siitepöly: Koivun sii­te­pö­ly vaivaa jo La­pis­sa­kin, mutta voi­mak­kain vaihe on vielä edessä

sananvapaus
Saako kirjailijaa kutsua aivovammaiseksi kommunistiksi?

Saako kir­jai­li­jaa kutsua ai­vo­vam­mai­sek­si kom­mu­nis­tik­si?

23.04.2021 19:30 3
Tilaajille
Niinistö huolissaan virkamiesten maalittamisesta – Tasavallan presidentti kaipaa kansalaisia työkseen palveleville parempaa suojaa ahdistelulta, vainolta ja uhkailulta

Nii­nis­tö huo­lis­saan vir­ka­mies­ten maa­lit­ta­mi­ses­ta – Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti kaipaa kan­sa­lai­sia työk­seen pal­ve­le­vil­le pa­rem­paa suojaa ah­dis­te­lul­ta, vai­nol­ta ja uh­kai­lul­ta

22.12.2019 07:30
Tilaajille
Valtakunnansyyttäjä avasi arvaamattomat näkymät, jos Päivi Räsänen tuomitaan – Antautuisitko tulevaisuuden tuomarille?
Kolumni

Val­ta­kun­nan­syyt­tä­jä avasi ar­vaa­mat­to­mat nä­ky­mät, jos Päivi Räsänen tuo­mi­taan – An­tau­tui­sit­ko tu­le­vai­suu­den tuo­ma­ril­le?

29.11.2019 08:00
Tilaajille
"Suomessa pitää voida ilmaista omaa uskontoa" – Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen mukaan sananvapaus on vaarassa kaventua Euroopassa

"Suo­mes­sa pitää voida il­mais­ta omaa us­kon­toa" – Eu­roop­pa­mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­sen mukaan sa­nan­va­paus on vaa­ras­sa ka­ven­tua Eu­roo­pas­sa

14.11.2019 06:00
MV-oikeusistunto: Kunnianloukkauksen uhri kertoi sadoista häirintäviesteistä – "Ei tullut viestejä, että olet toiminut väärin, vaan että olet lihava huora"

MV-oi­keu­sis­tun­to: Kun­nian­louk­kauk­sen uhri kertoi sa­dois­ta häi­rin­tä­vies­teis­tä – "Ei tullut vies­te­jä, että olet toi­mi­nut väärin, vaan että olet lihava huora"

14.10.2019 16:59
Tilaajille
Sofi Oksanen: Osa kansasta on jo valtuuttanut vihapuheen eduskunnassa – "Vihapuhe johtaa harvainvaltaan"

Sofi Ok­sa­nen: Osa kan­sas­ta on jo val­tuut­ta­nut vi­ha­pu­heen edus­kun­nas­sa – "Vi­ha­pu­he johtaa har­vain­val­taan"

14.10.2019 16:10
Tilaajille
Kiina mainostaa "väkivallatonta" Hongkong-strategiaansa yllättävässä paikassa, suomalaisessa lehdistössä – päätoimittaja perustelee julkaisupäätöstä

Kiina mai­nos­taa "vä­ki­val­la­ton­ta" Hong­kong-stra­te­giaan­sa yl­lät­tä­väs­sä pai­kas­sa, suo­ma­lai­ses­sa leh­dis­tös­sä – pää­toi­mit­ta­ja pe­rus­te­lee jul­kai­su­pää­tös­tä

29.09.2019 16:47
JSN:n saamelaiset, media ja sananvapaus -paneeli, 29.8.2019

JSN:n saa­me­lai­set, media ja sa­nan­va­paus -pa­nee­li, 29.8.2019

29.08.2019 19:05