataan uusia verenluovuttajia – seuraava tilaisuus ensi tiistaina

Ro­va­nie­mel­lä kai­va­taan uusia ve­ren­luo­vut­ta­jia – seu­raa­va ti­lai­suus ensi tiis­tai­na

15.02.2022 14:11 1
Rovaniemellä voi luovuttaa verta tänään vielä muutaman tunnin ajan – Varaa aika etukäteen

Ro­va­nie­mel­lä voi luo­vut­taa verta tänään vielä muu­ta­man tunnin ajan – Varaa aika etu­kä­teen

30.03.2021 11:08
Kaksivuotias Sulo-koira olisi kuollut ilman vapaaehtoiskoiran luovuttamaa verta – Lapissa verensiirtoja tehdään  yleensä vain yksityisillä eläinlääkäriasemilla

Kak­si­vuo­tias Su­lo-koi­ra olisi kuollut ilman va­paa­eh­tois­koi­ran luo­vut­ta­maa verta – Lapissa ve­ren­siir­to­ja tehdään yleensä vain yk­si­tyi­sil­lä eläin­lää­kä­ri­ase­mil­la

05.02.2021 18:30
Tilaajille
Koronan sairastaneen varoaika verenluovutukseen lyheni kahteen viikkoon

Koronan sai­ras­ta­neen va­ro­ai­ka ve­ren­luo­vu­tuk­seen lyheni kahteen viik­koon

15.01.2021 09:25
Tilaajille
Verenluovutukseen varattava edelleen aika – Käytäntö jäämässä pysyväksi

Ve­ren­luo­vu­tuk­seen va­rat­ta­va edel­leen aika – Käy­tän­tö jää­mäs­sä py­sy­väk­si

28.08.2020 10:31 1
Tilaajille
Yli 200 verenluovutuskertaa takana – "Jos omalla teolla voi pelastaa yhden ihmishengen, niin onhan se aika mahtava homma"

Yli 200 ve­ren­luo­vu­tus­ker­taa takana – "Jos omalla teolla voi pe­las­taa yhden ih­mis­hen­gen, niin onhan se aika mahtava homma"

30.06.2020 06:00
Tilaajille
Sairaaloiden verentarve palautunut koronavirusta edeltävälle tasolle – erityisesti juhannuksen jälkeen kaivataan verenluovuttajia

Sai­raa­loi­den ve­ren­tar­ve pa­lau­tu­nut ko­ro­na­vi­rus­ta edel­tä­väl­le tasolle – eri­tyi­ses­ti ju­han­nuk­sen jälkeen kai­va­taan ve­ren­luo­vut­ta­jia

18.06.2020 16:26
Tilaajille
Verenluovuttajien tarve palaamassa koronaa edeltävälle tasolle – satoja luovuttajia tarvitaan joka arkipäivä

Ve­ren­luo­vut­ta­jien tarve pa­laa­mas­sa koronaa edel­tä­väl­le tasolle – satoja luo­vut­ta­jia tar­vi­taan joka ar­ki­päi­vä

15.06.2020 21:54
Verenluovuttajia tarvitaan myös epidemian aikana – "Luovutuspaikoissa kiinnitetään nyt paljon huomiota hygieniaan"

Ve­ren­luo­vut­ta­jia tar­vi­taan myös epi­de­mian aikana – "Luo­vu­tus­pai­kois­sa kiin­ni­te­tään nyt paljon huo­mio­ta hy­gie­niaan"

17.03.2020 17:25
Tilaajille
Verenluovuttajia tarvitaan myös joulun välipäivinä – tilaisuudet järjestetään Rovaniemellä ja Torniossa

Ve­ren­luo­vut­ta­jia tar­vi­taan myös joulun vä­li­päi­vi­nä – ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään Ro­va­nie­mel­lä ja Tor­nios­sa

23.12.2019 09:10
Tilaajille
Miesten väliseen seksiin liittyvä verenluovutuskielto saattaa lyhentyä ensi vuonna: "Luovutusesteiden tulee mukautua ajankohtaiseen tietoon ja näyttöön"

Miesten vä­li­seen seksiin liit­ty­vä ve­ren­luo­vu­tus­kiel­to saattaa ly­hen­tyä ensi vuonna: "Luo­vu­tu­ses­tei­den tulee mu­kau­tua ajan­koh­tai­seen tietoon ja näyt­töön"

22.11.2019 08:11
Yleisen veriryhmän luovuttaja on tärkeä, koska isolla osalla potilaista on yleinen veriryhmä – Rovaniemellä on jälleen mahdollisuus luovuttaa verta

Yleisen ve­ri­ryh­män luo­vut­ta­ja on tärkeä, koska isolla osalla po­ti­lais­ta on yleinen ve­ri­ryh­mä – Ro­va­nie­mel­lä on jälleen mah­dol­li­suus luo­vut­taa verta

06.11.2019 10:12
Tilaajille