Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Miesten vä­li­seen seksiin liit­ty­vä ve­ren­luo­vu­tus­kiel­to saattaa ly­hen­tyä ensi vuonna: "Luo­vu­tu­ses­tei­den tulee mu­kau­tua ajan­koh­tai­seen tietoon ja näyt­töön"

Asiantuntijalausunnoissa ei nähty estettä verenluovutuskiellon lyhentämiselle jo kesäkuussa nykyisestä vuodesta neljään kuukauteen.

Verivalmisteita tarvitaan keskimäärin suomalaisten veriryhmäjakauman mukaisesti, sillä potilaalle annetaan ensisijaisesti hänen omaa veriryhmäänsä. Eniten käytetään yleisimpien A+ ja O+ -veriryhmien verta.
Verivalmisteita tarvitaan keskimäärin suomalaisten veriryhmäjakauman mukaisesti, sillä potilaalle annetaan ensisijaisesti hänen omaa veriryhmäänsä. Eniten käytetään yleisimpien A+ ja O+ -veriryhmien verta.
Kuva: Tomi Vuokola

Miesten väliseen seksiin liittyvä verenluovutuskielto saattaa lyhentyä ensi vuonna merkittävästi.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on käynnistänyt veripalvelutoimintaa koskevan määräyksen muutoksen, joka sisältää muun muassa kohdan miesten väliseen seksiin liittyvän verenluovutuskiellon pituudesta.

Fimean tässä yhteydessä saamissa 14 asiantuntijalausunnossa ei nähty estettä kiellon lyhentämiselle nykyisestä 12 kuukaudesta neljään kuukauteen edellisestä miesten välisen seksin ajankohdasta.

Marraskuun alussa Fimea järjesti vuosittaisen luovutetun veren turvallisuutta käsittelevän asiantuntijaryhmän kokouksen, jossa käytiin läpi kaikki saadut lausunnot sekä veriteitse tarttuvien tautien kansallinen epidemiologinen tilanne.

– Tapaamisessa todettiin, että neljän kuukauden luovutuseste olisi riittävän pitkä löytämään mahdolliset tuoreet infektiot, Fimean jaostopäällikkö Anne Vaskunlahti sanoo.

Ei vaaranna turvallisuutta

Suomen Punaisen Ristin veripalvelun vastaavan lääkärin Johanna Castrénin mukaan veripalvelu on ollut yhtenä asiantuntijalausunnon antajana. Veripalvelun mielestä kiellon pituuden muutos neljään kuukauteen on perusteltu ja tarpeellinen.

– Vastineemme perustui tietoon luovuttajilla todetuista infektioista ja käyttämistämme testeistä sekä kansainvälisiin tiedejulkaisuihin. Edellä mainittujen tietojen perusteella näkemyksemme on, että neljän kuukauden luovutusesteeseen siirtyminen ei vaaranna verivalmisteiden turvallisuutta, Castrén selvittää.

Hänen mukaansa kiellon lyhennys olisi ennen kaikkea periaatteellinen.

– Emme oleta, että Fimean määräyksen mahdollinen muutos tuo lukumäärällisesti isoa uutta luovuttajamäärää. Sen sijaan muutos 12 kuukaudesta neljään kuukauteen on periaatteellisesti tärkeä. Luovutusesteiden tulee mukautua ajankohtaiseen tietoon ja näyttöön.

Määräysluonnos lähtee ensi vuoden alkupuolella toiselle lausuntokierrokselle.

– Tavoittelemme sitä, että uusi määräys annetaan kesäkuun 2020 loppuun mennessä, Fimean Vaskunlahti sanoo.

Suomessa toukokuuhun 2014 saakka seksikontakti miesten välillä merkitsi elinikäistä luovutuskieltoa. Perusteena homomiesten tavallista kireämmille verenluovutusehdoille on mainittu se, että miesten kanssa seksiä harrastavilla miehillä esiintyy suhteessa muuta väestöä useammin HIV-tartuntoja.