kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Toimitusjohtaja
"Haimme yrittäjähenkistä talousosaajaa" – Autoliikeyrittäjä Antti Herajärvi on Rovaseudun Markkinakiinteistöjen uusi toimitusjohtaja

"Haimme yrit­tä­jä­hen­kis­tä ta­lou­so­saa­jaa" – Au­to­lii­ke­yrit­tä­jä Antti He­ra­jär­vi on Ro­va­seu­dun Mark­ki­na­kiin­teis­tö­jen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

09.08.2022 17:05
Tilaajille
Hydraulisylintereitä valmistavan rovaniemeläisen Norrhydron toimitusjohtajaksi Matias Parviainen

Hyd­rau­li­sy­lin­te­rei­tä val­mis­ta­van ro­va­nie­me­läi­sen Norr­hyd­ron toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Matias Par­viai­nen

08.08.2022 10:34
Tilaajille

Jari Iisakka va­lit­tiin Lappia Kou­lu­tus oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

20.06.2022 10:44
Tilaajille
Kemin Matkailun toimitusjohtajan paikalta lähtenyt Susanna Koutonen arvostelee yhtiön hallitusta – uuden toimitusjohtajan haku käynnistyy välittömästi

Kemin Mat­kai­lun toi­mi­tus­joh­ta­jan pai­kal­ta läh­te­nyt Susanna Kou­to­nen ar­vos­te­lee yhtiön hal­li­tus­ta – uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan haku käyn­nis­tyy vä­lit­tö­mäs­ti

03.05.2022 06:30 5
Tilaajille
Jääkiekkoliiga saa Kati Kivimäestä ensimmäisen naistoimitusjohtajan

Jää­kiek­ko­lii­ga saa Kati Ki­vi­mäes­tä en­sim­mäi­sen nais­toi­mi­tus­joh­ta­jan

17.01.2022 19:59
Visit Ylläksen uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Kati Vehmas

Visit Yl­läk­sen uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on valittu Kati Vehmas

28.06.2021 16:08
Tilaajille
Liisa Ansalasta Lapin Kauppakamarin toimitusjohtaja, ei asetu ehdolle kunnallisvaaleissa

Liisa An­sa­las­ta Lapin Kaup­pa­ka­ma­rin toi­mi­tus­joh­ta­ja, ei asetu ehdolle kun­nal­lis­vaa­leis­sa

08.03.2021 11:14 2
Tilaajille
Entinen kilpakävelijä Taika Nummi on valittu Adeccon kesätoimariksi – kuukauden palkka 10 000 euroa

Entinen kil­pa­kä­ve­li­jä Taika Nummi on valittu Adeccon ke­sä­toi­ma­rik­si – kuu­kau­den palkka 10 000 euroa

11.06.2020 12:09
Tilaajille
Sami Kauhasesti Hippoksen uusi toimitusjohtaja

Sami Kau­ha­ses­ti Hip­pok­sen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

28.05.2020 11:26
Tilaajille
Santasportin uusi pomo Mika Kulmala: "Vaikeina aikoina on urheiluopiston perusasioista - koulutuksesta ja valmennuksesta - pidettävä hyvää huolta"

San­tas­por­tin uusi pomo Mika Kul­ma­la: "Vai­kei­na aikoina on ur­hei­lu­opis­ton pe­ru­sa­siois­ta - kou­lu­tuk­ses­ta ja val­men­nuk­ses­ta - pi­det­tä­vä hyvää huolta"

30.04.2020 16:59
Tilaajille
Millä mielin tulet Kemiin Mikko Kangasniemi?

Millä mielin tulet Kemiin Mikko Kan­gas­nie­mi?

29.01.2020 11:57
Kemin Energia ja Vesi sai uuden toimitusjohtajan Rovaniemeltä - Mikko Kangasniemi korvaa eläköityvän Anne Salo-ojan

Kemin Energia ja Vesi sai uuden toi­mi­tus­joh­ta­jan Ro­va­nie­mel­tä - Mikko Kan­gas­nie­mi korvaa elä­köi­ty­vän Anne Sa­lo-ojan

27.01.2020 13:29
Tilaajille
Kemin Energia- ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Anne Salo-oja jää eläkkeelle, uusi toimitusjohtaja on haussa parhaillaan

Kemin Ener­gia- ja Vesi Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Anne Sa­lo-oja jää eläk­keel­le, uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on haussa par­hail­laan

27.11.2019 11:02
Paluumuuttaja Kemin satamayhtiön johtoon - Markku Rautio on työskennellyt pitkään puolustusvoimissa esimiestehtävissä

Pa­luu­muut­ta­ja Kemin sa­ta­mayh­tiön johtoon - Markku Rautio on työs­ken­nel­lyt pitkään puo­lus­tus­voi­mis­sa esi­mies­teh­tä­vis­sä

03.10.2019 14:57
Tilaajille