Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tun­net­ko Lapin alueen ko­ro­naoh­jeet? – yh­teys­tie­dot ke­rä­tään ra­vin­to­lois­sa, ää­ni­ta­sot alas ja maskit päälle illalla

Kasvomaski asetetaan kasvoille kankaaseen koskematta eli lähinnä nauhoista kiinni pitäen.
Kasvomaski asetetaan kasvoille kankaaseen koskematta eli lähinnä nauhoista kiinni pitäen.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Lapin alueen matkailu- ja ravintola-alan terveysturvallisuusohjeet on päivitetty viime perjantaina 2. lokakuuta.

Ohjeita sovelletaan alueen matkailu- ja ravintola-alan toimintaan sekä kansainvälisen matkailun, kotimaanmatkailun että paikallisväestön palveluissa.

Keskeiset asiat, joita terveysturvallisen toiminnan osalta tulee huomioida:

  • Maskien käyttö sisätiloissa. Suositus koskee sekä asiakkaita että työntekijöitä. Maskien käyttö myös iltaravintolatoiminnassa ja illanviettoissa. Asiakaspalvelussa ja asiakaskontaktissa toimivien työntekijöiden tulee käyttää kasvosuojainta, mikäli käytössä ei ole suojapleksejä.
  • Koronavilkun käyttö sekä asiakkailla että työntekijöillä. Työantajalta koronavilkun käytön edellyttäminen on merkittävä työterveyttä edistävä teko.
  • Yrittäjiä pyydetään huomioimaan erityisesti ravintolatilojen osalta riittävä ilmanvaihto ja -suodatus sekä asiakkaiden mahdollisuus pysytellä tietyllä alueella tai omassa ryhmässä ravintolassa ollessaan. Myös ravintoloiden äänentason alentaminen helpottaa keskustelua turvavälit säilyttäen.
  • Ravintolayrittäjiä ja iltatapahtumien järjestäjiä pyydetään keräämään yhteystiedot asiakkailta mahdollista tartunnanjäljitystä varten.

Lapin matkailun turvallisuusohjeita on ollut Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukana laatimassa 140 henkilöä.

Mukana ovat olleet muun muassa koko Lapin kunnat, sairaanhoitopiirit sekä useita matkailuyrittäjiä ja matkanjärjestäjiä.

Lue myös:

Lapissa on astunut voimaan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet, joissa suo­si­tel­laan maskin käyttöä ra­vin­to­lois­sa ja mat­kai­lu­koh­teis­sa – Yrit­tä­jiä suo­si­tel­laan ke­rää­mään asiak­kai­den yh­teys­tie­dot tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä varten