Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Tornio
Jokiristeily Tornio-Haaparanta-reitillä

Jo­ki­ris­tei­ly Tor­nio-Haa­pa­ran­ta-rei­til­lä

13.08.2021 08:35
Tilaajille
Arvostelu: Valoa vanhoissa nurkissa

Ar­vos­te­lu: Valoa van­hois­sa nur­kis­sa

23.06.2021 18:14
Tilaajille
Matkakuvausten maineikas Tornio

Mat­ka­ku­vaus­ten mai­nei­kas Tornio

23.06.2021 10:44
Tornion optikkoliike muutti ohjeistustaan näöntarkastukseen pääsystä

Tornion op­tik­ko­lii­ke muutti oh­jeis­tus­taan näön­tar­kas­tuk­seen pää­sys­tä

21.06.2021 18:45 3
Tilaajille
Torniossa paloi puolitoistakerroksinen omakotitalo, puutarhan lämpökeskus syttyi palamaan Ruotsin Övertorneålla

Tor­nios­sa paloi puo­li­tois­ta­ker­rok­si­nen oma­ko­ti­ta­lo, puu­tar­han läm­pö­kes­kus syttyi pa­la­maan Ruotsin Över­tor­neål­la

20.06.2021 22:23 1
Tilaajille
Talotekniikkayritys QMG osti Tornion Ilmastointitekniikan ja VirtaWorksin

Ta­lo­tek­niik­ka­yri­tys QMG osti Tornion Il­mas­toin­ti­tek­nii­kan ja Vir­ta­Work­sin

10.06.2021 16:58
Tilaajille
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokous järjestetään Torniossa – Tornion ainutlaatuinen sijainti Ruotsin rajalla on herättänyt mielenkiintoa valtakunnallisesti

Pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta­ryh­män ke­sä­ko­kous jär­jes­te­tään Tor­nios­sa – Tornion ai­nut­laa­tui­nen si­jain­ti Ruotsin rajalla on he­rät­tä­nyt mie­len­kiin­toa val­ta­kun­nal­li­ses­ti

10.06.2021 13:51 1
Tilaajille
"En vielä ole tavannut ihmistä, jolle itse kasvatettu ruoka ei toisi onnea" – Kaupunkiviljelijöillä on yhteinen palsta aivan Rovaniemen keskustassa, mutta omaa vuokramaata voi olla vaikea löytää

"En vielä ole ta­van­nut ih­mis­tä, jolle itse kas­va­tet­tu ruoka ei toisi onnea" – Kau­pun­ki­vil­je­li­jöil­lä on yh­tei­nen palsta aivan Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa, mutta omaa vuok­ra­maa­ta voi olla vaikea löytää

23.05.2021 19:30
Tilaajille
Torniossa huhtikuussa hukkunut on löytynyt

Tor­nios­sa huh­ti­kuus­sa huk­ku­nut on löy­ty­nyt

19.05.2021 11:38
Tilaajille
Tornion räjähdyksen pääepäilty vapautettiin – teon motiivi edelleen hämärän peitossa

Tornion rä­jäh­dyk­sen pää­epäil­ty va­pau­tet­tiin – teon motiivi edel­leen hämärän pei­tos­sa

13.10.2020 19:02
Tilaajille
Karhakkamaan yva-arviointi aloitettiin joko–tai-asetelmalla, mutta laki vaatisi enemmän vaihtoehtoja

Kar­hak­ka­maan yva-ar­vioin­ti aloi­tet­tiin jo­ko–­tai-ase­tel­mal­la, mutta laki vaatisi enemmän vaih­to­eh­to­ja

08.10.2020 18:30
Tilaajille
Nuori mies pakeni poliisia Torniossa moottoripyörällä, nopeutta 200 kilometriä tunnissa

Nuori mies pakeni po­lii­sia Tor­nios­sa moot­to­ri­pyö­räl­lä, no­peut­ta 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa

03.10.2020 13:38
Tilaajille
Lukijalta: Historiallista Peräpohjolaa ei kannata uhrata turismille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: His­to­rial­lis­ta Pe­rä­poh­jo­laa ei kannata uhrata tu­ris­mil­le

30.09.2020 05:00 1
Tilaajille
Koronatartunnat selvässä kasvussa Suomessa, 9 000 tartunnan raja menee rikki ihan kohta – tällainen on pohjoisen Suomen tilanne

Ko­ro­na­tar­tun­nat sel­väs­sä kas­vus­sa Suo­mes­sa, 9 000 tar­tun­nan raja menee rikki ihan kohta – täl­lai­nen on poh­joi­sen Suomen tilanne

20.09.2020 12:25

Tornion ja Haa­pa­ran­nan rajalle neu­von­ta- ja tes­taus­pis­te

26.08.2020 16:33
Kauppakeskuksessa iloittiin pienestä askeleesta Torniossa  – Rajayhteisön alue olisi saanut olla isompi

Kaup­pa­kes­kuk­ses­sa iloit­tiin pie­nes­tä as­ke­lees­ta Tor­nios­sa – Ra­ja­yh­tei­sön alue olisi saanut olla isompi

24.08.2020 14:12
Tilaajille
Lapin joukkoliikenteen järjestäjät toivovat kuljettajien esimerkin kannustavan kasvomaskien käyttöön – "Aamulla autossa oli se 50 matkustajaa, joista kahdella oli maskit"

Lapin jouk­ko­lii­ken­teen jär­jes­tä­jät toi­vo­vat kul­jet­ta­jien esi­mer­kin kan­nus­ta­van kas­vo­mas­kien käyt­töön – "Aa­mul­la autossa oli se 50 mat­kus­ta­jaa, joista kah­del­la oli maskit"

14.08.2020 11:01 1
Tilaajille
Samalla nimellä ja samoilla sijoilla jo 80 vuotta – Kampaamon oven ovat aukaisseet sen historian aikana muun muassa Annikki Kariniemi, Matti Nykänen ja Carola Strandenskjöld

Samalla nimellä ja sa­moil­la si­joil­la jo 80 vuotta – Kam­paa­mon oven ovat au­kais­seet sen his­to­rian aikana muun muassa Annikki Ka­ri­nie­mi, Matti Nykänen ja Carola Stran­densk­jöld

11.08.2020 17:00
Tilaajille
Torniossa syttyi palamaan autotallissa ollut pieni pihakuormaaja – ei tietoa syttymissyystä

Tor­nios­sa syttyi pa­la­maan au­to­tal­lis­sa ollut pieni pi­ha­kuor­maa­ja – ei tietoa syt­ty­mis­syys­tä

06.08.2020 10:32
Tilaajille
Uudet menetelmät lisänneet grafiikan tekemisen ja opettamisen mahdollisuuksia - merilappilaisten taidegrafiikan harrastajien teoksia esilla Taidekamarilla Torniossa

Uudet me­ne­tel­mät li­sän­neet gra­fii­kan te­ke­mi­sen ja opet­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia - me­ri­lap­pi­lais­ten tai­de­gra­fii­kan har­ras­ta­jien teoksia esilla Tai­de­ka­ma­ril­la Tor­nios­sa

05.08.2020 12:37