pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Turvetuotanto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Turve on rat­kai­su

02.01.2023 05:44 3
Tilaajille
Turvetta poltetaan vielä pienissä kaukolämpöyhtiöissä Lapissa – Keminmaan Energia ja Vesi käyttää pääosin palaturvetta

Tur­vet­ta pol­te­taan vielä pie­nis­sä kau­ko­läm­pö­yh­tiöis­sä Lapissa – Ke­min­maan Energia ja Vesi käyttää pääosin pa­la­tur­vet­ta

08.09.2022 19:28 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi hal­li­tus ei toimi?

18.08.2022 05:00 1
Tilaajille
Hallituksen kunnianhimoinen tavoite epäonnistui: turvetuotanto ajettiin alas liian nopeasti, ja nyt sitä taas tarvitaan
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kun­nian­hi­moi­nen tavoite epäon­nis­tui: tur­ve­tuo­tan­to ajet­tiin alas liian no­peas­ti, ja nyt sitä taas tar­vi­taan

26.07.2022 19:00 9
Tilaajille
Porot palaavat entiselle turvesuolle, jonka muodonmuutos yllättää – kävimme veden valtaamalla kosteikolla, jossa etsitään nopeasti uutta käyttöä hyödyttömiksi käyneille tuotantoalueille

Porot pa­laa­vat en­ti­sel­le tur­ve­suol­le, jonka muo­don­muu­tos yl­lät­tää – kävimme veden val­taa­mal­la kos­tei­kol­la, jossa et­si­tään no­peas­ti uutta käyttöä hyö­dyt­tö­mik­si käy­neil­le tuo­tan­to­alueil­le

10.06.2022 18:00
Tilaajille
Turvekoneiden romutustuen haku on päättynyt, tukeen varattu lähes 30 miljoonan euron määräraha loppui

Tur­ve­ko­nei­den ro­mu­tus­tuen haku on päät­ty­nyt, tukeen varattu lähes 30 mil­joo­nan euron mää­rä­ra­ha loppui

23.03.2022 11:36 1
Turvetuotantokoneiden romutustuki herättää kiinnostusta – tukea haettu jo yli 22 miljoonan euron edestä

Tur­ve­tuo­tan­to­ko­nei­den ro­mu­tus­tu­ki he­rät­tää kiin­nos­tus­ta – tukea haettu jo yli 22 mil­joo­nan euron edestä

17.03.2022 21:44 6
Tilaajille
Sierilä rakennettava, turpeelle kunnianpalautus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sierilä ra­ken­net­ta­va, tur­peel­le kun­nian­pa­lau­tus

04.03.2022 05:00 2
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen torjunta antaa vetoapua irtaantumisessa Venäjän energiariippuvuudesta – tosin turvekin voi tehdä väliaikaisen paluun
Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta antaa ve­to­apua ir­taan­tu­mi­ses­sa Venäjän ener­gia­riip­pu­vuu­des­ta – tosin tur­ve­kin voi tehdä vä­li­ai­kai­sen paluun

03.03.2022 20:33 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­ve­suot va­paut­ta­vat vetyä

27.07.2021 05:30
Tilaajille
Ranualla turvetuotantoalueella paloi parin hehtaarin kokoinen alue – Sammutustyöt jatkuivat torstaina pitkälle iltaan

Ra­nual­la tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la paloi parin heh­taa­rin ko­koi­nen alue – Sam­mu­tus­työt jat­kui­vat tors­tai­na pit­käl­le iltaan

09.07.2021 08:00
Tilaajille
Traktori sytytti palon turvetyömaalla Ylitorniolla

Trak­to­ri sytytti palon tur­ve­työ­maal­la Yli­tor­niol­la

14.06.2021 14:43
Tilaajille
"Halutaanko Suomessa todella taantua?" Broilerintuottajan mukaan turvepolitiikka uhkaa vaarantaa elintarviketurvallisuuden, ministeri lupaa toimenpiteitä

"Ha­lu­taan­ko Suo­mes­sa todella taan­tua?" Broi­le­rin­tuot­ta­jan mukaan tur­ve­po­li­tiik­ka uhkaa vaa­ran­taa elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­den, mi­nis­te­ri lupaa toi­men­pi­tei­tä

03.01.2021 19:03 6
Tilaajille
Vapo käynnistää yt-neuvottelut, liipasimella 25 työpaikkaa – valtaosa Vapon pohjoisen työntekijöistä yt-neuvotteluiden piirissä

Vapo käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut, lii­pa­si­mel­la 25 työ­paik­kaa – val­ta­osa Vapon poh­joi­sen työn­te­ki­jöis­tä yt-neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä

16.11.2020 11:31
Tilaajille
Kaivinkone syttyi palamaan turvetuotantoalueella Ylitorniolla - palo levisi myös turveaumaan, mutta saatiin sammutettua

Kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan tur­ve­tuo­tan­to­alueel­la Yli­tor­niol­la - palo levisi myös tur­veau­maan, mutta saatiin sam­mu­tet­tua

16.10.2020 20:44
Tilaajille
Uusia turvesoita ei enää avata, arvioivat Vapo ja Turveruukki – "Niille ei ole asiakaskysyntää"

Uusia tur­ve­soi­ta ei enää avata, ar­vioi­vat Vapo ja Tur­ve­ruuk­ki – "Niille ei ole asia­kas­ky­syn­tää"

05.10.2020 04:30 1
Tilaajille
Turpeen rooli kaukolämmössä vaihtelee rajusti: Lännen Median "pääkaupungeissa" osuus yltää nollasta peräti 75 prosenttiin, Rovaniemellä osuus noin puolet

Turpeen rooli kau­ko­läm­mös­sä vaih­te­lee ra­jus­ti: Lännen Median "pää­kau­pun­geis­sa" osuus yltää nol­las­ta peräti 75 pro­sent­tiin, Ro­va­nie­mel­lä osuus noin puolet

16.09.2020 18:20 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­ma­ke­hän pe­las­ta­mi­nen

10.08.2020 06:00
Tilaajille
Kivihiilestä ja turpeesta luopuminen lisää puun polttamista, mistä voi tulla uusi ongelma
Pääkirjoitus

Ki­vi­hii­les­tä ja tur­pees­ta luo­pu­mi­nen lisää puun polt­ta­mis­ta, mistä voi tulla uusi ongelma

20.07.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitkä ovat turpeen vaih­toeh­dot?

20.07.2020 05:05
Tilaajille