Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Tartuntaketjut
Keminmaan koulujen tartuntaketjussa viisi uutta tapausta, altistuneita 336 – Lapin sairaanhoitopiirissä yksi uusi tartunta

Ke­min­maan kou­lu­jen tar­tun­ta­ket­jus­sa viisi uutta ta­paus­ta, al­tis­tu­nei­ta 336 – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yksi uusi tar­tun­ta

08.09.2021 11:51
Tilaajille
"Tilanne on erittäin huono, pysykää kotona" – Tornion johtava lääkäri pelkää, ettei tilanne rauhoitu edes kesäksi, 27 tartuntaa on tullut ilmi

"Ti­lan­ne on erit­täin huono, pysykää kotona" – Tornion johtava lääkäri pelkää, ettei tilanne rau­hoi­tu edes ke­säk­si, 27 tar­tun­taa on tullut ilmi

22.04.2021 19:30 15
Tilaajille
Ylitornion koronatilannetta pitää jännittää ainakin viikonlopun yli – toistaiseksi ketju ei näytä levinneen

Yli­tor­nion ko­ro­na­ti­lan­net­ta pitää jän­nit­tää ainakin vii­kon­lo­pun yli – tois­tai­sek­si ketju ei näytä le­vin­neen

19.03.2021 12:28
Tilaajille
Korona sulki Pellon ovet – pienessä kunnassa tieto liikkuu nopeasti ja ihmiset toimivat ripeästi, mutta myös "Stasi-into" nostaa päätään

Korona sulki Pellon ovet – pie­nes­sä kun­nas­sa tieto liikkuu no­peas­ti ja ihmiset toi­mi­vat ri­peäs­ti, mutta myös "S­ta­si-in­to" nostaa päätään

18.02.2021 16:07 4
Tilaajille
Ravintolan musiikki-illasta useita tartuntoja ja jatkotartuntoja Pyhätunturilla – alueella yhteensä 13 koronavirustartuntaa viimeisen viikon aikana

Ra­vin­to­lan mu­siik­ki-il­las­ta useita tar­tun­to­ja ja jat­ko­tar­tun­to­ja Py­hä­tun­tu­ril­la – alueel­la yh­teen­sä 13 ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­mei­sen viikon aikana

17.02.2021 18:35 5
Haaparannan johtavan lääkärin mukaan jouluvierailta jäi lahjojen lisäksi alueelle korona – "Nuuskaajien pitäisi oikeasti alkaa lakkoon"

Haa­pa­ran­nan joh­ta­van lää­kä­rin mukaan jou­lu­vie­rail­ta jäi lah­jo­jen lisäksi alueel­le korona – "Nuus­kaa­jien pitäisi oi­keas­ti alkaa lak­koon"

20.01.2021 07:38 10
Tilaajille
Utsjoella ja Rovaniemellä todettu yksi uusi koronatartunta – tartunnoilla yhteys Levin Bar Ihkusta lähteneeseen tartuntaketjuun

Uts­joel­la ja Ro­va­nie­mel­lä todettu yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta – tar­tun­noil­la yhteys Levin Bar Ihkusta läh­te­nee­seen tar­tun­ta­ket­juun

04.12.2020 12:18
Tilaajille
Tornion johtava lääkäri: "Pysykää nyt kotona" – Länsi-Pohjassa erityisesti Tornion koronatilanne on nyt vakava

Tornion johtava lää­kä­ri: "Py­sy­kää nyt kotona" – Län­si-Poh­jas­sa eri­tyi­ses­ti Tornion ko­ro­na­ti­lan­ne on nyt vakava

04.11.2020 12:35
Tilaajille
Tunnetko Lapin alueen koronaohjeet? – yhteystiedot kerätään ravintoloissa, äänitasot alas ja maskit päälle illalla

Tun­net­ko Lapin alueen ko­ro­naoh­jeet? – yh­teys­tie­dot ke­rä­tään ra­vin­to­lois­sa, ää­ni­ta­sot alas ja maskit päälle illalla

05.10.2020 13:26 3
Maanantaina julkistettu Suomen koronajäljityssovellus sai lentävän lähdön – latauksia iltapäivään mennessä jo reilusti yli 220 000

Maa­nan­tai­na jul­kis­tet­tu Suomen ko­ro­na­jäl­ji­tys­so­vel­lus sai len­tä­vän lähdön – la­tauk­sia il­ta­päi­vään men­nes­sä jo rei­lus­ti yli 220 000

31.08.2020 20:29 1
Koronavilkku-sovellukselle tavoitellaan Suomessa miljoonaa käyttäjää kuukauden aikana – "Sovelluskaupoissa on normaalia tiukemmat säännökset viruksen seurantasovelluksien suhteen"

Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­luk­sel­le ta­voi­tel­laan Suo­mes­sa mil­joo­naa käyt­tä­jää kuu­kau­den aikana – "So­vel­lus­kau­pois­sa on nor­maa­lia tiu­kem­mat sään­nök­set vi­ruk­sen seu­ran­ta­so­vel­luk­sien suh­teen"

10.08.2020 21:18
Rovaniemellä kaksi koronatapausta – Roy Clubissa tiistaiyönä olleet karanteeniin ja Arctic Light Hotelissa keskiviikkona ruokailleet mahdollisesti altistuivat

Ro­va­nie­mel­lä kaksi ko­ro­na­ta­paus­ta – Roy Clu­bis­sa tiis­tai­yö­nä olleet ka­ran­tee­niin ja Arctic Light Ho­te­lis­sa kes­ki­viik­ko­na ruo­kail­leet mah­dol­li­ses­ti al­tis­tui­vat

07.08.2020 14:38 36
Koronavaara ei ole vieläkään ohi, joten varovaisuuteen on yhä aihetta
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­vaa­ra ei ole vie­lä­kään ohi, joten va­ro­vai­suu­teen on yhä aihetta

15.07.2020 13:59
Tilaajille
Rovaniemen HopLop ja Rollohalli sulkevat ovensa kahdeksi viikoksi korona-altistusten vuoksi

Ro­va­nie­men HopLop ja Rol­lo­hal­li sul­ke­vat ovensa kah­dek­si vii­kok­si ko­ro­na-al­tis­tus­ten vuoksi

13.07.2020 19:02 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan hoitolaitosten tartuntaketjut ovat sammumassa – Alueella yksi uusi virustartunta

Län­si-Poh­jan hoi­to­lai­tos­ten tar­tun­ta­ket­jut ovat sam­mu­mas­sa – Alueel­la yksi uusi vi­rus­tar­tun­ta

20.05.2020 13:32
Tilaajille
Länsi-Pohjassa ei ole todettu kahteen päivään yhtään uutta koronatartuntaa

Län­si-Poh­jas­sa ei ole todettu kahteen päivään yhtään uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

18.05.2020 10:39
Tilaajille
Länsi-Pohjassa kahdeksan uutta koronatartuntaa – Lapin sairaanhoitopiiri jatkaa nollalinjalla

Län­si-Poh­jas­sa kah­dek­san uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri jatkaa nol­la­lin­jal­la

26.04.2020 14:33
THL: Hallituksella on vaihtoehto nykyiselle koronastrategialle – testaus ja tartuntaketjujen jäljittäminen saisi suuremman rooli

THL: Hal­li­tuk­sel­la on vaih­to­eh­to ny­kyi­sel­le ko­ro­na­stra­te­gial­le – testaus ja tar­tun­ta­ket­ju­jen jäl­jit­tä­mi­nen saisi suu­rem­man rooli

17.04.2020 13:37