Tornio 400 vuotta
Viimeisin tunti

Tornio on tul­vil­laan valoa mar­ras­kuus­sa – PIOT-fes­ti­vaa­li on poik­ki­tai­teel­li­nen va­lo­tai­de­fes­ti­vaa­li, johon kau­pun­ki­lai­set voivat osal­lis­tua Va­lo­pilk­ku-oh­jel­mis­tos­sa

12:56
Tilaajille
Vanhemmat

Vapaus on juh­la­vuo­den veis­tok­sen tärkein teema – Teija ja Pekka Iso­rät­tyän Kojamo hyppäsi Tor­nios­sa Nord­ber­gin möl­jäl­le

19.05.2021 12:27

Te­räk­si­nen Kojamo ui Tornion ran­taan: 400-vuo­tiaan kau­pun­gin juh­la­pat­saas­sa yh­dis­tyy leivän ele­men­tit – lohi ja ja­lo­te­räs

12.05.2021 19:37 8
Tilaajille

Ko­ja­mo-teos pal­jas­tet­tiin Tor­nios­sa – Tornio täyttää tänään 400 vuotta, juh­lal­li­suuk­siin voi osal­lis­tua li­ve­lä­he­tys­ten kautta

12.05.2021 14:17 2
Tilaajille

Tänään juh­li­taan 400-vuo­tiaan Tornion pe­rus­ta­mis­päi­vää – Ko­ja­mo-teok­sen pal­jas­ta­mis­ta ja muuta juh­la­oh­jel­maa pääsee seu­raa­maan li­ve­lä­he­tyk­sis­sä

12.05.2021 09:25
Tilaajille

Ka­run­gin his­to­ria yksiin kansiin – Tornion alueen kuntien his­to­ria on tal­len­net­tu, kuten 1980-lu­vul­la lu­vat­tiin

11.05.2021 11:37
Tilaajille

Mukava muisto 50 vuoden takaa - "Kun Tornio täyttää 400 vuotta olet suun­nil­leen meidän ikäi­sem­me."

10.05.2021 09:53

Lapin vanhin kau­pun­ki juhlii 400-vuo­tis­juh­laan­sa ver­kos­sa – Tornion synt­tä­ri­juh­liin pääsee mukaan ko­ti­soh­val­taan

10.05.2021 06:30
Tilaajille

Tornion juh­la­vuo­den kun­niak­si kau­pun­kiin on tehty kult­tuu­ri­suun­nis­tus­reit­ti

08.05.2021 11:05
Tilaajille

Alussa oli joki, saari ja kaksi katua – Ku­va­sar­ja vie läpi Tornion 400-vuo­ti­sen his­to­rian

09.05.2021 18:06 3
Tilaajille

Tornion juh­la­vuo­den van­tus­voit­ta­ja on tässä – vant­tui­hin piirtyy Tornion kau­pun­gin si­luet­ti ja vapaana vir­taa­va joki

19.04.2021 19:21 1
Tilaajille

Terveet Kädet va­lo­ku­vaa­ja Heikki Kemp­pai­sen linssin läpi – kuvat oma­lei­mai­ses­ta punk­bän­dis­tä 1980-lu­vul­ta esillä Tor­nios­sa

01.03.2021 17:00
Tilaajille

Tor­nio­lai­set juh­li­vat koko jou­kol­la – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set huo­les­tut­ta­vat

28.01.2021 01:56

"Oman vant­tuut ovat tor­nio­lai­sil­le tapa erottua ke­mi­läi­sis­tä" – Tor­nios­sa ki­sa­taan, mil­lai­set ovat 400-vuo­tiaan kau­pun­gin vant­tuut

03.01.2021 16:00 1
Tilaajille

"Teh­dään niin hieno kuin pys­ty­tään" – Teija ja Pekka Iso­rät­tyä veis­tä­vät val­ta­van lohen Nord­ber­gin möl­jäl­le Tornion 400-vuo­tis­päi­väk­si

15.07.2020 18:53
Tilaajille