Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Lapin Kansan kalakilpailu: Suuria ahvenia ja hurjia har­juk­sia

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Raiskaukset
Ylitorniolla epäillyn kouluraiskauksen rikosnimike on lieventynyt – 16-vuotiasta epäiltyä ei vaadita vangittavaksi

Yli­tor­niol­la epäil­lyn kou­lu­rais­kauk­sen ri­kos­ni­mi­ke on lie­ven­ty­nyt – 16-vuo­tias­ta epäil­tyä ei vaadita van­git­ta­vak­si

14.12.2023 12:22
Sitoi uhrinsa kravateilla – Enontekiön kunnanjohtajanakin toiminut prikaatikenraali Mauri Koskela tuomittiin raiskauksesta lähes kahden vuoden vankeuteen

Sitoi uhrinsa kra­va­teil­la – Enon­te­kiön kun­nan­joh­ta­ja­na­kin toi­mi­nut pri­kaa­ti­ken­raa­li Mauri Koskela tuo­mit­tiin rais­kauk­ses­ta lähes kahden vuoden van­keu­teen

05.09.2023 12:45
Käräjäoikeus tuomitsi miehen kahden 17-vuotiaan tytön raiskauksista, Rovaniemen hovioikeus hylkäsi syytteet

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen kahden 17-vuo­tiaan tytön rais­kauk­sis­ta, Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet

05.05.2023 16:49
Tilaajille
”Kellään ei ole oikeutta kajota toiseen luvatta ilman suostumusta” – Tukinaisen Rovaniemen pisteellä tarjotaan tukea seksuaaliväkivallan uhreille

”Kel­lään ei ole oi­keut­ta kajota toiseen luvatta ilman suos­tu­mus­ta” – ­Tu­ki­nai­sen Ro­va­nie­men pis­teel­lä tar­jo­taan tukea sek­suaa­li­vä­ki­val­lan uh­reil­le

09.02.2023 06:30
Tilaajille
Vuoden alusta voimaan tuleva uusi seksuaalirikoslaki jäi asiantuntijan mukaan keskeneräiseksi ja sisältää huolestuttavia piirteitä – "Ei voi sanoa, että uudistus on kokonaan läpimätä, mutta kesken se jäi"

Vuoden alusta voimaan tuleva uusi sek­suaa­li­ri­kos­la­ki jäi asian­tun­ti­jan mukaan kes­ken­eräi­sek­si ja si­säl­tää huo­les­tut­ta­via piir­tei­tä – "Ei voi sanoa, että uu­dis­tus on ko­ko­naan lä­pi­mä­tä, mutta kesken se jäi"

31.12.2022 09:51 1
Seitsemän kertaa raiskatun naisen oikeusprosessi tuli päätökseen – KKO ei myöntänyt valituslupia

Seit­se­män kertaa rais­ka­tun naisen oi­keus­pro­ses­si tuli pää­tök­seen – KKO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­pia

21.11.2022 10:07
Tilaajille
Kun trauma asettui taloksi kotikaupunkini sieluun – raiskauksen uhri kirjoittaa, kuinka suhde Rovaniemeen on hänellä muuttunut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun trauma asettui taloksi ko­ti­kau­pun­ki­ni sieluun – rais­kauk­sen uhri kir­joit­taa, kuinka suhde Ro­va­nie­meen on hänellä muut­tu­nut

16.11.2022 07:00
Tilaajille
Vuosi ja kymmenen kuukautta vankeutta raiskauksesta

Vuosi ja kym­me­nen kuu­kaut­ta van­keut­ta rais­kauk­ses­ta

13.09.2021 09:09
Tilaajille
Nuorisokodista karannut tyttö raiskattiin törkeästi, oikeus määräsi tekijät vangittavaksi

Nuo­ri­so­ko­dis­ta ka­ran­nut tyttö rais­kat­tiin tör­keäs­ti, oikeus määräsi tekijät van­git­ta­vak­si

09.09.2021 09:20
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen raiskauksesta, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta yli kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen

Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen rais­kauk­ses­ta, pa­hoin­pi­te­lys­tä ja lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta yli kahden vuoden eh­dot­to­maan van­keu­teen

03.05.2021 21:27
Tilaajille
Kaksi ehdollista  tuomiota raiskauksesta Simossa – Sekä uhri että syytetyt olivat tekoaikana 16-vuotiaita

Kaksi eh­dol­lis­ta tuo­mio­ta rais­kauk­ses­ta Simossa – Sekä uhri että syy­te­tyt olivat te­ko­ai­ka­na 16-vuo­tiai­ta

24.03.2021 13:21
Tilaajille
15-vuotias tuomittiin raiskauksesta ja lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Lapin käräjäoikeudessa

15-vuo­tias tuo­mit­tiin rais­kauk­ses­ta ja lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa

22.03.2021 14:59
Tilaajille
Olen pelännyt väärässä paikassa
Kolumni

Olen pe­län­nyt vää­räs­sä pai­kas­sa

18.03.2021 08:24
Tilaajille
Kemiläinen mies tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen raiskauksesta, vainoamisesta ja laittomasta uhkauksesta

Ke­mi­läi­nen mies tuo­mit­tiin kol­mek­si vuo­dek­si van­keu­teen rais­kauk­ses­ta, vai­noa­mi­ses­ta ja lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta

05.03.2021 21:52
Tilaajille
Kohtuullinen vaimon lyöminen ja raiskaaminen avioliitossa sallitaan – Venäjän duuma harkitsee, pitääkö puolison hakkaaminen määritellä rikokseksi

Koh­tuul­li­nen vaimon lyö­mi­nen ja rais­kaa­mi­nen avio­lii­tos­sa sal­li­taan – Venäjän duuma har­kit­see, pitääkö puo­li­son hak­kaa­mi­nen mää­ri­tel­lä ri­kok­sek­si

04.02.2020 06:30
Tilaajille
Etäyhteys auttaa raiskauksen uhreja saamaan apua Lapissa – Avun hakeminen on äärimmäisen vaikeaa, jos avun antaja on tuttu

Etä­yh­teys auttaa rais­kauk­sen uhreja saamaan apua Lapissa – Avun ha­ke­mi­nen on ää­rim­mäi­sen vai­keaa, jos avun antaja on tuttu

11.10.2019 07:30
Tilaajille
Raiskauksen määrittelyä suostumuksen puutteen kautta vaativa kansalaisaloite tänään eduskunnassa – Hallitus ajaa jo samaa asiaa

Rais­kauk­sen mää­rit­te­lyä suos­tu­muk­sen puut­teen kautta vaativa kan­sa­lais­aloi­te tänään edus­kun­nas­sa – Hal­li­tus ajaa jo samaa asiaa

18.09.2019 11:52
Tilaajille