jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Väärinkäytökset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­net­te­ly­vir­he ei ole vää­rin­käy­tös

13.01.2022 05:00
Tilaajille

Vää­rin­käy­tök­set voi il­mi­an­taa ni­met­tö­mäs­ti - Kemin kanava pal­ve­lee niin asuk­kai­ta kuin kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä­kin

24.03.2021 15:51
Epäiletkö väärinkäytöstä kaupungin palveluissa tai toiminnoissa? –Kemin kaupunki ottaa käyttöön nimettömät ilmoitukset epäilyistä

Epäi­let­kö vää­rin­käy­tös­tä kau­pun­gin pal­ve­luis­sa tai toi­min­nois­sa? –Kemin kau­pun­ki ottaa käyt­töön ni­met­tö­mät il­moi­tuk­set epäi­lyis­tä

19.03.2021 10:25 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­moi­tus­ka­na­va osoit­taa yri­tys­vas­tuu­ta

30.11.2020 05:20
Tilaajille
Armeijan ”kummisetäjärjestelmästä” kertonut henkilöstöpäällikkö irtisanoutui – Arvosteli aiemmin kenraali Kivisen ja laillisuusvalvojan toimintaa

Ar­mei­jan ”kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mäs­tä” ker­to­nut hen­ki­lös­tö­pääl­lik­kö ir­ti­sa­nou­tui – Ar­vos­te­li aiemmin ken­raa­li Kivisen ja lail­li­suus­val­vo­jan toi­min­taa

20.08.2020 17:30
Lapissa ei ole tiedossa siivousalan rajuja väärinkäytöksiä – yllätystarkastuksissa on paljastunut vain pieniä puutteita

Lapissa ei ole tie­dos­sa sii­vous­alan rajuja vää­rin­käy­tök­siä – yl­lä­tys­tar­kas­tuk­sis­sa on pal­jas­tu­nut vain pieniä puut­tei­ta

08.07.2020 19:30
Tilaajille
Puolustusvoimain komentaja Kivinen kiisti Ylelle väitteet Puolustusvoimien "kummisetäjärjestelmästä"

Puo­lus­tus­voi­main ko­men­ta­ja Kivinen kiisti Ylelle väit­teet Puo­lus­tus­voi­mien "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mäs­tä"

16.05.2020 19:52
Puolustusministeriö pitää kommodorin väitteitä ”yksittäisenä mielipiteenä” – Rikosoikeuden asiantuntijan mukaan tarvitaan poliisin esiselvitys

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö pitää kom­mo­do­rin väit­tei­tä ”yk­sit­täi­se­nä mie­li­pi­tee­nä” – Ri­kos­oi­keu­den asian­tun­ti­jan mukaan tar­vi­taan po­lii­sin esi­sel­vi­tys

08.05.2020 17:21
Puolustusvoimissa on peitelty väärinkäytöksiä, esimiehiä suojelee "kummisetäjärjestelmä”, kertoo kommodori Pekka Varjonen

Puo­lus­tus­voi­mis­sa on pei­tel­ty vää­rin­käy­tök­siä, esi­mie­hiä suo­je­lee "kum­mi­se­tä­jär­jes­tel­mä”, kertoo kom­mo­do­ri Pekka Var­jo­nen

08.05.2020 06:00
Tilaajille