Tokion olympialaiset
Kuukausi

Elias Kuos­ma­nen jätti olym­pia­kar­sin­to­jen fi­naa­lin väliin

09.05.2021 17:32
Tilaajille

Elias Kuos­ma­nen väänsi Suo­mel­le toisen olym­pia­pai­kan Tokioon

08.05.2021 21:46
Tilaajille

KOK:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja: "Mikään ei voi estää olym­pia­lai­sia"

08.05.2021 09:48
Tilaajille

Akseli Kes­ki­nen korvaa huu­me­ju­tus­sa tuo­mi­tun Janne Jär­vi­sen olym­pia­pur­jeh­duk­sis­sa

21.04.2021 11:26
Tilaajille

Suomen kasvava ki­sa­jouk­kue elää toi­vei­kas­ta olym­pia-ar­kea - Tokion his­to­rian toi­sil­la ke­sä­ki­soil­la riittää haas­tet­ta kam­pit­taa korona.

14.04.2021 21:26
Tilaajille
Vanhemmat

Ran­king­jär­jes­tel­mä on jat­kos­sa entistä mer­kit­tä­väm­pi osa yleis­ur­hei­lua – Mistä siinä on oikein ky­sy­mys?

08.04.2021 19:30
Tilaajille

Anni Vuo­hi­jo­ki joutuu vielä jän­nit­tä­mään Tokion lippua – suora olym­pia­paik­ka jäi kah­des­ta kilosta kiinni

06.04.2021 19:18
Tilaajille

"Soih­dun liekki ei koskaan me­net­tä­nyt toivoa"

25.03.2021 09:57
Tilaajille

Sa­vo­lai­sen takavyö toi Suomen pai­nil­le maa­pai­kan Tokion olym­pia­lai­siin

20.03.2021 21:52
Tilaajille

Tokion kisojen renkaat saat­ta­vat sit­ten­kin pyöriä

15.03.2021 06:45
Tilaajille

EM-hal­li­ki­sois­sa tu­los­ra­jaan yl­tä­neet Junnila ja Pulli saivat har­joi­tus­rau­han Tokioon - olym­pia­lai­siin ni­met­tiin viisi suo­ma­lais­ta

10.03.2021 13:14
Tilaajille

Kyodo News: Ul­ko­maa­lai­set kat­so­jat eivät pääse Tokion olym­pia­lai­siin

09.03.2021 14:58
Tilaajille

Japanin hal­li­tus kiistää suun­ni­tel­mat ke­sä­olym­pia­lais­ten pe­ru­mi­ses­ta, mutta jättää sijaa epäi­lyl­le

22.01.2021 10:49
Tilaajille

Anni Vuo­hi­jo­ki, Antti Latikka ja Aino Luos­ta­ri­nen saivat ur­hei­li­ja-apu­ra­han

20.01.2021 17:39
Tilaajille

Usko ensi kesän Tokion olym­pia­lais­ten jär­jes­tä­mi­seen hii­pu­mas­sa: ”Te­ki­sin jo suun­ni­tel­mia pe­ruut­ta­mi­ses­ta”

20.01.2021 11:03
Tilaajille

To­kios­sa hä­tä­ti­la ko­ro­na­krii­sin takia – ja­pa­ni­lai­set vas­tus­ta­vat vas­ta­tuu­les­sa olevia ensi kesän olym­pia­lai­sia

08.01.2021 13:35
Tilaajille

Tokion olym­pia­lais­ten mi­ta­lien­nus­te: alle yksi - Suomen suurin mi­ta­li­kan­di­daat­ti Lizzie Armanto mursi rei­si­luun­sa

30.11.2020 21:40
Tilaajille

Tokion olym­pia­jär­jes­tä­jät: kisojen jär­jes­tä­mi­nen ensi vuonna vaatii ro­kot­teen

22.07.2020 20:20
Tilaajille

Ida Hulkon SE-aika käy kuin käykin olym­pia­lai­siin – "Vetää ihan sa­nat­to­mak­si"

22.07.2020 11:07
Tilaajille

"Hän kutsui kaikki koolle ja löi minua kas­voi­hin" – Ih­mis­oi­keus­jär­jes­tön ra­port­ti pal­jas­taa raa'an to­tuu­den Japanin ur­hei­lu­kas­va­tuk­ses­ta

20.07.2020 11:20
Tilaajille