PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

"Ha­lu­taan­ko Suo­mes­sa todella taan­tua?" Broi­le­rin­tuot­ta­jan mukaan tur­ve­po­li­tiik­ka uhkaa vaa­ran­taa elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suu­den, mi­nis­te­ri lupaa toi­men­pi­tei­tä

Suomalaiset syövät vuosi vuodelta enemmän broilerinlihaa. Turvetta käytetään suomalaisilla broileritiloilla lattialla kuivikkeena.
Suomalaiset syövät vuosi vuodelta enemmän broilerinlihaa. Turvetta käytetään suomalaisilla broileritiloilla lattialla kuivikkeena.
Kuva: Vesa Saivo

Halutaanko Suomessa todella taantua ja vaarantaa elintarviketurvallisuutemme omilla päätöksillämme?

Näin pohtii maatalousyrittäjä ja broileritilallinen Eeva Korimäki. Hänen mielestään kotimaisen energiaturpeen veronkorotuksella voi olla kohtalokkaita seurauksia.