Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Valtakunnansyyttäjä
Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi aluesyyttäjän päätöksen kyläsäätiön sijoitusasiassa – lopputulos on sama, mutta perusteet eri

Apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä kumosi alue­syyt­tä­jän pää­tök­sen ky­lä­sää­tiön si­joi­tu­sa­sias­sa – lop­pu­tu­los on sama, mutta pe­rus­teet eri

05.02.2024 16:53 17
Tilaajille
Lapin Kansa teki kaksi tietopyyntöä, mutta vain toinen maksoi – Lapin poliisi laskutti 16 asiakirjasta yli tuhat euroa

Lapin Kansa teki kaksi tie­to­pyyn­töä, mutta vain toinen maksoi – Lapin poliisi las­kut­ti 16 asia­kir­jas­ta yli tuhat euroa

04.07.2022 14:15 13
Tilaajille
Käy päälle kuin yleinen syyttäjä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käy päälle kuin yleinen syyt­tä­jä

18.03.2022 05:10 1
Tilaajille
Valtakunnansyyttäjän virkaan kuusi hakijaa – mukana apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe ja Pohjois-Suomen johtava aluesyyttäjä Leena Hurmala-Kanerva

Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän virkaan kuusi hakijaa – mukana apu­lais­val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä Jukka Rappe ja Poh­jois-Suo­men johtava alue­syyt­tä­jä Leena Hur­ma­la-Ka­ner­va

12.01.2022 18:08
Poliisin toiminnasta Elokapina-mielenosoituksessa aloitetaan esitutkinta – tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena

Po­lii­sin toi­min­nas­ta Elo­ka­pi­na-mie­le­no­soi­tuk­ses­sa aloi­te­taan esi­tut­kin­ta – tut­ki­taan vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­se­na

14.10.2020 14:09
Tilaajille
Valtakunnansyyttäjä STT:lle: On Päivi Räsäsen kannalta oikeudenmukaista, että poliisi katsoo nauhat ja asia selvitetään kunnolla

Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä STT:l­le: On Päivi Räsäsen kan­nal­ta oi­keu­den­mu­kais­ta, että poliisi katsoo nauhat ja asia sel­vi­te­tään kun­nol­la

15.07.2020 21:36
Näkökulma: Sananvapaus kuuluu myös virkamiehelle – valtakunnansyyttäjällä oli oikeus kertoa näkemyksensä historiallisen äänestyksen jälkeen

Nä­kö­kul­ma: Sa­nan­va­paus kuuluu myös vir­ka­mie­hel­le – val­ta­kun­nan­syyt­tä­jäl­lä oli oikeus kertoa nä­ke­myk­sen­sä his­to­rial­li­sen ää­nes­tyk­sen jälkeen

28.06.2020 19:00 1
Tutkija Jokisipilä tapaus Mäenpään seurauksista: Voi johtaa kansanedustajien itsesensuuriin ja demokraattisen prosessin vääristymiseen

Tutkija Jo­ki­si­pi­lä tapaus Mäen­pään seu­rauk­sis­ta: Voi johtaa kan­sa­ne­dus­ta­jien it­se­sen­suu­riin ja de­mok­raat­ti­sen pro­ses­sin vää­ris­ty­mi­seen

26.06.2020 13:35
Kansanedustaja Mäenpää ei saa syytettä vieraslajipuheestaan – he äänestivät syytelupaa vastaan

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Mäenpää ei saa syy­tet­tä vie­ras­la­ji­pu­hees­taan – he ää­nes­ti­vät syy­te­lu­paa vastaan

26.06.2020 11:05 3
Eduskunnan historiallinen äänestys alkoi – käydään koronatilanteen takia poikkeuksellisella tavalla

Edus­kun­nan his­to­rial­li­nen ää­nes­tys alkoi – käydään ko­ro­na­ti­lan­teen takia poik­keuk­sel­li­sel­la tavalla

26.06.2020 10:25
Kansanedustajan puheen on kestettävä tarvittaessa myös rikosoikeudellinen tarkastelu
Pääkirjoitus

Kan­sa­ne­dus­ta­jan puheen on kes­tet­tä­vä tar­vit­taes­sa myös ri­ko­soi­keu­del­li­nen tar­kas­te­lu

26.06.2020 06:00
Tilaajille
Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaiselle häirintäviestivyöry Räsänen-tutkintoihin liittyen – "Kyse ei ole yksittäisen virkamiehen halusta toimia tietyllä tavalla"

Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä Raija Toi­viai­sel­le häi­rin­tä­vies­ti­vyö­ry Rä­sä­nen-tut­kin­toi­hin liit­tyen – "Kyse ei ole yk­sit­täi­sen vir­ka­mie­hen halusta toimia tie­tyl­lä ta­val­la"

07.03.2020 21:03
Valtakunnansyyttäjä määräsi kaksi uutta esitutkintaa kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) puheista

Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä määräsi kaksi uutta esi­tut­kin­taa kan­sa­ne­dus­ta­ja Päivi Räsäsen (kd.) pu­heis­ta

05.03.2020 18:36
Pääkirjoitus: Tapaus Pekka Haavistossa ei ole kyse poliittisesta ajojahdista, vaan politiikan uskottavuudesta
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tapaus Pekka Haa­vis­tos­sa ei ole kyse po­liit­ti­ses­ta ajo­jah­dis­ta, vaan po­li­tii­kan us­kot­ta­vuu­des­ta

20.02.2020 17:17
Tilaajille
Poliisin tutkintaa selvitetään – valtakunnansyyttäjä harkitsee, tehtiinkö arvokuljetuksen ryöstöyrityksen tutkinnassa virhe

Po­lii­sin tut­kin­taa sel­vi­te­tään – val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä har­kit­see, teh­tiin­kö ar­vo­kul­je­tuk­sen ryös­töy­ri­tyk­sen tut­kin­nas­sa virhe

12.02.2020 17:00
Kansanedustaja Juha Mäenpäätä halutaan syyttää kiihottamisesta kansanryhmää vastaan – eduskunta ratkaisee

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Juha Mäen­pää­tä ha­lu­taan syyttää kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan – edus­kun­ta rat­kai­see

23.01.2020 14:03
Valtakunnansyyttäjä avasi arvaamattomat näkymät, jos Päivi Räsänen tuomitaan – Antautuisitko tulevaisuuden tuomarille?
Kolumni

Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä avasi ar­vaa­mat­to­mat nä­ky­mät, jos Päivi Räsänen tuo­mi­taan – An­tau­tui­sit­ko tu­le­vai­suu­den tuo­ma­ril­le?

29.11.2019 08:00
Tilaajille