jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Vankeustuomio
Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen raiskauksesta, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta yli kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen

Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen rais­kauk­ses­ta, pa­hoin­pi­te­lys­tä ja lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta yli kahden vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen

03.05.2021 21:27
Tilaajille
Professori esittää vaihtoehdot siitä, kuinka pitkä vankeus Jari Aarniolla on edessään – "Hyvin, hyvin hankala laskea ennalta"

Pro­fes­so­ri esittää vaih­to­eh­dot siitä, kuinka pitkä vankeus Jari Aar­niol­la on edes­sään – "Hyvin, hyvin hankala laskea en­nal­ta"

23.12.2020 18:56 1
Tilaajille
Sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanosta aiotaan luopua väliaikaisesti koronaviruksen takia

Sakon muun­to­ran­gais­tus­ten ja eh­dot­to­mien van­keus­ran­gais­tus­ten täy­tän­töön­pa­nos­ta aiotaan luopua vä­li­ai­kai­ses­ti ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

31.03.2020 17:22
Hovioikeus säilytti käräjäoikeuden tuomion törkeässä huumausainerikoksessa – Kuljetti lähes kilon amfetamiinia Etelä-Ruotsista Tornioon

Ho­vi­oi­keus säi­lyt­ti kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion tör­keäs­sä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­sa – Kul­jet­ti lähes kilon am­fe­ta­mii­nia Ete­lä-Ruot­sis­ta Tor­nioon

05.03.2020 14:01
Tilaajille
Alushoususilleen riisutettua miestä piinattiin soramonttualueella Oulussa – Tekijöille lähes kolme vuotta vankeutta

Alus­hou­su­sil­leen rii­su­tet­tua miestä pii­nat­tiin so­ra­mont­tu­alueel­la Oulussa – Te­ki­jöil­le lähes kolme vuotta van­keut­ta

11.11.2019 16:19
Tilaajille
Yli kolmen vuoden ehdoton muuttui parin vuoden ehdolliseksi – Hovioikeus lievensi torniolaismiehen tuomiota lasten seksuaalisesta hyväksikäytöistä

Yli kolmen vuoden ehdoton muuttui parin vuoden eh­dol­li­sek­si – Ho­vi­oi­keus lie­ven­si tor­nio­lais­mie­hen tuo­mio­ta lasten sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­töis­tä

17.10.2019 14:57
Tilaajille
Poliisi valmistautuu noutamaan ex-jengipomo Janne Tranbergin Suomeen lähiviikkoina — Karkulaista odottaa vankeus ja liuta vanhojen rikosten oikeudenkäyntejä

Poliisi val­mis­tau­tuu nou­ta­maan ex-jen­gi­po­mo Janne Tran­ber­gin Suomeen lä­hi­viik­koi­na — Kar­ku­lais­ta odottaa vankeus ja liuta van­ho­jen ri­kos­ten oi­keu­den­käyn­te­jä

11.10.2019 17:35
Mies potkaisi puolustuskyvytöntä päähän ja tämä kuoli – Rovaniemen hovioikeus kovensi tekijän tuomiota

Mies pot­kai­si puo­lus­tus­ky­vy­tön­tä päähän ja tämä kuoli – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi tekijän tuo­mio­ta

11.10.2019 16:01
Tilaajille
Korkein oikeus ei antanut valituslupaa naiselle, joka tappoi Oulunsalossa aviomiehensä sytyttämällä omakotitalon tuleen

Korkein oikeus ei antanut va­li­tus­lu­paa nai­sel­le, joka tappoi Ou­lun­sa­los­sa avio­mie­hen­sä sy­tyt­tä­mäl­lä oma­ko­ti­ta­lon tuleen

08.10.2019 20:26
Tilaajille
Venäjällä tuomitut suomalaiset saattavat joutua lusimaan koko tuomion itänaapurissa – edessä voi olla viisi vuotta vankileirillä

Ve­nä­jäl­lä tuo­mi­tut suo­ma­lai­set saat­ta­vat joutua lu­si­maan koko tuomion itä­naa­pu­ris­sa – edessä voi olla viisi vuotta van­ki­lei­ril­lä

13.09.2019 19:01