Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Uudet me­ne­tel­mät li­sän­neet gra­fii­kan te­ke­mi­sen ja opet­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia - me­ri­lap­pi­lais­ten tai­de­gra­fii­kan har­ras­ta­jien teoksia esilla Tai­de­ka­ma­ril­la Tor­nios­sa

Näyttelyn avajaisia vietettiin tiistaina.
Näyttelyn avajaisia vietettiin tiistaina.

Uudet tuulet -ryhmänäyttely esittelee tämän päivän taidegrafiikan menetelmien runsautta. Taidegrafiikassa on siirrytty ekologisiin ja terveysystävällisiin ”myrkyttömien” menetelmien käyttöön.

Uudet menetelmät ja keinot ovat lisänneet taidegrafiikan opetuksen mahdollisuuksia moninkertaisesti. Yhteisen pohjaopetuksen hallinnasta jokainen voi hiljalleen siirtyä kohti oman ilmaisun kehittämistä. Ryhmässä taidegrafiikan harrastamisen polku vahvistuu, kun voi seurata muiden tekijöiden luovan prosessin ongelmakohtia ja ratkaisuja.

Uudet tuulet-ryhmänäyttely esittelee kolmentoista taidegrafiikan harrastajan vedoksia ja teoksia.

Näyttelyssä on mukana taidegrafiikan konkareita ja harrastamisen hiljattain aloittaneita. Osallistujat ovat Birgitta Alakare, Raija Grönlund, Jukka Halttunen, Anu Herajärvi, Marja-Leena Huuska, Auli Järvelä, Eija Lassila, Annikki Laurikainen, Tiina Okkonen, Marja-Terttu Saglam, Raija Siekkinen, Maire Virtanen ja Anne Ylimaunu.

Ryhmälle on yhteistä se, että taidegrafiikka kärpänen on puraissut ja vienyt heidät mukanaan. Graafisen ilmaisun erityispiirteet, vedostuksen vaativuus ja työskentelyn pitkäjännitteisyys taivuttavat mutta onnistuminen on aina yhteistä palkitseva iloa.

Tämän päivän taidegrafiikalle on luontevaa yhdistää yhä useampia tekniikoita, yhdistämällä niitä jopa samaan työhön. Näyttelyssä ovat esillä ilmaisun uudet menetelmät kuten valokuvapohjainen fotopolymeerigravyyri ja sen variaatiot.

Taidegrafiikan ryhmänäyttelyn teokset on toteutettu Kivalo-opiston taidegrafiikan ryhmissä Keminmaassa. Ryhmänäyttelyn teosten ohjauksesta on vastannut TaM, taidegraafikko, kuvataidepedagogi Marjo Hyttinen.