Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Uudisrakentaminen
Oulun Rakennusteho rakentaa Simon uuden yhtenäiskoulun – yhtiön tarjous oli laatu- ja hintapisteiden perusteella kokonaisedullisin

Oulun Ra­ken­nus­te­ho ra­ken­taa Simon uuden yh­te­näis­kou­lun – yh­tiön tarjous oli laatu- ja hin­ta­pis­tei­den pe­rus­teel­la ko­ko­nai­se­dul­li­sin

22.12.2023 19:30 3
Tilaajille
Tervola rakentaa uusia vuokra-asuntoja vuosikymmenien tauon jälkeen – keskelle kuntaa on tulossa uudenaikaisia rivitaloja purettavien tilalle

Tervola ra­ken­taa uusia vuok­ra-asun­to­ja vuo­si­kym­me­nien tauon jälkeen – kes­kel­le kuntaa on tulossa uu­de­nai­kai­sia ri­vi­ta­lo­ja pu­ret­ta­vien tilalle

17.11.2023 19:30 2
Tilaajille
Rovaniemelle suunnitteilla kaksi uutta kerrostaloa – "Tavoitteena on päästä rakentamaan vielä ennen talven tuloa"

Ro­va­nie­mel­le suun­nit­teil­la kaksi uutta ker­ros­ta­loa – "Ta­voit­tee­na on päästä ra­ken­ta­maan vielä ennen talven tuloa"

29.08.2023 08:21 4
Tilaajille
Kolmiot palaavat ryminällä – isoista, kohtuuhintaisista kerrostaloasunnoista voi tulla Rovaniemellä pula tulevina vuosina

Kolmiot pa­laa­vat ry­mi­näl­lä – i­sois­ta, koh­tuu­hin­tai­sis­ta ker­ros­ta­loa­sun­nois­ta voi tulla Ro­va­nie­mel­lä pula tu­le­vi­na vuosina

26.05.2023 05:00 7
Tilaajille
Keminmaan koulukeskuksen rakennemittaukset valmistuivat – seuraavaksi tekninen toimi tutustuu tuloksiin huolella

Ke­min­maan kou­lu­kes­kuk­sen ra­ken­ne­mit­tauk­set val­mis­tui­vat – seu­raa­vak­si tek­ni­nen toimi tu­tus­tuu tu­lok­siin huo­lel­la

28.03.2023 05:00
Tilaajille
Kaiken kallistuminen hyydyttää uusien asuntojen kauppaa Rovaniemellä – "Eletään ainakin jonkinlaista suvantovaihetta"

Kaiken kal­lis­tu­mi­nen hyy­dyt­tää uusien asun­to­jen kauppaa Ro­va­nie­mel­lä – "E­le­tään ainakin jon­kin­lais­ta su­van­to­vai­het­ta"

15.03.2023 05:00 3
Tilaajille
Rahoitusvastike seitsemänkertaistuu – rovaniemeläisessä taloyhtiössä maksettiin aluksi vain yhtiölainan korkoja,  lainan lyhentäminen ja korkea korko nostavat asumiskuluja huimasti keväällä

Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – ­ro­va­nie­me­läi­ses­sä ta­loyh­tiös­sä mak­set­tiin aluksi vain yh­tiö­lai­nan kor­ko­ja, lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

06.02.2023 16:30 31
Tilaajille
Kemiin rakennetaan uusi täyden palvelun poliisiasema – Keminmaatakin harkittiin sijoituspaikaksi

Kemiin ra­ken­ne­taan uusi täyden pal­ve­lun po­lii­sia­se­ma – Ke­min­maa­ta­kin har­kit­tiin si­joi­tus­pai­kak­si

30.09.2022 10:27 4
Tilaajille
Korkojen nousu rasittaa taloyhtiöitä Rovaniemellä – rahoitusvastike voi kaksinkertaistua

Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­loyh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

29.09.2022 18:00 4
Tilaajille
Vietän vanhuuteni putkassa
Kolumni

Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

24.05.2022 05:45 5
Tilaajille
Nyt katoaa 1960- ja 1970-luvun Rovaniemi pala palalta – tilalle rakennetaan liki pelkästään kerrostaloja

Nyt katoaa 1960- ja 1970-lu­vun Ro­va­nie­mi pala palalta – tilalle ra­ken­ne­taan liki pel­käs­tään ker­ros­ta­lo­ja

02.01.2022 06:30 28
Tilaajille
Rakennusmateriaalit kallistuneet huimasti ja uhkaavat jo rakennushankkeita – "Tällainen hintataso on kestämätön"

Ra­ken­nus­ma­te­riaa­lit kal­lis­tu­neet hui­mas­ti ja uh­kaa­vat jo ra­ken­nus­hank­kei­ta – "Täl­lai­nen hin­ta­ta­so on kes­tä­mä­tön"

16.06.2021 06:30 11
Tilaajille
Tuhannen asukkaan Savukoski sai uuden puukoulun – "Entisessä koulussa ei saanut henkeä, täällä on hyvä ilma"

Tu­han­nen asuk­kaan Sa­vu­kos­ki sai uuden puu­kou­lun – "En­ti­ses­sä kou­lus­sa ei saanut henkeä, täällä on hyvä ilma"

17.02.2021 19:16
Tilaajille
Kerrostalojen rakentaminen hiljeni Rovaniemellä: rakennuslupien määrä romahti ja työmaita seisoo – tunnelin päässä odottaa jo uusien talojen rypäs

Ker­ros­ta­lo­jen ra­ken­ta­mi­nen hiljeni Ro­va­nie­mel­lä: ra­ken­nus­lu­pien määrä romahti ja työ­mai­ta seisoo – tun­ne­lin päässä odottaa jo uusien talojen rypäs

01.02.2021 06:30 2
Tilaajille
Kiinteistövälittäjä: Rovaniemen asuntotuotannon romuttivat pankit, kysynnässä ei vikaa –  Miksi rakentajat uskovat elpymiseen?

Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jä: Ro­va­nie­men asun­to­tuo­tan­non ro­mut­ti­vat pankit, ky­syn­näs­sä ei vikaa – Miksi ra­ken­ta­jat uskovat el­py­mi­seen?

01.02.2021 06:30 3
Tilaajille
Oppipoika ei enää kesää näe – 50-vuotiaan rakennuksen purkaminen alkaa maaliskuussa

Op­pi­poi­ka ei enää kesää näe – 50-vuo­tiaan ra­ken­nuk­sen pur­ka­mi­nen alkaa maa­lis­kuus­sa

01.02.2021 09:34
Tilaajille
Redu tyytyväinen Oppipojan kauppahintaan – Santasport näkee kerrostalo-ostoksensa järkevänä vetona: "Siinä on aika pienet riskit"

Redu tyy­ty­väi­nen Op­pi­po­jan kaup­pa­hin­taan – San­tas­port näkee ker­ros­ta­lo-os­tok­sen­sa jär­ke­vä­nä vetona: "Siinä on aika pienet riskit"

29.12.2020 15:26 3
Tilaajille
Rakennusliike aikoo rakentaa Oppipojan tilalle uutta vaiheittain – hintalappu voi olla kymmeniä miljoonia euroja

Ra­ken­nus­lii­ke aikoo ra­ken­taa Op­pi­po­jan tilalle uutta vai­heit­tain – hin­ta­lap­pu voi olla kym­me­niä mil­joo­nia euroja

29.12.2020 13:14 8
Tilaajille
Pohjolan Osuuspankin toimitila kohosi vanhan paikalle keskelle Rovaniemeä –kuudennesta kerroksesta avautuu hulppea näkymä sekä Ounas- että Kemijoelle

Poh­jo­lan Osuus­pan­kin toi­mi­ti­la kohosi vanhan pai­kal­le kes­kel­le Ro­va­nie­meä –kuu­den­nes­ta ker­rok­ses­ta avautuu hulppea näkymä sekä Ounas- että Ke­mi­joel­le

10.08.2020 17:10 2
Tilaajille
Lehto keskeytti rakennustyöt kymppikorttelissa – "Markkinatilanne Rovaniemellä on haastava"

Lehto kes­keyt­ti ra­ken­nus­työt kymp­pi­kort­te­lis­sa – "Mark­ki­na­ti­lan­ne Ro­va­nie­mel­lä on haas­ta­va"

02.07.2020 20:40 3
Tilaajille