Arvio: Unoh­tu­ma­ton sa­tu­met­sän val­loi­tus — Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin suur­mu­si­kaa­li on voi­man­näyt­tö, josta pu­hu­taan pitkään

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tulvauhka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tul­va­pen­ke­reis­tä luo­vut­ta­va

30.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Syysjäät patoutuvat Tornionjoella – vesi nousee, pelastuslaitokset valppaina

Syys­jäät pa­tou­tu­vat Tor­nion­joel­la – vesi nousee, pe­las­tus­lai­tok­set valp­pai­na

26.11.2020 17:43
Tilaajille
Pääkirjoitus: Tulvavahinkoja ei estetä Vuotosta haikailemalla, vaan pysyvillä vesiesteillä
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Tul­va­va­hin­ko­ja ei estetä Vuo­tos­ta hai­kai­le­mal­la, vaan py­sy­vil­lä ve­si­es­teil­lä

26.05.2020 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta: Ahdas jokiuoma nostaa tulvaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ahdas jo­ki­uo­ma nostaa tulvaa

25.05.2020 08:25 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tul­va­vaa­ra huo­mioi­ta­va ra­ken­ta­mi­ses­sa

18.05.2020 22:11 1
Tilaajille
Suurtulvien riski ei ole väistynyt, mutta lähipäivät tilanne pysyy rauhallisena, voimakkaat sateet tekisivät tilanteen vakavaksi

Suur­tul­vien riski ei ole väis­ty­nyt, mutta lä­hi­päi­vät tilanne pysyy rau­hal­li­se­na, voi­mak­kaat sateet te­ki­si­vät ti­lan­teen va­ka­vak­si

13.05.2020 11:49 3
Tilaajille
Vakuutus yleensä korvaa vahinkoja, jos tulva toistuu kerran 50 vuodessa tai sitä harvemmin

Va­kuu­tus yleensä korvaa va­hin­ko­ja, jos tulva toistuu kerran 50 vuo­des­sa tai sitä har­vem­min

09.05.2020 06:30
Tilaajille
Viileä sää siirtää Lapin ennätyssuureksi arvioitua tulvahuippua – Lapin tulvat ovat viimevuosikymmenten pahimpien veroisia tai jopa kovempia

Viileä sää siirtää Lapin en­nä­tys­suu­rek­si ar­vioi­tua tul­va­huip­pua – Lapin tulvat ovat vii­me­vuo­si­kym­men­ten pa­him­pien ve­roi­sia tai jopa ko­vem­pia

28.04.2020 11:11
Tilaajille
Rovaniemen Saarenkylä varautuu jo tulvaan – Hannu Lukkarila aikoo vetää tuplamuovin talonsa ympärille

Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­lä va­rau­tuu jo tulvaan – Hannu Luk­ka­ri­la aikoo vetää tup­la­muo­vin talonsa ym­pä­ril­le

27.04.2020 18:37
Tilaajille
Kittilä varautuu suurtulvaan järeästi ja aikoo rakentaa pikaisesti kaksi tulvavallia

Kittilä va­rau­tuu suur­tul­vaan jä­reäs­ti ja aikoo ra­ken­taa pi­kai­ses­ti kaksi tul­va­val­lia

15.04.2020 21:57
Tilaajille
Paksu hanki ei aina tarkoita isoa tulvaa, viileä kevät voi tasata tulvahuippuja – "Nyt ei kaivata sateita ennen kesäkuuta"

Paksu hanki ei aina tar­koi­ta isoa tulvaa, viileä kevät voi tasata tul­va­huip­pu­ja – "Nyt ei kaivata sateita ennen ke­sä­kuu­ta"

14.04.2020 17:36
Tilaajille
Lainassaaren kaava ei etene Rovaniemellä - vuosien kiista aiotaan ratkaista uudessa kaavassa

Lai­nas­saa­ren kaava ei etene Ro­va­nie­mel­lä - vuosien kiista aiotaan rat­kais­ta uudessa kaa­vas­sa

10.10.2019 11:38
Tilaajille