Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

tuloveroprosentti
Sodankylän veroprosentit säilyvät entisellään

So­dan­ky­län ve­ro­pro­sen­tit säi­ly­vät en­ti­sel­lään

17.11.2021 10:19
Tilaajille
Salla pitää verot ennallaan

Salla pitää verot en­nal­laan

15.11.2021 20:57
Tilaajille
Sodankylän tuloveroprosentti 21 myös ensi vuonna – kiinteistöveroprosentitkin säilyvät ennallaan

So­dan­ky­län tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti 21 myös ensi vuonna – kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tit­kin säi­ly­vät en­nal­laan

16.11.2020 20:41
Tilaajille

Muonio aikoo säi­lyt­tää tu­lo­ve­ron 21,5 pro­sen­tis­sa

26.10.2020 21:50
Tilaajille

Pellon kun­ta­kaan ei aio nosta ve­ro­pro­sent­te­jaan ensi vuonna

26.10.2020 21:27
Tilaajille

Tervola haluaa säi­lyt­tää ve­ro­pro­sen­tit

26.10.2020 20:07
Tilaajille

Kit­ti­län ve­ro­pro­sen­tit säi­ly­vät ensi vuonna en­nal­laan – Kunnan tu­lo­ve­ro­pro­sent­ti on 20,25

26.10.2020 18:37
Tilaajille
Salla alentaa tuloveroprosenttia – "Meillä on vahva tahtotila lisätä kunnan vetovoimaa"

Salla alentaa tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia – "Meillä on vahva tah­to­ti­la lisätä kunnan ve­to­voi­maa"

11.11.2019 21:29
Tilaajille
Tornio mielii tosissaan matkailumarkkinoille, kunnan veroprosentit pysyvät ennallaan

Tornio mielii to­sis­saan mat­kai­lu­mark­ki­noil­le, kunnan ve­ro­pro­sen­tit pysyvät en­nal­laan

11.11.2019 20:30
Tilaajille

Yli­tor­nio pitää ve­ro­pro­sen­tit

11.11.2019 20:26
Tilaajille
Savukoski ei nosta veroprosentteja, mutta korjaa vesilaskutusta

Sa­vu­kos­ki ei nosta ve­rop­ro­sent­te­ja, mutta korjaa ve­si­las­ku­tus­ta

11.11.2019 18:42
Tilaajille
Pello ei nosta tuloveroprosenttiaan

Pello ei nosta tu­lo­ve­ro­pro­sent­tiaan

11.11.2019 18:37
Tilaajille