Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tokion olympialaiset
Viimeisin tunti

Oliver He­lan­der tuskin toipuu kei­häs­kar­sin­taan - va­ra­mies Antti Ruus­ka­sen matka Tokioon olisi mennyt liian tä­pä­räl­le. Toni Kuusela ja Lassi Ete­lä­ta­lo ovat kar­sin­nas­sa to­den­nä­köi­ses­ti Suomen ainoat kei­häs­mie­het.

20:34
Tilaajille
Viimeisin 4 tuntia
Kolumni

Kukapa meistä ei pari kertaa vuo­des­sa kat­soi­si You­Tu­bes­ta uu­des­taan Sydneyn ras­kaan­sar­jan fi­naa­lia

19:11
Tilaajille

Topi Rai­ta­nen tais­te­li es­te­fi­naa­lis­sa par­haa­na eu­roop­pa­lai­se­na kah­dek­san­nek­si – ennätys jäi haa­veek­si, mutta olym­pia­fi­naa­li todisti ke­hi­tyk­sen

18:52
Tilaajille

Kolme yri­tys­tä, kolme rastia – "Var­maan se sitten jäi päästä kiin­ni", Oulun Py­rin­nön Elina Lampela sanoi

19:09
Tilaajille

Suomea edus­ta­va Lizzie Armanto tai­tei­lee To­kios­sa jopa 12-vuo­tiai­ta kil­pa­kump­pa­nei­ta vastaan – "Mi­nus­ta se on coolia, skeit­taus on nuorten laji"

18:24 1
Tilaajille

"Suomen en­nä­tyk­set eivät ole tulleet yl­lä­tyk­se­nä" – Ro­va­nie­mel­lä syn­ty­nyt ja Kemissä nuo­ruu­ten­sa viet­tä­nyt Matti Kui­vis­to on jän­nit­tä­nyt tyt­tä­ren­sä Saran olym­pia­juok­su­ja ko­ti­kat­so­mos­sa

17:41
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia

Rai­ta­nen tuli kuin lentäen vii­mei­sen kier­rok­sen - es­te­fi­naa­lis­ta kah­dek­sas sija

15:37
Tilaajille

Tam­mi­kuus­sa Kaa­po-po­jan syn­nyt­tä­nyt Kris­tii­na Mäki juoksi To­kios­sa vä­li­eriin – Ras­kaus­ai­ka­na hän jatkoi har­joit­te­lua kah­dek­san­nen kuun loppuun asti: "Painoa tuli kym­me­nen kiloa enem­män"

13:24
Tilaajille

Ruotsi kik­kai­li kiek­ko­mie­hil­le luvatta ak­kre­di­toin­nit kä­si­pal­lo­pe­liin – "Daniel ja Simon eivät ole tehneet mitään väärää"

12:44

Elmo Lakka aitoo al­ku­eris­sä tiis­tai­na: ”Ta­voi­te on juosta mah­dol­li­sim­man lähelle omaa en­nä­tys­tä”

12:00
Viimeisin 24 tuntia

Arvi Sa­vo­lai­nen ei mah­ta­nut mitään hal­lit­se­val­le olym­pia­voit­ta­jal­le

07:57

Sara Kui­vis­to jatkaa en­nä­tyk­ses­tä toiseen To­kios­sa - 1500 metrin vä­li­erä­paik­ka irtosi Suomen en­nä­tyk­sel­lä 4.04,10

06:01 1

Kris­tian Pulli jäi neljän sent­ti­met­rin päähän pi­tuus­hy­pyn fi­naa­lin jat­ko­kier­rok­sil­ta - "Vähän täm­möi­nen ala­vi­rei­nen fiilis"

06:00

Tokio 55, Tokio 20 ja Tokio 21 – Janne Ukon­maan­ahon ja Topi Rai­ta­sen yh­tei­nen matka hui­pen­tuu maa­nan­tai­na To­kios­sa

01.08.2021 21:46
Tilaajille

Tokion olym­pia­lais­ten ohjelma

01.08.2021 21:32
Viikko ja vanhemmat

To­kio­lai­nen Hamako ajaa taksia ja ihailee Alvar Aaltoa

01.08.2021 19:15
Tilaajille

Vii­mei­nen lähtö Enos­hi­mas­sa – Vii­den­nek­si si­joit­tu­nut Tuula Ten­ka­nen päätti uransa olym­pia­lai­siin

01.08.2021 19:00
Tilaajille

Maail­man nopein mies tulikin Ita­lias­ta - Lamont Marcell Jacobs pinkoi satasen olym­pia­voit­ta­jak­si Eu­roo­pan en­nä­tyk­sel­lä

01.08.2021 16:35

Kris­tii­na Mäkelä loikki olym­pia­fi­naa­lis­sa 11:n­nek­si, Yulimar Rojas teki hurjan ME:n

01.08.2021 16:22 1

Tylyn pai­ni­op­pi­tun­nin saanut Elias Kuos­ma­nen nähdään ke­räi­ly­eris­sä – "Toinen on tuol­lai­nen saa­ma­rin kar­paa­si, ja itse olen pie­nem­pi"

01.08.2021 13:47