Vää­rin­käy­tök­set voi il­mi­an­taa ni­met­tö­mäs­ti - Kemin kanava pal­ve­lee niin asuk­kai­ta kuin kau­pun­gin työn­te­ki­jöi­tä­kin

Kemi ottaa käyttöön EU:n Whistleblow -direktiivin mukaisen väärinkäytösten ilmoituskanavan yhtenä ensimmäisistä kaupungeista Suomessa. Kanavan kautta voi ilmoittaa havaitsemistaan kaupunkia koskevista väärinkäytöksistä viranomaisille.

Hallintosihteeri Sanna Kotajärvi Kemin kaupungilta kertoo, että kanava palvelee niin kaupungin työntekijöitä, kuin kaupunkilaisiakin.

– Henkilöstö voi ilmoittaa järjestelmän kautta vaikeista asioista, joista he eivät jostain syystä voi keskustella esihenkilönsä. Kaupunkilaiset taas voivat ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä: esimerkiksi, jos kuntalainen epäilee, että työntekijä käyttää kaupungin ajoneuvoja omaan tarkoitukseen, Kotajärvi havainnollistaa.

Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kaupungin palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon. Väärinkäytös voi olla eriasteista: huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvaa, tahallista tai jopa rikokseksi katsottavia tekoja tai laiminlyöntejä.

Ilmoitus tehdään nimettömänä kaupungin nettisivuilla olevan linkin kautta. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Kaupunki selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi.

Ilmoituksia käsittelevät kaupunkitarkastaja ja kaupunginlakimies, jotka päättävät väärinkäytösepäilyjen tutkimisesta. Väärinkäytösepäilyjä seuraavat toimenpiteet vaihtelevat väärinkäytösepäilyn vakavuuden mukaan. Huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta johtuvien väärinkäytöksiä käsitellään kulloisenkin toimialan sisällä, rikosepäilyt tutkii poliisi.

Kaupungin tiedossa on, että matalan kynnyksen anonyymi ilmoituskanava saattaa poikia myös perättömiä ilmiantoja. Kotajärven mukaan ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Poliisilla on mahdollisuus saada tietoonsa ilmoittajan teletunnistetiedot, vaikka ilmoitus olisikin jätetty anonyymisti.